všetky možnosti
stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  sid  ]

Zdrojový balík: google-android-installers (1659100756) [non-free]

Odkazy pre google-android-installers

Zdroje Debian:

Správcovia:

Externé zdroje:

Nasledovné binárne balíky sú zostavované z tohto zdrojového balíka:
google-android-build-tools-19.1.0-installer
Google's Android SDK Build-Tools 19.1 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-20.0.0-installer
Google's Android SDK Build-Tools 20 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-21.1.2-installer
Google's Android SDK Build-Tools 21.1.2 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-22.0.1-installer
Google's Android SDK Build-Tools 22.0.1 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-23.0.1-installer
Google's Android SDK Build-Tools 23.0.1 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-23.0.2-installer
Google's Android SDK Build-Tools 23.0.2 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-23.0.3-installer
Google's Android SDK Build-Tools 23.0.3 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-24.0.0-installer
Google's Android SDK Build-Tools 24 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-24.0.1-installer
Google's Android SDK Build-Tools 24.0.1 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-24.0.2-installer
Google's Android SDK Build-Tools 24.0.2 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-24.0.3-installer
Google's Android SDK Build-Tools 24.0.3 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-25.0.0-installer
Google's Android SDK Build-Tools 25 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-25.0.1-installer
Google's Android SDK Build-Tools 25.0.1 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-25.0.2-installer
Google's Android SDK Build-Tools 25.0.2 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-25.0.3-installer
Google's Android SDK Build-Tools 25.0.3 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-26.0.0-installer
Google's Android SDK Build-Tools 26 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-26.0.1-installer
Google's Android SDK Build-Tools 26.0.1 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-26.0.2-installer
Google's Android SDK Build-Tools 26.0.2 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-26.0.3-installer
Google's Android SDK Build-Tools 26.0.3 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-27.0.0-installer
Google's Android SDK Build-Tools 27 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-27.0.1-installer
Google's Android SDK Build-Tools 27.0.1 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-27.0.2-installer
Google's Android SDK Build-Tools 27.0.2 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-27.0.3-installer
Google's Android SDK Build-Tools 27.0.3 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-28.0.0-installer
Google's Android SDK Build-Tools 28 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-28.0.1-installer
Google's Android SDK Build-Tools 28.0.1 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-28.0.2-installer
Google's Android SDK Build-Tools 28.0.2 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-28.0.3-installer
Google's Android SDK Build-Tools 28.0.3 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-29.0.0-installer
Google's Android SDK Build-Tools 29 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-29.0.1-installer
Google's Android SDK Build-Tools 29.0.1 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-29.0.2-installer
Google's Android SDK Build-Tools 29.0.2 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-29.0.3-installer
Google's Android SDK Build-Tools 29.0.3 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-30.0.0-installer
Google's Android SDK Build-Tools 30 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-30.0.1-installer
Google's Android SDK Build-Tools 30.0.1 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-30.0.2-installer
Google's Android SDK Build-Tools 30.0.2 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-30.0.3-installer
Google's Android SDK Build-Tools 30.0.3 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-31.0.0-installer
Google's Android SDK Build-Tools 31 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-32.0.0-installer
Google's Android SDK Build-Tools 32 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-build-tools-33.0.0-installer
Google's Android SDK Build-Tools 33 Installer (aapt, aidl, dexdump, dx)
google-android-cmdline-tools-1.0-installer
Google's Android SDK Command-line Tools (1.0) Installer
google-android-cmdline-tools-2.1-installer
Google's Android SDK Command-line Tools (2.1) Installer
google-android-cmdline-tools-3.0-installer
Google's Android SDK Command-line Tools (3.0) Installer
google-android-cmdline-tools-4.0-installer
Google's Android SDK Command-line Tools (4.0) Installer
google-android-cmdline-tools-5.0-installer
Google's Android SDK Command-line Tools (5.0) Installer
google-android-cmdline-tools-6.0-installer
Google's Android SDK Command-line Tools (6.0) Installer
google-android-cmdline-tools-7.0-installer
Google's Android SDK Command-line Tools (7.0) Installer
google-android-emulator-installer
Google's Android Emulator Installer
google-android-extras-google-auto-installer
Google's Android Auto Desktop Head Unit Emulator Installer
google-android-licenses
Google's SDK licences subfolder with licenses SHA1 sums
google-android-ndk-r10e-installer
Google's NDK (Side by side) r10e Installer
google-android-ndk-r16b-installer
Google's NDK (Side by side) 16.1.4479499 Installer
google-android-ndk-r17c-installer
Google's NDK (Side by side) 17.2.4988734 Installer
google-android-ndk-r18b-installer
Google's NDK (Side by side) 18.1.5063045 Installer
google-android-ndk-r19c-installer
Google's NDK (Side by side) 19.2.5345600 Installer
google-android-ndk-r20-installer
Google's NDK (Side by side) 20.0.5594570 Installer
google-android-ndk-r20b-installer
Google's NDK (Side by side) 20.1.5948944 Installer
google-android-ndk-r21-installer
Google's NDK (Side by side) 21.0.6113669 Installer
google-android-ndk-r21b-installer
Google's NDK (Side by side) 21.1.6352462 Installer
google-android-ndk-r21c-installer
Google's NDK (Side by side) 21.2.6472646 Installer
google-android-ndk-r21d-installer
Google's NDK (Side by side) 21.3.6528147 Installer
google-android-ndk-r21e-installer
Google's NDK (Side by side) 21.4.7075529 Installer
google-android-ndk-r22-installer
Google's NDK (Side by side) 22.0.7026061 Installer
google-android-ndk-r22b-installer
Google's NDK (Side by side) 22.1.7171670 Installer
google-android-ndk-r23-installer
Google's NDK (Side by side) 23.0.7599858 Installer
google-android-ndk-r23b-installer
Google's NDK (Side by side) 23.1.7779620 Installer
google-android-ndk-r23c-installer
Google's NDK (Side by side) 23.2.8568313 Installer
google-android-ndk-r24-installer
Google's NDK (Side by side) 24.0.8215888 Installer
google-android-ndk-r25-installer
Google's NDK (Side by side) 25.0.8775105 Installer
google-android-patcher-4-installer
Google's SDK Patch Applier v4 Installer
google-android-platform-10-installer
Google's Android SDK Platform 10 Installer
google-android-platform-11-installer
Google's Android SDK Platform 11 Installer
google-android-platform-12-installer
Google's Android SDK Platform 12 Installer
google-android-platform-13-installer
Google's Android SDK Platform 13 Installer
google-android-platform-14-installer
Google's Android SDK Platform 14 Installer
google-android-platform-15-installer
Google's Android SDK Platform 15 Installer
google-android-platform-16-installer
Google's Android SDK Platform 16 Installer
google-android-platform-17-installer
Google's Android SDK Platform 17 Installer
google-android-platform-18-installer
Google's Android SDK Platform 18 Installer
google-android-platform-19-installer
Google's Android SDK Platform 19 Installer
google-android-platform-2-installer
Google's Android SDK Platform 2 Installer
google-android-platform-20-installer
Google's Android SDK Platform 20 Installer
google-android-platform-21-installer
Google's Android SDK Platform 21 Installer
google-android-platform-22-installer
Google's Android SDK Platform 22 Installer
google-android-platform-23-installer
Google's Android SDK Platform 23 Installer
google-android-platform-24-installer
Google's Android SDK Platform 24 Installer
google-android-platform-25-installer
Google's Android SDK Platform 25 Installer
google-android-platform-26-installer
Google's Android SDK Platform 26 Installer
google-android-platform-27-installer
Google's Android SDK Platform 27 Installer
google-android-platform-28-installer
Google's Android SDK Platform 28 Installer
google-android-platform-29-installer
Google's Android SDK Platform 29 Installer
google-android-platform-3-installer
Google's Android SDK Platform 3 Installer
google-android-platform-30-installer
Google's Android SDK Platform 30 Installer
google-android-platform-31-installer
Google's Android SDK Platform 31 Installer
google-android-platform-32-installer
Google's Android SDK Platform 32 Installer
google-android-platform-33-installer
Google's Android SDK Platform 33 Installer
google-android-platform-33-tiramisuprivacysandbox-installer
Google's Android SDK Platform TiramisuPrivacySandbox Installer
google-android-platform-4-installer
Google's Android SDK Platform 4 Installer
google-android-platform-5-installer
Google's Android SDK Platform 5 Installer
google-android-platform-6-installer
Google's Android SDK Platform 6 Installer
google-android-platform-7-installer
Google's Android SDK Platform 7 Installer
google-android-platform-8-installer
Google's Android SDK Platform 8 Installer
google-android-platform-9-installer
Google's Android SDK Platform 9 Installer
google-android-platform-tools-installer
Google's Android SDK Platform-Tools Installer
google-android-sources-15-installer
Google's 'Sources for Android 15' Installer
google-android-sources-16-installer
Google's 'Sources for Android 16' Installer
google-android-sources-17-installer
Google's 'Sources for Android 17' Installer
google-android-sources-18-installer
Google's 'Sources for Android 18' Installer
google-android-sources-19-installer
Google's 'Sources for Android 19' Installer
google-android-sources-20-installer
Google's 'Sources for Android 20' Installer
google-android-sources-21-installer
Google's 'Sources for Android 21' Installer
google-android-sources-22-installer
Google's 'Sources for Android 22' Installer
google-android-sources-23-installer
Google's 'Sources for Android 23' Installer
google-android-sources-24-installer
Google's 'Sources for Android 24' Installer
google-android-sources-25-installer
Google's 'Sources for Android 25' Installer
google-android-sources-26-installer
Google's 'Sources for Android 26' Installer
google-android-sources-27-installer
Google's 'Sources for Android 27' Installer
google-android-sources-28-installer
Google's 'Sources for Android 28' Installer
google-android-sources-29-installer
Google's 'Sources for Android 29' Installer
google-android-sources-30-installer
Google's 'Sources for Android 30' Installer
google-android-sources-31-installer
Google's 'Sources for Android 31' Installer
google-android-sources-32-installer
Google's 'Sources for Android 32' Installer

Ostatné balíky súvisiace s balíkom google-android-installers

  • build-depends
  • build-depends-indep

Download google-android-installers

SúborVeľkosť (v kB)kontrolný súčet MD5
google-android-installers_1659100756.dsc 15.1 kB eb1e5eb3b719d1be01317ddb5431c492
google-android-installers_1659100756.tar.xz 56.2 kB f90eef4cb8b4f84e5abebb0c27e17757
Úložisko zdrojových balíkov Debianu (VCS: Git)
https://salsa.debian.org/android-tools-team/google-android-installers.git
Úložisko zdrojových balíkov Debianu (možno prezerať)
https://salsa.debian.org/android-tools-team/google-android-installers