Zdrojové balíky v „stretch“, Subsekcia education

auto-multiple-choice (1.3.0-2)
gcompris (15.10-1)
geogebra (4.0.34.0+dfsg1-3)
kdrill (6.5deb2-11)
pycode-browser (1:1.02-1)
scratch (1.4.0.6~dfsg1-5)
tagainijisho (1.0.2-2)