všetky možnosti
stretch  ]

Zdrojový balík: gcc-6 (6.3.0-18+deb9u1)

Odkazy pre gcc-6

Zdroje Debian:

Správcovia:

Externé zdroje:

Nasledovné binárne balíky sú zostavované z tohto zdrojového balíka:
cpp-6
preprocesor GNU C
fixincludes
Fix non-ANSI header files
g++-6
kompilátor GNU C++
g++-6-multilib
GNU C++ compiler (multilib support)
gcc-6
kompilátor GNU C
gcc-6-base
GCC, GNU Compiler Collection - základný balík
gcc-6-hppa64-linux-gnu
kompilátor GNU C - krížový kompilátor pre hppa64
gcc-6-locales
GCC, the GNU compiler collection (native language support files)
gcc-6-multilib
kompilátor GNU C - podpora multilib
gcc-6-plugin-dev
súbory na vývoj zásuvných modulov GNU GCC
gcc-6-source
GNU Compiler Collection - zdrojový kód
gcc-6-test-results
výsledky testov balíka testov GCC
gccgo-6
GNU Go compiler
gccgo-6-multilib
kompilátor GNU Go - podpora multilib
gcj-6
GCJ - kompilátor bajtkódu a natívneho kódu Java(TM)
gcj-6-jdk
vývojové nástroje GCJ a Classpath pre Java(TM)
gcj-6-jre
dynamické prostredie Java používajúce GIJ/Classpath
gcj-6-jre-headless
dynamické prostredie Java používajúce GIJ/Classpath - verzia bez displeja
gcj-6-jre-lib
dynamická knižnica Java na použitie s gcj (súbory jar)
gcj-6-source
zdrojové súbory GCJ Java na použitie v IDE ako sú Eclipse a NetBeans
gdc-6
GNU D compiler - verzia 2
gdc-6-multilib
GNU D compiler (version 2, multilib support)
gfortran-6
GNU Fortran compiler
gfortran-6-multilib
GNU Fortran compiler (multilib support)
gnat-6
kompilátor GNU Ada
gnat-6-sjlj
GNU Ada compiler (setjump/longjump runtime library)
gobjc++-6
GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-6-multilib
GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc-6
GNU Objective-C compiler
gobjc-6-multilib
GNU Objective-C compiler (multilib support)
lib32asan3
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32bit)
lib32asan3-dbg
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32 bit debug symbols)
lib32atomic1
support library providing __atomic built-in functions (32bit)
lib32atomic1-dbg
support library providing __atomic built-in functions (32 bit debug symbols)
lib32cilkrts5
Intel Cilk Plus language extensions (32bit)
lib32cilkrts5-dbg
Intel Cilk Plus language extensions (32 bit debug symbols)
lib32gcc-6-dev
GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc1
GCC support library (32 bit Version)
lib32gcc1-dbg
podporná knižnica GCC - ladiace symboly
lib32gfortran-6-dev
Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran3
Runtime library for GNU Fortran applications (32bit)
lib32gfortran3-dbg
Runtime library for GNU Fortran applications (32 bit debug symbols)
lib32go9
Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32go9-dbg
Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32gomp1
GCC OpenMP (GOMP) support library (32bit)
lib32gomp1-dbg
GCC OpenMP (GOMP) support library (32 bit debug symbols)
lib32gphobos-6-dev
Phobos D standard library (32bit development files)
lib32gphobos68
Phobos D standard library (runtime library)
lib32gphobos68-dbg
Phobos D standard library (debug symbols)
lib32itm1
GNU Transactional Memory Library (32bit)
lib32itm1-dbg
GNU Transactional Memory Library (32 bit debug symbols)
lib32lsan0
LeakSanitizer -- a memory leak detector (32bit)
lib32lsan0-dbg
LeakSanitizer -- a memory leak detector (32 bit debug symbols)
lib32mpx2
Intel memory protection extensions (32bit)
lib32mpx2-dbg
Intel memory protection extensions (32 bit debug symbols)
lib32objc-6-dev
Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc4
Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit)
lib32objc4-dbg
Runtime library for GNU Objective-C applications (32 bit debug symbols)
lib32quadmath0
GCC Quad-Precision Math Library (32bit)
lib32quadmath0-dbg
GCC Quad-Precision Math Library (32 bit debug symbols)
lib32stdc++-6-dev
GNU Standard C++ Library v3 - vývojové súbory
lib32stdc++6
GNU Standard C++ Library v3 (32 bit Version)
lib32stdc++6-6-dbg
GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib32ubsan0
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (32bit)
lib32ubsan0-dbg
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (32 bit debug symbols)
lib64asan3
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (64bit)
lib64asan3-dbg
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (64bit debug symbols)
lib64atomic1
support library providing __atomic built-in functions (64bit)
lib64atomic1-dbg
support library providing __atomic built-in functions (64bit debug symbols)
lib64cilkrts5
Intel Cilk Plus language extensions (64bit)
lib64cilkrts5-dbg
Intel Cilk Plus language extensions (64bit debug symbols)
lib64gcc-6-dev
GCC support library (64bit development files)
lib64gcc1
GCC support library (64bit)
lib64gcc1-dbg
podporná knižnica GCC - ladiace symboly
lib64gfortran-6-dev
Runtime library for GNU Fortran applications (64bit development files)
lib64gfortran3
Runtime library for GNU Fortran applications (64bit)
lib64gfortran3-dbg
Runtime library for GNU Fortran applications (64bit debug symbols)
lib64go9
Runtime library for GNU Go applications (64bit)
lib64go9-dbg
Runtime library for GNU Go applications (64bit debug symbols)
lib64gomp1
GCC OpenMP (GOMP) support library (64bit)
lib64gomp1-dbg
GCC OpenMP (GOMP) support library (64bit debug symbols)
lib64gphobos-6-dev
Phobos D standard library (64bit development files)
lib64gphobos68
Phobos D standard library (runtime library)
lib64gphobos68-dbg
Phobos D standard library (debug symbols)
lib64itm1
GNU Transactional Memory Library (64bit)
lib64itm1-dbg
GNU Transactional Memory Library (64bit debug symbols)
lib64mpx2
Intel memory protection extensions (64bit)
lib64mpx2-dbg
Intel memory protection extensions (64bit debug symbols)
lib64objc-6-dev
Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit development files)
lib64objc4
Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit)
lib64objc4-dbg
Runtime library for GNU Objective-C applications (64 bit debug symbols)
lib64quadmath0
GCC Quad-Precision Math Library (64bit)
lib64quadmath0-dbg
GCC Quad-Precision Math Library (64bit debug symbols)
lib64stdc++-6-dev
GNU Standard C++ Library v3 - vývojové súbory
lib64stdc++6
GNU Standard C++ Library v3 (64bit)
lib64stdc++6-6-dbg
GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
lib64ubsan0
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (64bit)
lib64ubsan0-dbg
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (64bit debug symbols)
libasan3
AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libasan3-dbg
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (debug symbols)
libatomic1
pomocná knižnica poskytujúca zabudované funkcie __atomic
libatomic1-dbg
support library providing __atomic built-in functions (debug symbols)
libcc1-0
zásuvný modul GCC cc1 pre GDB
libcilkrts5
Intel Cilk Plus language extensions (runtime)
libcilkrts5-dbg
Intel Cilk Plus language extensions (debug symbols)
libgcc-6-dev
podporná knižnica GCC - vývojové súbory
libgcc1
podporná knižnica GCC
libgcc1-dbg
podporná knižnica GCC - ladiace symboly
libgccjit-6-dev
GCC just-in-time compilation (development files)
libgccjit-6-doc
GCC just-in-time compilation (documentation)
libgccjit0
GCC just-in-time compilation (shared library)
libgccjit0-dbg
GCC just-in-time compilation (debug information)
libgcj-doc
libgcj API documentation and example programs
libgcj17
Java runtime library for use with gcj
libgcj17-awt
AWT peer runtime libraries for use with gcj
libgcj17-dbg
Debugging symbols for libraries provided in libgcj17-dev
libgcj17-dev
Java development headers for use with gcj
libgfortran-6-dev
dynamická knižnica aplikácií GNU Fortran - vývojové súbory
libgfortran3
zdieľaná knižnica pre aplikácie GNU Fortran
libgfortran3-dbg
Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgnat-6
dynamická knižnica pre aplikácie skompilované pomocou GNAT - zdieľaná knižnica
libgnat-6-dbg
runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnatprj6
GNU Ada compiler Project Manager (shared library)
libgnatprj6-dbg
GNU Ada compiler Project Manager (debugging symbols)
libgnatprj6-dev
GNU Ada compiler Project Manager (development files)
libgnatvsn6
GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn6-dbg
GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn6-dev
GNU Ada compiler selected components (development files)
libgo9
Runtime library for GNU Go applications
libgo9-dbg
Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgomp1
podporná knižnica GCC OpenMP (GOMP)
libgomp1-dbg
GCC OpenMP (GOMP) support library (debug symbols)
libgphobos-6-dev
Phobos D standard library
libgphobos68
Phobos D standard library (runtime library)
libgphobos68-dbg
Phobos D standard library (debug symbols)
libitm1
knižnica GNU Transactional Memory Library
libitm1-dbg
knižnica GNU Transactional Memory Library - ladiace symboly
liblsan0
LeakSanitizer -- a memory leak detector (runtime)
liblsan0-dbg
LeakSanitizer -- a memory leak detector (debug symbols)
libmpx2
Intel memory protection extensions (runtime)
libmpx2-dbg
Intel memory protection extensions (debug symbols)
libn32atomic1
support library providing __atomic built-in functions (n32)
libn32atomic1-dbg
support library providing __atomic built-in functions (n32 debug symbols)
libn32gcc-6-dev
GCC support library (n32 development files)
libn32gcc1
GCC support library (n32)
libn32gcc1-dbg
podporná knižnica GCC - ladiace symboly
libn32gfortran-6-dev
Runtime library for GNU Fortran applications (n32 development files)
libn32gfortran3
Runtime library for GNU Fortran applications (n32)
libn32gfortran3-dbg
Runtime library for GNU Fortran applications (n32 debug symbols)
libn32go9
Runtime library for GNU Go applications (n32)
libn32go9-dbg
Runtime library for GNU Go applications (n32 debug symbols)
libn32gomp1
GCC OpenMP (GOMP) support library (n32)
libn32gomp1-dbg
GCC OpenMP (GOMP) support library (n32 debug symbols)
libn32objc-6-dev
Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 development files)
libn32objc4
Runtime library for GNU Objective-C applications (n32)
libn32objc4-dbg
Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 debug symbols)
libn32stdc++-6-dev
GNU Standard C++ Library v3 - vývojové súbory
libn32stdc++6
GNU Standard C++ Library v3 (n32)
libn32stdc++6-6-dbg
GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libobjc-6-dev
dynamická knižnica pre aplikácie GNU Objective-C - vývojové súbory
libobjc4
dynamická knižnica aplikácií v GNU Objective-C
libobjc4-dbg
Runtime library for GNU Objective-C applications (debug symbols)
libquadmath0
matematická knižnica GCC so štvornásobnou presnosťou
libquadmath0-dbg
GCC Quad-Precision Math Library (debug symbols)
libstdc++-6-dev
GNU Standard C++ Library v3 - vývojové súbory
libstdc++-6-doc
GNU Standard C++ Library v3 (documentation files)
libstdc++-6-pic
GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++6
štandardná knižnica C++ GNU v3
libstdc++6-6-dbg
GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libtsan0
ThreadSanitizer -- a Valgrind-based detector of data races (runtime)
libtsan0-dbg
ThreadSanitizer -- a Valgrind-based detector of data races (debug symbols)
libubsan0
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (runtime)
libubsan0-dbg
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (debug symbols)
libx32asan3
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (x32)
libx32asan3-dbg
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (x32 debug symbols)
libx32atomic1
support library providing __atomic built-in functions (x32)
libx32atomic1-dbg
support library providing __atomic built-in functions (x32 debug symbols)
libx32cilkrts5
Intel Cilk Plus language extensions (x32)
libx32cilkrts5-dbg
Intel Cilk Plus language extensions (x32 debug symbols)
libx32gcc-6-dev
GCC support library (x32 development files)
libx32gcc1
podporná knižnica GCC - x32
libx32gcc1-dbg
podporná knižnica GCC - ladiace symboly
libx32gfortran-6-dev
Runtime library for GNU Fortran applications (x32 development files)
libx32gfortran3
Runtime library for GNU Fortran applications (x32)
libx32gfortran3-dbg
Runtime library for GNU Fortran applications (x32 debug symbols)
libx32go9
Runtime library for GNU Go applications (x32)
libx32go9-dbg
Runtime library for GNU Go applications (x32 debug symbols)
libx32gomp1
GCC OpenMP (GOMP) support library (x32)
libx32gomp1-dbg
GCC OpenMP (GOMP) support library (x32 debug symbols)
libx32gphobos-6-dev
Phobos D standard library (x32 development files)
libx32gphobos68
Phobos D standard library (runtime library)
libx32gphobos68-dbg
Phobos D standard library (debug symbols)
libx32itm1
GNU Transactional Memory Library (x32)
libx32itm1-dbg
GNU Transactional Memory Library (x32 debug symbols)
libx32lsan0
LeakSanitizer -- a memory leak detector (x32)
libx32lsan0-dbg
LeakSanitizer -- a memory leak detector (x32 debug symbols)
libx32objc-6-dev
Runtime library for GNU Objective-C applications (x32 development files)
libx32objc4
Runtime library for GNU Objective-C applications (x32)
libx32objc4-dbg
Runtime library for GNU Objective-C applications (x32 debug symbols)
libx32quadmath0
GCC Quad-Precision Math Library (x32)
libx32quadmath0-dbg
GCC Quad-Precision Math Library (x32 debug symbols)
libx32stdc++-6-dev
GNU Standard C++ Library v3 - vývojové súbory
libx32stdc++6
štandardná knižnica GNU C++ v 3 - x32
libx32stdc++6-6-dbg
GNU Standard C++ Library v3 (debugging files)
libx32ubsan0
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (x32)
libx32ubsan0-dbg
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (x32 debug symbols)

Ostatné balíky súvisiace s balíkom gcc-6

  • build-depends
  • build-depends-indep

Download gcc-6

SúborVeľkosť (v kB)kontrolný súčet MD5
gcc-6_6.3.0-18+deb9u1.dsc 26.5 kB bdfcc13e6152ff61835a9f1362a0e8e5
gcc-6_6.3.0.orig.tar.gz 79,675.3 kB 0da6efcc917b782527c7f19e33649f92
gcc-6_6.3.0-18+deb9u1.diff.gz 2,027.3 kB d701bfc83385a11ab79e19ce11278894
Úložisko zdrojových balíkov Debianu (VCS: Subversion)
svn://anonscm.debian.org/gcccvs/branches/sid/gcc-6
Úložisko zdrojových balíkov Debianu (možno prezerať)
http://svn.debian.org/viewsvn/gcccvs/branches/sid/gcc-6/