Balíky softvéru v „experimental“, Subsekcia virtual

acpi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom acpi-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, acpi-modules-6.0.0-rc7-686-di, acpi-modules-6.0.0-rc7-amd64-di
affs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom affs-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, affs-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, affs-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, affs-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, affs-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, affs-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, affs-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, affs-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di
aide-binary
virtuálny balík poskytovaný balíkom aide
android-tools-adb
virtuálny balík poskytovaný balíkom adb
android-tools-fastboot
virtuálny balík poskytovaný balíkom fastboot
appstream-index
virtuálny balík poskytovaný balíkom appstream
arpd
virtuálny balík poskytovaný balíkom iproute2
asterisk-abi-1fb7f5c06d7a2052e38d021b3d8ca151
virtuálny balík poskytovaný balíkom asterisk
at-spi
virtuálny balík poskytovaný balíkom libatk-adaptor
ata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ata-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, ata-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, ata-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, ata-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, ata-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, ata-modules-6.0.0-rc7-686-di, ata-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, ata-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, ata-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, ata-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, ata-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, ata-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, ata-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, ata-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, ata-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, ata-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, ata-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, ata-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, ata-modules-6.0.0-rc7-arm64-di
audio-mixer
virtuálny balík poskytovaný balíkom opencubicplayer
autofs5
virtuálny balík poskytovaný balíkom autofs
autofs5-hesiod
virtuálny balík poskytovaný balíkom autofs-hesiod
autofs5-ldap
virtuálny balík poskytovaný balíkom autofs-ldap
binutils-gold
virtuálny balík poskytovaný balíkom binutils
boinc-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom boinc-server-maker
btrfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom btrfs-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-686-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, btrfs-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di
c++-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clang-16, clang-15
c-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clang-16, clang-15
cdrom-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-686-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, cdrom-core-modules-6.0.0-rc7-armmp-di
crc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crc-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, crc-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, crc-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, crc-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, crc-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, crc-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, crc-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, crc-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, crc-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, crc-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, crc-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, crc-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, crc-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, crc-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, crc-modules-6.0.0-rc7-686-di, crc-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, crc-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, crc-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, crc-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, crc-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, crc-modules-6.0.0-rc7-armmp-di
cron
virtuálny balík poskytovaný balíkom cronie
cron-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom cronie
crypto-dm-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-686-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, crypto-dm-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di
crypto-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-modules-6.0.0-rc7-686-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, crypto-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di
dasd-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-extra-modules-6.0.0-rc7-s390x-di
dasd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-modules-6.0.0-rc7-s390x-di
dbus-bin (= 1.13.10-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus
dbus-session-bus
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus-user-session, dbus-x11
dbus-system-bus (= 1.13.10-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus
dbus-system-bus (= 1.14.99~git20220715-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus
dbus-system-bus (= 1.15.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus
default-dbus-session-bus
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus-user-session
default-dbus-system-bus
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus
dh-sequence-ada-library
virtuálny balík poskytovaný balíkom dh-ada-library
dh-sequence-asterisk
virtuálny balík poskytovaný balíkom asterisk-dev
dh-sequence-gir
virtuálny balík poskytovaný balíkom gobject-introspection
dh-sequence-numpy3
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-numpy
dh-sequence-sphinxdoc
virtuálny balík poskytovaný balíkom sphinx-common
dict-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom dico
dict-freedict
virtuálny balík poskytovaný balíkom dict-freedict-swa-eng
dict-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom dicod
djvu-viewer
virtuálny balík poskytovaný balíkom evince, okular-extra-backends
dnsutils
virtuálny balík poskytovaný balíkom bind-dnsutils
docutils
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-docutils
dssi-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom hexter
dtc
virtuálny balík poskytovaný balíkom dtc-postfix-courier
editor
virtuálny balík poskytovaný balíkom scite
efi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom efi-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, efi-modules-6.0.0-rc7-686-di, efi-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, efi-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, kernel-image-6.0.0-rc7-itanium-di, efi-modules-6.0.0-rc7-arm64-di
egl-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-egl-icd
elf-binutils
virtuálny balík poskytovaný balíkom binutils
erlang-abi (= 17.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-base
erlang-abi-17.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-base
erlang-doc-html
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-doc
erlang-pcre (= 8.44)
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-base
event-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom event-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, event-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, event-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, event-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, event-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, event-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, event-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, event-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, event-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, event-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, event-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, event-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, event-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, event-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, event-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, event-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, event-modules-6.0.0-rc7-686-di, event-modules-6.0.0-rc7-marvell-di
ext2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-686-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di
ext3-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-686-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di
ext4-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-686-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, ext4-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di
f2fs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom f2fs-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-686-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, f2fs-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di
fancontrol-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fancontrol-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, fancontrol-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di
fat-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fat-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, fat-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, fat-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, fat-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, fat-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, fat-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, fat-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, fat-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, fat-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, fat-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, fat-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, fat-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, fat-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, fat-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, fat-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, fat-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, fat-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, fat-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, fat-modules-6.0.0-rc7-686-di, fat-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, fat-modules-6.0.0-rc7-octeon-di
fb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fb-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, fb-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, fb-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, fb-modules-6.0.0-rc7-686-di, fb-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, fb-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, fb-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, fb-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, fb-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, fb-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, fb-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, fb-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, fb-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, fb-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, fb-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, fb-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, fb-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, fb-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di
firebird-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom firebird3.0-server
firebird-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom firebird3.0-utils
firewire-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom firewire-core-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, firewire-core-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, firewire-core-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, firewire-core-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, firewire-core-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, firewire-core-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, firewire-core-modules-6.0.0-rc7-686-di, firewire-core-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, firewire-core-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, firewire-core-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, firewire-core-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, firewire-core-modules-6.0.0-rc7-octeon-di
firmware-nvidia-gsp (= 510.85.02)
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
firmware-nvidia-gsp-510.85.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
ftp-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom pure-ftpd, pure-ftpd-postgresql, pure-ftpd-mysql, pure-ftpd-ldap
fuse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fuse-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-686-di, fuse-modules-6.0.0-rc7-arm64-di
gap-kernel-8
virtuálny balík poskytovaný balíkom gap-core
gdb (8.2.50.20190222-1) [debports]
GNU Debugger
gdb
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdb-minimal
gdb-arm-none-eabi
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdb-multiarch
gir1.2-cairo-1.0 (= 1.60.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-freedesktop
gir1.2-dbus-1.0 (= 1.60.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-freedesktop
gir1.2-dbusglib-1.0 (= 1.60.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-freedesktop
gir1.2-evincedocument-3.0 (= 3.32.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-evince-3.0
gir1.2-evinceview-3.0 (= 3.32.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-evince-3.0
gir1.2-fontconfig-2.0 (= 1.60.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-freedesktop
gir1.2-freetype2-2.0 (= 1.60.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-freedesktop
gir1.2-gcrui-3 (= 3.28.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-gcr-3
gir1.2-gdk-3.0 (= 3.24.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-gtk-3.0
gir1.2-gdkx11-3.0 (= 3.24.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-gtk-3.0
gir1.2-gimpui-3.0 (= 2.99.10-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-gimp-3.0
gir1.2-gio-2.0 (= 1.60.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-glib-2.0
gir1.2-girepository-2.0 (= 1.60.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-glib-2.0
gir1.2-git2-glib-1.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-ggit-1.0
gir1.2-gl-1.0 (= 1.60.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-freedesktop
gir1.2-gmodule-2.0 (= 1.60.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-glib-2.0
gir1.2-gobject-2.0 (= 1.60.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-glib-2.0
gir1.2-libvirtgconfig-1.0 (= 2.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-libvirt-glib-1.0
gir1.2-libvirtglib-1.0 (= 2.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-libvirt-glib-1.0
gir1.2-libvirtgobject-1.0 (= 2.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-libvirt-glib-1.0
gir1.2-libxml2-2.0 (= 1.60.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-freedesktop
gir1.2-polkitagent-1.0 (= 0.116-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-polkit-1.0
gir1.2-polkitagent-1.0 (= 121+compat0.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-polkit-1.0
gir1.2-polkitagent-1.0 (= 121+compat0.1-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-polkit-1.0
gir1.2-soupgnome-2.4 (= 2.66.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-soup-2.4
gir1.2-trackercontrol-2.0 (= 2.2.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-tracker-2.0
gir1.2-trackerminer-2.0 (= 2.2.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-tracker-2.0
gir1.2-xfixes-4.0 (= 1.60.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-freedesktop
gir1.2-xft-2.0 (= 1.60.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-freedesktop
gir1.2-xlib-2.0 (= 1.60.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-freedesktop
gir1.2-xrandr-1.3 (= 1.60.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-freedesktop
git-completion
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
git-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
gnupg-agent
virtuálny balík poskytovaný balíkom gpg-agent
golang-gir-gio-2.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom golang-gir-gio-2.0-dev
golang-gir-glib-2.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom golang-gir-glib-2.0-dev
golang-gir-gobject-2.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom golang-gir-gobject-2.0-dev
golang-github-grpc-grpc-go-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom golang-google-grpc-dev
gsettings-backend
virtuálny balík poskytovaný balíkom dconf-gsettings-backend
gstreamer1.0-audiosink
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-pulseaudio, gstreamer1.0-alsa
gstreamer1.0-audiosource
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-pulseaudio, gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-alsa, gstreamer1.0-plugins-base
gstreamer1.0-plugins-ugly-amr
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-plugins-ugly
gstreamer1.0-videosink
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-gtk3, gstreamer1.0-gl, gstreamer1.0-qt5, gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-x
gstreamer1.0-videosource
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-gl, gstreamer1.0-qt5, gstreamer1.0-plugins-base
gstreamer1.0-visualization
virtuálny balík poskytovaný balíkom gstreamer1.0-plugins-good
gtk3-binver-3.0.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgtk-3-0-udeb, libgtk-3-0
gtk4-binver-4.0.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgtk-4-0-udeb, libgtk-4-0
hfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hfs-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, hfs-modules-6.0.0-rc7-m68k-di
host
virtuálny balík poskytovaný balíkom bind-host
httpd
virtuálny balík poskytovaný balíkom mini-httpd
httpd-cgi
virtuálny balík poskytovaný balíkom mini-httpd
hypervisor-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hypervisor-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, hypervisor-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di
i2c-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom i2c-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, kernel-image-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, i2c-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, kernel-image-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, kernel-image-6.0.0-rc7-loongson-3-di, i2c-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, i2c-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, i2c-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, kernel-image-6.0.0-rc7-octeon-di, i2c-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, i2c-modules-6.0.0-rc7-686-di, kernel-image-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, i2c-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, i2c-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, kernel-image-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, i2c-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di
imagemagick (8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
programy na manipuláciu s obrázkami - binárne súbory
imagemagick
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6.q16
imagemagick-6.defaultquantum
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6.q16
imagemagick-common (8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
programy na manipuláciu s obrázkami - fiktívny balík infraštruktúry
imagemagick-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6-common
imagemagick-doc (8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
dokumentácia k ImageMagick - fiktívny balík
imagemagick-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom imagemagick-6-doc
imap-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom s-nail
input-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom input-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, input-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, input-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, input-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, input-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, input-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, input-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, input-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, input-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, input-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, input-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, input-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, input-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, input-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, input-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, input-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, input-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, input-modules-6.0.0-rc7-686-di, input-modules-6.0.0-rc7-arm64-di
ipv6-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ipv6-modules-6.0.0-rc7-marvell-di
isofs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom isofs-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-686-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, isofs-modules-6.0.0-rc7-amd64-di
java-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java10-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java10-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java10-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java10-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java11-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java11-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java11-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java11-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java12-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java12-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java12-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java12-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java13-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java13-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java13-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java13-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java14-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java14-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java14-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java14-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java15-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java15-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java15-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java15-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java16-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java16-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java16-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java16-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java17-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java17-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java17-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java17-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java2-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java2-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java2-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java2-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java5-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java5-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java5-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java5-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java6-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java6-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java6-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java6-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java7-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java7-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java7-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java7-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java8-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java8-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java8-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java8-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java9-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java9-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java9-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java9-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
jffs2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jffs2-modules-6.0.0-rc7-marvell-di
jfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jfs-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-686-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, jfs-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di
jmpost
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-binaries
kernel-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-6.0.0-rc7-octeon-di, kernel-image-6.0.0-rc7-arm64-di, kernel-image-6.0.0-rc7-686-pae-di, kernel-image-6.0.0-rc7-s390x-di, kernel-image-6.0.0-rc7-sparc64-di, kernel-image-6.0.0-rc7-powerpc64-di, kernel-image-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, kernel-image-6.0.0-rc7-loongson-3-di, kernel-image-6.0.0-rc7-parisc64-di, kernel-image-6.0.0-rc7-armmp-di, kernel-image-6.0.0-rc7-riscv64-di, kernel-image-6.0.0-rc7-itanium-di, kernel-image-6.0.0-rc7-parisc-di, kernel-image-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, kernel-image-6.0.0-rc7-marvell-di, kernel-image-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, kernel-image-6.0.0-rc7-amd64-di, kernel-image-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, kernel-image-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, kernel-image-6.0.0-rc7-686-di, kernel-image-6.0.0-rc7-m68k-di
kfreebsd-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-686
kfreebsd-image-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-686
kfreebsd-source
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
kfreebsd-source-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom kfreebsd-source-11.0
ladspa-host
virtuálny balík poskytovaný balíkom ladspa-sdk
ladspa-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom cmt, ladspa-sdk
ladspa-sdk-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom ladspa-sdk
ldap-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom ldap-utils
ldap-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom slapd
leds-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom leds-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, leds-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, leds-modules-6.0.0-rc7-marvell-di
lib32c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips32, libc6-dev-powerpc, libc6-dev-i386, libc6-dev-s390
lib64c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips64, libc6-dev-amd64
libaio-ocaml-dev-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-wt4a5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libaio-ocaml
libansicolor-perl (= 5.01)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libapache2-mod-php (2:8.2+93~exp1)
server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module) (default)
libapache2-mod-php
virtuálny balík poskytovaný balíkom libapache2-mod-php8.2
libarchive-tar-perl (= 2.40)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libatd-ocaml-dev-ij457
virtuálny balík poskytovaný balíkom libatd-ocaml-dev
libatd-ocaml-ij457
virtuálny balík poskytovaný balíkom libatd-ocaml
libatdgen-ocaml-dev-l2l54
virtuálny balík poskytovaný balíkom libatdgen-ocaml-dev
libatdgen-ocaml-l2l54
virtuálny balík poskytovaný balíkom libatdgen-ocaml
libattribute-handlers-perl (= 1.02)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libautodie-perl (= 2.34)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libbfd-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom binutils-dev
libblas.so
virtuálny balík poskytovaný balíkom libblis-pthread-dev, libblis-serial-dev, libblis-openmp-dev
libblas.so.3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libblis2-serial, libblis2-openmp, libblis2-pthread
libblis.so
virtuálny balík poskytovaný balíkom libblis-serial-dev, libblis-pthread-dev, libblis-openmp-dev
libblis.so.2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libblis2-serial, libblis2-openmp, libblis2-pthread
libbliss
virtuálny balík poskytovaný balíkom libbliss2
libboinc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc7
libboinc-app
virtuálny balík poskytovaný balíkom libboinc-app7
libc++-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc++1-16, libc++1-15
libc++-x.y-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc++-16-dev, libc++-15-dev
libc++abi-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc++abi1-16, libc++abi1-15
libc++abi-x.y-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc++abi-15-dev, libc++abi-16-dev
libc-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dbg
libc-dev (= 2.35-0experimental3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev
libc-dev (= 2.36-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev
libc-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libc6 (2.36-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 2.35-0experimental3 [sh4])
knižnica GNU C - zdieľané knižnice
libc6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libc6-dbgsym
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dbg
libc6-i686
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6
libcap2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcap-dev
libclc-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom libclc-15
libclc-x.y-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libclc-15-dev
libcolt-java
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcolt-free-java
libcompress-raw-bzip2-perl (= 2.103)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libcompress-raw-zlib-perl (= 2.105)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libcompress-zlib-perl (= 2.106)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libcpan-meta-perl (= 2.150010)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libcpan-meta-requirements-perl (= 2.140)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libcpan-meta-yaml-perl (= 0.018)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libcpufreq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcpupower-dev
libcuda-10.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-10.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-10.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-10.1-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-10.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-10.2-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.1-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.2-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.3-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.3-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.4-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.4-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.6-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.6-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-8.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-8.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-9.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-9.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-9.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-9.1-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-9.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-9.2-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda.so.1 (= 510.85.02)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda1-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcudf-ocaml-dev-1itr0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcudf-ocaml-dev
libdigest-md5-perl (= 2.58)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libdigest-perl (= 1.20)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libdigest-sha-perl (= 6.02)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libegl-vendor
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-egl-icd, libegl-mesa0
libencode-perl (= 3.17)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libexperimental-perl (= 0.028)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libextutils-cbuilder-perl (= 0.280236)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libextutils-command-perl (= 7.64)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libextutils-install-perl (= 2.20)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libextutils-parsexs-perl (= 3.450000)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libfile-path-perl (= 2.18)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libfile-spec-perl (= 3.8400)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libfile-temp-perl (= 0.2311)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libfm-qt
virtuálny balík poskytovaný balíkom libfm-qt11
libgap8-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgap-dev
libgarcon-1-0-dev (4.17.1-1)
transitional package for libgarcon-1-dev
libgarcon-1-0-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgarcon-1-dev
libgl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-mesa-dev
libgl1-nvidia-glx-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-nvidia-glvnd-glx
libglx-vendor
virtuálny balík poskytovaný balíkom libglx-nvidia0, libglx-mesa0
libgnokii3-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnokii-dev
libgwenhywfar79-plugins-ct
virtuálny balík poskytovaný balíkom libchipcard8
libhd12-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhd-dev
libhd13-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhd-dev
libhd14-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhd-dev
libhd15-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhd-dev
libhd16-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhd-dev
libhd20-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhd-dev
libhd21-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhd-dev
libhdf5-serial-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhdf5-dev
libhttp-tiny-perl (= 0.080)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libi18n-langtags-perl (= 0.45)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libimage-magick-defaultquantum-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libimage-magick-q16-perl
libio-compress-base-perl (= 2.106)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libio-compress-bzip2-perl (= 2.106)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libio-compress-perl (= 2.106)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libio-compress-zlib-perl (= 2.106)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libio-socket-ip-perl (= 0.41)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libio-zlib-perl (= 1.11)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libjson-pp-perl (= 4.07000)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libjuh-java
virtuálny balík poskytovaný balíkom liblibreoffice-java
libjurt-java
virtuálny balík poskytovaný balíkom liblibreoffice-java
libldap2-dev (2.6.3+dfsg-1~exp1)
transitional package for libldap-dev
libldap2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libldap-dev
libllvm-x.y-ocaml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libllvm-15-ocaml-dev, libllvm-16-ocaml-dev
liblocale-maketext-perl (= 1.31)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
liblocale-maketext-simple-perl (= 0.21.01)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libmagick++-6.defaultquantum-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagick++-6.q16-dev
libmagick++-dev (= 8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagick++-6.q16-dev
libmagickcore-6.defaultquantum-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-dev
libmagickcore-6.q16-1-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16-2-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16-3-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16-4-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16-5-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16-6-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-1-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-2-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-3-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-4-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-5-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-6-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-dev (= 8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16-dev
libmagickcore-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickcore-6.q16hdri-7-extra, libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickwand-6.defaultquantum-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickwand-6.q16-dev
libmagickwand-dev (= 8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmagickwand-6.q16-dev
libmath-bigint-perl (= 1.999830)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libmath-complex-perl (= 1.5902)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libmime-base64-perl (= 3.16)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libmlir-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmlir-15, libmlir-16
libmlir-x.y-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmlir-16-dev, libmlir-15-dev
libmodule-corelist-perl (= 5.20220520)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libmodule-load-conditional-perl (= 0.74)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libmodule-load-perl (= 0.36)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libmodule-metadata-perl (= 1.000037)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libmorbig-ocaml-dev-0rvr1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmorbig-ocaml-dev
libmorbig-ocaml-dev-3jqd2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmorbig-ocaml-dev
libmorbig-ocaml-dev-y6t99
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmorbig-ocaml-dev
libmorbig-ocaml-dev-ypzy4
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmorbig-ocaml-dev
libn32c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32
libnet-perl (= 1:3.14)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libnet-ping-perl (= 2.74)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libnormaliz
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnormaliz3
libnss-dns-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libnss-files-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libnvidia-cfg.so.1 (= 510.85.02)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-cfg1
libnvidia-cfg1-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-cfg1
libnvidia-compiler-510.85.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-compiler
libnvidia-eglcore-510.85.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-eglcore
libnvidia-glcore-510.85.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-glcore
libnvidia-glvkspirv-510.85.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-glvkspirv
libnvidia-ml.so.1 (= 510.85.02)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-ml1
libnvidia-rtcore-510.85.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-rtcore
libnvperf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcupti11.6
libomp-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom libomp5-16, libomp5-15
libomp-x.y-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libomp-15-dev, libomp-16-dev
libopencl-1.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-1.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-2.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-2.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-2.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-3.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
liborc-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom liborc-0.4-dev
liborc-dev-bin
virtuálny balík poskytovaný balíkom liborc-0.4-dev-bin
libosmesa-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libosmesa6-dev
libpam-systemd
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpam-elogind-compat
libparams-check-perl (= 0.38)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libparent-perl (= 0.238)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libparse-cpan-meta-perl (= 2.150010)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libperl-ostype-perl (= 1.010)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libphp-embed (2:8.2+93~exp1)
HTML-embedded scripting language (Embedded SAPI library) (default)
libphp-embed
virtuálny balík poskytovaný balíkom libphp8.2-embed
libphysfs-1.0-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libphysfs1
libpkgconf (1.6.0-2) [debports]
library to manage compile and link flags for libraries
libpkgconf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpkgconf-dev
libpod-escapes-perl (= 1.07)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libpod-simple-perl (= 3.43)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libppxlib-ocaml-dev-3ol80
virtuálny balík poskytovaný balíkom libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-93s13
virtuálny balík poskytovaný balíkom libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-97hi9
virtuálny balík poskytovaný balíkom libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-ch419
virtuálny balík poskytovaný balíkom libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-msva0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-pre93
virtuálny balík poskytovaný balíkom libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-wt4k1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-wtzy9
virtuálny balík poskytovaný balíkom libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-xupo2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libppxlib-ocaml-dev
libprimesieve
virtuálny balík poskytovaný balíkom libprimesieve9
libprimesieve-dev (7.4+ds-1) [debports]
fast prime number generator C/C++ library -- libdev
libprimesieve-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libprimesieve-dev
libqt5opengl5-desktop-dev (= 5.12.3+dfsg-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5opengl5-dev
libqt5xdg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5xdg3
libqt5xdgiconloader
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5xdgiconloader3
libreadline6-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreadline-dev
libreoffice-bundled
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-core-nogui
libreoffice-gtk-gnome
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-gnome
libreoffice-help (= 7.4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-help-om, libreoffice-help-sl, libreoffice-help-ko, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-ru, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-es, libreoffice-help-id, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-it, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-cs, libreoffice-help-tr, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-km, libreoffice-help-vi, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-dz, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-da, libreoffice-help-de, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-et, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-el, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-pl
libreoffice-l10n (= 7.4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-nso, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-kmr, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-gd, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-szl, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-am, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-gug, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-be, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-kn, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-kk, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-ru, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-st
libreoffice-l10n-en-us
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-common
libreoffice-ogltrans
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-impress
libreoffice-reportdesigner
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-report-builder
libreoffice-style
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-style-colibre, libreoffice-style-karasa-jaga, libreoffice-style-breeze, libreoffice-style-sifr, libreoffice-style-sukapura, libreoffice-style-elementary
libreoffice-style-hicontrast
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-style-sifr
librep-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom rep-doc
libridl-java
virtuálny balík poskytovaný balíkom liblibreoffice-java
librust-cargo+default-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo+deny-warnings-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo+openssl-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo+pretty-env-logger-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-0+default-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-0+deny-warnings-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-0+openssl-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-0+pretty-env-logger-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-0-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-0.63+default-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-0.63+deny-warnings-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-0.63+openssl-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-0.63+pretty-env-logger-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-0.63-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-0.63.1+default-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-0.63.1+deny-warnings-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-0.63.1+openssl-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-0.63.1+pretty-env-logger-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-0.63.1-dev (= 0.63.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-dev
librust-cargo-util+default-dev (= 0.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-util-dev
librust-cargo-util-0+default-dev (= 0.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-util-dev
librust-cargo-util-0-dev (= 0.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-util-dev
librust-cargo-util-0.2+default-dev (= 0.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-util-dev
librust-cargo-util-0.2-dev (= 0.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-util-dev
librust-cargo-util-0.2.0+default-dev (= 0.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-util-dev
librust-cargo-util-0.2.0-dev (= 0.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cargo-util-dev
librust-cbindgen+default-dev (= 0.8.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0+default-dev (= 0.8.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0-dev (= 0.8.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0.8+default-dev (= 0.8.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0.8-dev (= 0.8.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0.8.3+default-dev (= 0.8.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0.8.3-dev (= 0.8.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-cbindgen-dev
librust-crates-io+default-dev (= 0.34.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-crates-io-dev
librust-crates-io-0+default-dev (= 0.34.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-crates-io-dev
librust-crates-io-0-dev (= 0.34.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-crates-io-dev
librust-crates-io-0.34+default-dev (= 0.34.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-crates-io-dev
librust-crates-io-0.34-dev (= 0.34.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-crates-io-dev
librust-crates-io-0.34.0+default-dev (= 0.34.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-crates-io-dev
librust-crates-io-0.34.0-dev (= 0.34.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-crates-io-dev
librust-curl+default-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+ssl-dev
librust-curl-0+default-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+ssl-dev
librust-curl-0+force-system-lib-on-osx-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+force-system-lib-on-osx-dev
librust-curl-0+http2-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+http2-dev
librust-curl-0+openssl-probe-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+openssl-probe-dev
librust-curl-0+openssl-sys-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+openssl-sys-dev
librust-curl-0+ssl-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+ssl-dev
librust-curl-0+static-curl-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+static-curl-dev
librust-curl-0+static-ssl-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+static-ssl-dev
librust-curl-0-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-dev
librust-curl-0.4+default-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+ssl-dev
librust-curl-0.4+force-system-lib-on-osx-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+force-system-lib-on-osx-dev
librust-curl-0.4+http2-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+http2-dev
librust-curl-0.4+openssl-probe-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+openssl-probe-dev
librust-curl-0.4+openssl-sys-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+openssl-sys-dev
librust-curl-0.4+ssl-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+ssl-dev
librust-curl-0.4+static-curl-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+static-curl-dev
librust-curl-0.4+static-ssl-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+static-ssl-dev
librust-curl-0.4-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-dev
librust-curl-0.4.43+default-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+ssl-dev
librust-curl-0.4.43+force-system-lib-on-osx-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+force-system-lib-on-osx-dev
librust-curl-0.4.43+http2-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+http2-dev
librust-curl-0.4.43+openssl-probe-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+openssl-probe-dev
librust-curl-0.4.43+openssl-sys-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+openssl-sys-dev
librust-curl-0.4.43+ssl-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+ssl-dev
librust-curl-0.4.43+static-curl-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+static-curl-dev
librust-curl-0.4.43+static-ssl-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl+static-ssl-dev
librust-curl-0.4.43-dev (= 0.4.43-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-dev
librust-curl-sys+default-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+openssl-sys-dev
librust-curl-sys+force-system-lib-on-osx-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys+libnghttp2-sys-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+http2-dev
librust-curl-sys+mesalink-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys+ntlm-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys+poll-7-68-0-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys+protocol-ftp-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys+spnego-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys+ssl-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+openssl-sys-dev
librust-curl-sys+static-curl-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys+static-ssl-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+openssl-sys-dev
librust-curl-sys+upkeep-7-62-0-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0+default-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+openssl-sys-dev
librust-curl-sys-0+force-system-lib-on-osx-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0+http2-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+http2-dev
librust-curl-sys-0+libnghttp2-sys-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+http2-dev
librust-curl-sys-0+mesalink-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0+ntlm-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0+openssl-sys-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+openssl-sys-dev
librust-curl-sys-0+poll-7-68-0-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0+protocol-ftp-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0+spnego-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0+ssl-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+openssl-sys-dev
librust-curl-sys-0+static-curl-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0+static-ssl-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+openssl-sys-dev
librust-curl-sys-0+upkeep-7-62-0-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4+default-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+openssl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4+force-system-lib-on-osx-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4+http2-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+http2-dev
librust-curl-sys-0.4+libnghttp2-sys-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+http2-dev
librust-curl-sys-0.4+mesalink-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4+ntlm-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4+openssl-sys-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+openssl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4+poll-7-68-0-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4+protocol-ftp-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4+spnego-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4+ssl-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+openssl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4+static-curl-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4+static-ssl-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+openssl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4+upkeep-7-62-0-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4.55+default-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+openssl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4.55+force-system-lib-on-osx-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4.55+http2-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+http2-dev
librust-curl-sys-0.4.55+libnghttp2-sys-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+http2-dev
librust-curl-sys-0.4.55+mesalink-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4.55+ntlm-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4.55+openssl-sys-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+openssl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4.55+poll-7-68-0-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4.55+protocol-ftp-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4.55+spnego-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4.55+ssl-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+openssl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4.55+static-curl-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4.55+static-ssl-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys+openssl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4.55+upkeep-7-62-0-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-curl-sys-0.4.55-dev (= 0.4.55-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-curl-sys-dev
librust-encoding-rs-io+default-dev (= 0.1.6-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0+default-dev (= 0.1.6-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0-dev (= 0.1.6-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0.1+default-dev (= 0.1.6-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0.1-dev (= 0.1.6-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0.1.6+default-dev (= 0.1.6-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0.1.6-dev (= 0.1.6-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-encoding-rs-io-dev
librust-flate2+default-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+miniz-oxide-dev
librust-flate2+miniz-sys-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+miniz-oxide-dev
librust-flate2+rust-backend-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+miniz-oxide-dev
librust-flate2+zlib-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+libz-sys-dev
librust-flate2-1+default-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+miniz-oxide-dev
librust-flate2-1+libz-sys-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+libz-sys-dev
librust-flate2-1+miniz-oxide-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+miniz-oxide-dev
librust-flate2-1+miniz-sys-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+miniz-oxide-dev
librust-flate2-1+rust-backend-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+miniz-oxide-dev
librust-flate2-1+zlib-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+libz-sys-dev
librust-flate2-1-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2-dev
librust-flate2-1.0+default-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+miniz-oxide-dev
librust-flate2-1.0+libz-sys-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+libz-sys-dev
librust-flate2-1.0+miniz-oxide-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+miniz-oxide-dev
librust-flate2-1.0+miniz-sys-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+miniz-oxide-dev
librust-flate2-1.0+rust-backend-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+miniz-oxide-dev
librust-flate2-1.0+zlib-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+libz-sys-dev
librust-flate2-1.0-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2-dev
librust-flate2-1.0.24+default-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+miniz-oxide-dev
librust-flate2-1.0.24+libz-sys-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+libz-sys-dev
librust-flate2-1.0.24+miniz-oxide-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+miniz-oxide-dev
librust-flate2-1.0.24+miniz-sys-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+miniz-oxide-dev
librust-flate2-1.0.24+rust-backend-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+miniz-oxide-dev
librust-flate2-1.0.24+zlib-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2+libz-sys-dev
librust-flate2-1.0.24-dev (= 1.0.24-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flate2-dev
librust-git2+unstable-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2-dev
librust-git2-0+default-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+default-dev
librust-git2-0+https-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+https-dev
librust-git2-0+openssl-probe-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+openssl-probe-dev
librust-git2-0+openssl-sys-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+openssl-sys-dev
librust-git2-0+ssh-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+ssh-dev
librust-git2-0+ssh-key-from-memory-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+ssh-key-from-memory-dev
librust-git2-0+unstable-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2-dev
librust-git2-0-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2-dev
librust-git2-0.14+default-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+default-dev
librust-git2-0.14+https-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+https-dev
librust-git2-0.14+openssl-probe-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+openssl-probe-dev
librust-git2-0.14+openssl-sys-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+openssl-sys-dev
librust-git2-0.14+ssh-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+ssh-dev
librust-git2-0.14+ssh-key-from-memory-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+ssh-key-from-memory-dev
librust-git2-0.14+unstable-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2-dev
librust-git2-0.14-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2-dev
librust-git2-0.14.2+default-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+default-dev
librust-git2-0.14.2+https-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+https-dev
librust-git2-0.14.2+openssl-probe-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+openssl-probe-dev
librust-git2-0.14.2+openssl-sys-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+openssl-sys-dev
librust-git2-0.14.2+ssh-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+ssh-dev
librust-git2-0.14.2+ssh-key-from-memory-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2+ssh-key-from-memory-dev
librust-git2-0.14.2+unstable-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2-dev
librust-git2-0.14.2-dev (= 0.14.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2-dev
librust-git2-curl+default-dev (= 0.15.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2-curl-dev
librust-git2-curl-0+default-dev (= 0.15.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2-curl-dev
librust-git2-curl-0-dev (= 0.15.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2-curl-dev
librust-git2-curl-0.15+default-dev (= 0.15.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2-curl-dev
librust-git2-curl-0.15-dev (= 0.15.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2-curl-dev
librust-git2-curl-0.15.0+default-dev (= 0.15.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2-curl-dev
librust-git2-curl-0.15.0-dev (= 0.15.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-git2-curl-dev
librust-grep+default-dev (= 0.2.3-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep-dev
librust-grep-0+avx-accel-dev (= 0.2.3-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep+avx-accel-dev
librust-grep-0+default-dev (= 0.2.3-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep-dev
librust-grep-0+simd-accel-dev (= 0.2.3-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep+simd-accel-dev
librust-grep-0-dev (= 0.2.3-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep-dev
librust-grep-0.2+avx-accel-dev (= 0.2.3-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep+avx-accel-dev
librust-grep-0.2+default-dev (= 0.2.3-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep-dev
librust-grep-0.2+simd-accel-dev (= 0.2.3-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep+simd-accel-dev
librust-grep-0.2-dev (= 0.2.3-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep-dev
librust-grep-0.2.3+avx-accel-dev (= 0.2.3-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep+avx-accel-dev
librust-grep-0.2.3+default-dev (= 0.2.3-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep-dev
librust-grep-0.2.3+simd-accel-dev (= 0.2.3-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep+simd-accel-dev
librust-grep-0.2.3-dev (= 0.2.3-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep-dev
librust-grep-matcher+default-dev (= 0.1.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0+default-dev (= 0.1.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0-dev (= 0.1.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0.1+default-dev (= 0.1.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0.1-dev (= 0.1.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0.1.2+default-dev (= 0.1.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0.1.2-dev (= 0.1.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-grep-matcher-dev
librust-libgit2-sys+default-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys+https-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys+libssh2-sys-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys+openssl-sys-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys+ssh-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys+ssh-key-from-memory-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0+default-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0+https-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0+libssh2-sys-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0+openssl-sys-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0+ssh-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0+ssh-key-from-memory-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0.13+default-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0.13+https-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0.13+libssh2-sys-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0.13+openssl-sys-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0.13+ssh-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0.13+ssh-key-from-memory-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0.13-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0.13.2+default-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0.13.2+https-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0.13.2+libssh2-sys-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0.13.2+openssl-sys-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0.13.2+ssh-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0.13.2+ssh-key-from-memory-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libgit2-sys-0.13.2-dev (= 0.13.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libgit2-sys-dev
librust-libz-sys+asm-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys-dev
librust-libz-sys+stock-zlib-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys-dev
librust-libz-sys-1+asm-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys-dev
librust-libz-sys-1+default-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys+default-dev
librust-libz-sys-1+libc-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys+libc-dev
librust-libz-sys-1+stock-zlib-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys-dev
librust-libz-sys-1-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys-dev
librust-libz-sys-1.1+asm-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys-dev
librust-libz-sys-1.1+default-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys+default-dev
librust-libz-sys-1.1+libc-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys+libc-dev
librust-libz-sys-1.1+stock-zlib-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys-dev
librust-libz-sys-1.1-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys-dev
librust-libz-sys-1.1.8+asm-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys-dev
librust-libz-sys-1.1.8+default-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys+default-dev
librust-libz-sys-1.1.8+libc-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys+libc-dev
librust-libz-sys-1.1.8+stock-zlib-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys-dev
librust-libz-sys-1.1.8-dev (= 1.1.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libz-sys-dev
librust-memchr+default-dev (= 2.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr+use-std-dev (= 2.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2+default-dev (= 2.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2+libc-dev (= 2.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr+libc-dev
librust-memchr-2+use-std-dev (= 2.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2-dev (= 2.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2+default-dev (= 2.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2+libc-dev (= 2.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr+libc-dev
librust-memchr-2.2+use-std-dev (= 2.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2-dev (= 2.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2.0+default-dev (= 2.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2.0+libc-dev (= 2.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr+libc-dev
librust-memchr-2.2.0+use-std-dev (= 2.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2.0-dev (= 2.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-miniz-oxide+default-dev (= 0.5.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-miniz-oxide-dev
librust-miniz-oxide-0+default-dev (= 0.5.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-miniz-oxide-dev
librust-miniz-oxide-0-dev (= 0.5.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-miniz-oxide-dev
librust-miniz-oxide-0.5+default-dev (= 0.5.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-miniz-oxide-dev
librust-miniz-oxide-0.5-dev (= 0.5.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-miniz-oxide-dev
librust-miniz-oxide-0.5.3+default-dev (= 0.5.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-miniz-oxide-dev
librust-miniz-oxide-0.5.3-dev (= 0.5.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-miniz-oxide-dev
librust-nitrokey+default-dev (= 0.4.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0+default-dev (= 0.4.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0-dev (= 0.4.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4+default-dev (= 0.4.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4-dev (= 0.4.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4.0+default-dev (= 0.4.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4.0-dev (= 0.4.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-sys+default-dev (= 3.5.0-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3+default-dev (= 3.5.0-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3-dev (= 3.5.0-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5+default-dev (= 3.5.0-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5-dev (= 3.5.0-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5.0+default-dev (= 3.5.0-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5.0-dev (= 3.5.0-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-sys-dev
librust-openssl+bindgen-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl+default-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl+v101-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl+v102-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl+v110-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl+v111-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl+vendored-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0+bindgen-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0+default-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0+v101-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0+v102-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0+v110-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0+v111-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0+vendored-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10+bindgen-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10+default-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10+v101-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10+v102-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10+v110-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10+v111-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10+vendored-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10.41+bindgen-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10.41+default-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10.41+v101-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10.41+v102-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10.41+v110-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10.41+v111-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10.41+vendored-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-0.10.41-dev (= 0.10.41-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-dev
librust-openssl-sys+bindgen-dev (= 0.9.75-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-sys-dev
librust-openssl-sys+default-dev (= 0.9.75-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-sys-dev
librust-openssl-sys-0+bindgen-dev (= 0.9.75-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-sys-dev
librust-openssl-sys-0+default-dev (= 0.9.75-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-sys-dev
librust-openssl-sys-0-dev (= 0.9.75-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-sys-dev
librust-openssl-sys-0.9+bindgen-dev (= 0.9.75-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-sys-dev
librust-openssl-sys-0.9+default-dev (= 0.9.75-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-sys-dev
librust-openssl-sys-0.9-dev (= 0.9.75-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-sys-dev
librust-openssl-sys-0.9.75+bindgen-dev (= 0.9.75-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-sys-dev
librust-openssl-sys-0.9.75+default-dev (= 0.9.75-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-sys-dev
librust-openssl-sys-0.9.75-dev (= 0.9.75-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-openssl-sys-dev
librust-pcre2-sys+default-dev (= 0.2.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0+default-dev (= 0.2.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0-dev (= 0.2.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0.2+default-dev (= 0.2.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0.2-dev (= 0.2.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0.2.1+default-dev (= 0.2.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0.2.1-dev (= 0.2.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-pcre2-sys-dev
librust-regex-syntax+default-dev (= 0.6.6-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0+default-dev (= 0.6.6-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0-dev (= 0.6.6-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0.6+default-dev (= 0.6.6-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0.6-dev (= 0.6.6-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0.6.6+default-dev (= 0.6.6-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0.6.6-dev (= 0.6.6-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-regex-syntax-dev
librust-roxmltree+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0.13+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0.13-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0.13.0+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0.13.0-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-roxmltree-dev
librust-xmlparser+default-dev (= 0.13.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser+std-dev (= 0.13.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0+default-dev (= 0.13.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0+std-dev (= 0.13.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0-dev (= 0.13.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13+default-dev (= 0.13.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13+std-dev (= 0.13.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13-dev (= 0.13.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13.3+default-dev (= 0.13.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13.3+std-dev (= 0.13.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13.3-dev (= 0.13.3-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-xmlparser-dev
libscalar-list-utils-perl (= 1:1.62)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libsdl-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsdl1.2-compat-dev
libsdl1.2-dev (= 1.2.15-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsdl1.2-compat-dev
libsdl1.2debian (= 1.2.15-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsdl1.2-compat-shim
libselinux-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libselinux1-dev
libsemanage-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsemanage1-dev
libsepol-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsepol1-dev
libsingular
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsingular4m1
libsingular-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsingular4-dev
libsocket-perl (= 2.033)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libsocl-any-1.3-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libsocl-1.3-0
libssw-dev (1.2.4-1)
Development headers and static libraries for libssw
libssw-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libssw-dev
libstarpu-any-1.3-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpu-1.3-0
libstarpu-any-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpu-dev
libstarpu-anyfft-1.3-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpufft-1.3-0
libstarpu-anympi-1.3-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libstarpumpi-1.3-0
libstorable-perl (= 3.26)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libsys-syslog-perl (= 0.36)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtcl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtcl8.7, libtcl9.0
libtest-harness-perl (= 3.44)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtest-simple-perl (= 1.302190)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtest-tester-perl (= 1.302190)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtest-use-ok-perl (= 1.302190)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtext-balanced-perl (= 2.04)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libthread-queue-perl (= 3.14)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libthreads-perl (= 2.27)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libthreads-shared-perl (= 1.64)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtime-hires-perl (= 1.9770)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtime-local-perl (= 1.3000)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtime-piece-perl (= 1.3401)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtinyxml2-6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtinyxml2-7
libtk
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtk8.7
libungif-bin
virtuálny balík poskytovaný balíkom giflib-tools
libunicap-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libunicap2-dev
libunicap-docs
virtuálny balík poskytovaný balíkom libunicap-doc
libunicode-collate-perl (= 1.31)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libunoil-java
virtuálny balík poskytovaný balíkom liblibreoffice-java
libunwind-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom libunwind-16, libunwind-15
libunwind-x.y-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libunwind-15-dev, libunwind-16-dev
libva-driver-abi-1.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libva2
libva-driver-abi-1.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libva2
libva-driver-abi-1.2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libva2
libva-driver-abi-1.3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libva2
libva-driver-abi-1.4
virtuálny balík poskytovaný balíkom libva2
libvala-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libvala-0.44-dev
libvaladoc-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libvaladoc-0.44-dev
libversion-perl (= 1:0.9929)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libversion-requirements-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libxsloader-perl (= 0.31)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libyojson-ocaml-9drl9
virtuálny balík poskytovaný balíkom libyojson-ocaml
libyojson-ocaml-dev-9drl9
virtuálny balík poskytovaný balíkom libyojson-ocaml-dev
libyojson-ocaml-dev-hkli3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libyojson-ocaml-dev
libyojson-ocaml-dev-nigu1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libyojson-ocaml-dev
libyojson-ocaml-dev-v7vl7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libyojson-ocaml-dev
libyojson-ocaml-hkli3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libyojson-ocaml
libyojson-ocaml-nigu1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libyojson-ocaml
libyojson-ocaml-v7vl7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libyojson-ocaml
libzephyr4 (3.1.2-3)
oznamovacia služba z Project Athena - knižnice bez Kerberos
libzephyr4
virtuálny balík poskytovaný balíkom libzephyr4-krb5
linux-headers-generic
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-headers-arm64, linux-headers-amd64, linux-headers-armmp, linux-headers-sparc64-smp, linux-headers-powerpc64, linux-headers-s390x, linux-headers-powerpc64le, linux-headers-itanium, linux-headers-parisc, linux-headers-riscv64, linux-headers-m68k, linux-headers-686-pae
linux-image-generic
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-m68k, linux-image-parisc, linux-image-itanium, linux-image-s390x, linux-image-powerpc64le, linux-image-amd64, linux-image-sparc64-smp, linux-image-686-pae, linux-image-arm64, linux-image-armmp, linux-image-powerpc64, linux-image-riscv64
linux-kernel-log-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom rsyslog, socklog
linux-latest-image-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-sparc64-smp-dbg, linux-image-parisc-dbg, linux-image-s390x-dbg, linux-image-armmp-lpae-dbg, linux-image-mckinley-dbg, linux-image-powerpc64le-dbg, linux-image-amd64-dbg, linux-image-rt-armmp-dbg, linux-image-powerpc64-dbg, linux-image-686-dbg, linux-image-rpi-dbg, linux-image-sparc64-dbg, linux-image-mips32r2el-dbg, linux-image-rt-686-pae-dbg, linux-image-armmp-dbg, linux-image-686-pae-dbg, linux-image-cloud-amd64-dbg, linux-image-4kc-malta-dbg, linux-image-rt-amd64-dbg, linux-image-5kc-malta-dbg, linux-image-cloud-arm64-dbg, linux-image-arm64-dbg, linux-image-rt-arm64-dbg, linux-image-itanium-dbg, linux-image-mips64r2el-dbg, linux-image-m68k-dbg, linux-image-parisc64-dbg, linux-image-octeon-dbg, linux-image-riscv64-dbg, linux-image-marvell-dbg, linux-image-loongson-3-dbg
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-4kc-malta
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-5kc-malta
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-686
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-686
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-686-pae
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-686-pae
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-amd64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-amd64
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-arm64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-arm64
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-armmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-armmp
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-armmp-lpae
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-armmp-lpae
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-cloud-amd64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-cloud-amd64
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-cloud-arm64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-cloud-arm64
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-itanium
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-itanium
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-loongson-3
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-loongson-3
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-m68k
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-m68k
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-marvell
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-marvell
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-mckinley
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-mckinley
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-mips32r2el
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-mips64r2el
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-octeon
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-octeon
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-parisc
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-parisc
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-parisc64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-parisc64
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-powerpc64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-powerpc64
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-powerpc64le
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-riscv64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-riscv64
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-rpi
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-rpi
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-rt-686-pae
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-rt-686-pae
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-rt-amd64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-rt-amd64
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-rt-arm64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-rt-arm64
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-rt-armmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-rt-armmp
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-s390x
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-s390x
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-sparc64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-sparc64
linux-latest-modules-6.0.0-rc7-sparc64-smp
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-sparc64-smp
linux-tools-6.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-perf
loop-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom loop-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, loop-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, loop-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, loop-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, loop-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, loop-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, loop-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, loop-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, loop-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, loop-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, loop-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, loop-modules-6.0.0-rc7-686-di, loop-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, loop-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, loop-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, loop-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, loop-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, loop-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, loop-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, loop-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di
lpr
virtuálny balík poskytovaný balíkom cups-bsd
luatex
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-binaries
lv2-host
virtuálny balík poskytovaný balíkom lilv-utils
lxqt-theme
virtuálny balík poskytovaný balíkom lxqt-themes
lzma
virtuálny balík poskytovaný balíkom xz-utils
mail-reader
virtuálny balík poskytovaný balíkom s-nail, mmh, thunderbird
makejvf
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-binaries
md-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom md-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, md-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, md-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, md-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, md-modules-6.0.0-rc7-686-di, md-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, md-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, md-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, md-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, md-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, md-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, md-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, md-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, md-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, md-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, md-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, md-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, md-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, md-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, md-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, md-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di
mediawiki-extensions-confirmedit
virtuálny balík poskytovaný balíkom mediawiki
mediawiki-extensions-geshi
virtuálny balík poskytovaný balíkom mediawiki
mendexk
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-binaries
mh
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmh
minix-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom minix-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, minix-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, minix-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, minix-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, minix-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, minix-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, minix-modules-6.0.0-rc7-octeon-di
mmc-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-core-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, mmc-core-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, mmc-core-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, mmc-core-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, mmc-core-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, mmc-core-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, mmc-core-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, mmc-core-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, kernel-image-6.0.0-rc7-armmp-di, mmc-core-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, mmc-core-modules-6.0.0-rc7-686-di, mmc-core-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, mmc-core-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, kernel-image-6.0.0-rc7-arm64-di
mmc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, mmc-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, mmc-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, mmc-modules-6.0.0-rc7-686-di, mmc-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, mmc-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, mmc-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, mmc-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, mmc-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, mmc-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, mmc-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, mmc-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, mmc-modules-6.0.0-rc7-octeon-di
mouse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mouse-modules-6.0.0-rc7-686-di, mouse-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, mouse-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, mouse-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, mouse-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, mouse-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, mouse-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, mouse-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, mouse-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, mouse-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, mouse-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, mouse-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, mouse-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, mouse-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, mouse-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di
mp3-decoder
virtuálny balík poskytovaný balíkom opencubicplayer
mp3-encoder
virtuálny balík poskytovaný balíkom opencubicplayer
mtd-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mtd-core-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, kernel-image-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, kernel-image-6.0.0-rc7-armmp-di, mtd-core-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, kernel-image-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, kernel-image-6.0.0-rc7-loongson-3-di, mtd-core-modules-6.0.0-rc7-686-di, mtd-core-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, kernel-image-6.0.0-rc7-octeon-di, mtd-core-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, kernel-image-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, mtd-core-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, mtd-core-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, kernel-image-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, mtd-core-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, mtd-core-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, mtd-core-modules-6.0.0-rc7-itanium-di
mtd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, kernel-image-6.0.0-rc7-loongson-3-di, kernel-image-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, kernel-image-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, mtd-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, kernel-image-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, mtd-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, mtd-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, kernel-image-6.0.0-rc7-octeon-di
multipath-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom multipath-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-686-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, multipath-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di
mupen64plus-audio
virtuálny balík poskytovaný balíkom mupen64plus-audio-sdl
mupen64plus-audio-abi-2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmupen64plus2
mupen64plus-config-abi-2.2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmupen64plus2
mupen64plus-config-abi-2.3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmupen64plus2
mupen64plus-config-abi-2.3.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmupen64plus2
mupen64plus-debug-abi-2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmupen64plus2
mupen64plus-debug-abi-2.0.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmupen64plus2
mupen64plus-frontend-abi-2.1.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmupen64plus2
mupen64plus-frontend-abi-2.1.2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmupen64plus2
mupen64plus-gfx-abi-2.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmupen64plus2
mupen64plus-gfx-abi-2.2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmupen64plus2
mupen64plus-input
virtuálny balík poskytovaný balíkom mupen64plus-input-sdl
mupen64plus-input-abi-2.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmupen64plus2
mupen64plus-rsp
virtuálny balík poskytovaný balíkom mupen64plus-rsp-z64, mupen64plus-rsp-hle
mupen64plus-rsp-abi-2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmupen64plus2
mupen64plus-ui
virtuálny balík poskytovaný balíkom mupen64plus-ui-console
mupen64plus-video
virtuálny balík poskytovaný balíkom mupen64plus-video-glide64mk2, mupen64plus-video-z64, mupen64plus-video-glide64, mupen64plus-video-rice, mupen64plus-video-arachnoid
mupen64plus-vidext-abi-3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmupen64plus2
mupen64plus-vidext-abi-3.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmupen64plus2
nbd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nbd-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-686-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, nbd-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di
netpbm-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnetpbm11-dev
news-reader
virtuálny balík poskytovaný balíkom lynx
nfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nfs-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, nfs-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, nfs-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, nfs-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, nfs-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, nfs-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di
nic-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, nic-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, nic-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, nic-modules-6.0.0-rc7-686-di, nic-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, nic-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, nic-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, nic-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, nic-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, nic-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, nic-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, nic-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, nic-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, nic-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, nic-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, nic-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, nic-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, nic-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, nic-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, nic-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, nic-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di
nic-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, nic-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, nic-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, nic-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, nic-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, nic-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, nic-modules-6.0.0-rc7-686-di, nic-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, nic-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, nic-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, nic-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, nic-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, nic-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, nic-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, nic-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, nic-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, nic-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, nic-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, nic-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, nic-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, nic-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di
nic-pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-pcmcia-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, nic-pcmcia-modules-6.0.0-rc7-686-di, nic-pcmcia-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-6.0.0-rc7-amd64-di
nic-shared-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-shared-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-686-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, nic-shared-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di
nic-usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-usb-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-686-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, nic-usb-modules-6.0.0-rc7-armmp-di
nic-wireless-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-wireless-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, nic-wireless-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, nic-wireless-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, nic-wireless-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, nic-wireless-modules-6.0.0-rc7-686-di, nic-wireless-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, nic-wireless-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, nic-wireless-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, nic-wireless-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, nic-wireless-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, nic-wireless-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, nic-wireless-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, nic-wireless-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, nic-wireless-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di
node-abort-controller (= 3.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-readable-stream
node-ajv-formats (= 2.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-ajv
node-arrgv (= 1.0.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ava
node-ava (= 5.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ava
node-ava-typescript (= 3.0.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ava
node-chunkd (= 2.0.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ava
node-ci-parallel-vars (= 1.0.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ava
node-code-excerpt (= 4.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ava
node-common-path-prefix (= 3.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ava
node-convert-to-spaces (= 2.0.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ava
node-event-stream (= 4.0.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom zx
node-event-target-shim (= 6.0.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-readable-stream
node-fetch-blob (= 3.1.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-fetch
node-formdata-polyfill (= 4.0.6)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-fetch
node-from (= 0.1.7)
virtuálny balík poskytovaný balíkom zx
node-indexes-of (= 1.0.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-css-loader
node-is-error (= 2.2.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ava
node-klona (= 2.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-less-loader
node-map-stream (= 0.1.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom zx
node-node-domexception (= 1.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-fetch
node-node-fetch (= 3.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-fetch
node-p-event (= 5.0.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ava
node-pause-stream (= 0.0.11)
virtuálny balík poskytovaný balíkom zx
node-pkg-conf (= 4.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ava
node-postcss-modules-local-by-default (= 4.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-css-loader
node-postcss-modules-scope (= 3.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-css-loader
node-postcss-selector-parser (= 6.0.8)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-css-loader
node-ps-tree (= 1.2.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom zx
node-serialize-error (= 11.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ava
node-stream-combiner (= 0.2.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom zx
node-supertap (= 3.0.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ava
node-temp-dir (= 2.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ava
node-types-d3-dsv (= 3.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-d3-dsv, d3-dsv-tools
node-types-d3-hierarchy (= 3.0.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-d3-hierarchy
node-types-node-fetch (= 3.0.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-fetch
node-types-ps-tree (= 1.1.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom zx
node-web-streams-polyfill (= 3.2.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-fetch
node-zx (= 7.0.8)
virtuálny balík poskytovaný balíkom zx
notification-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom lxqt-notificationd, gnome-flashback
nvidia-alternative--kmod-alias
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-alternative
nvidia-alternative-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-alternative
nvidia-driver-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver
nvidia-driver-bin-510.85.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver-bin
nvidia-driver-libs-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver-libs
nvidia-glx-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver
nvidia-kernel-510.85.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-dkms
nvidia-kernel-support--v1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
nvidia-kernel-support-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
nvidia-settings-gtk-510.85.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-settings
nvidia-texture-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvtt-bin
nvidia-vulkan-icd-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-vulkan-icd
objc-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clang-16, clang-15
opencl-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom pocl-opencl-icd, nvidia-opencl-icd
opencl-icd-1.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom pocl-opencl-icd
opencl-icd-1.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom pocl-opencl-icd
openldap-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom ldap-utils
pata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pata-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, pata-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, pata-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, pata-modules-6.0.0-rc7-686-di, pata-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, pata-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, pata-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, pata-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, pata-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, pata-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, pata-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, pata-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, pata-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, pata-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, pata-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, pata-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, pata-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di
pbmwbmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom netpbm
pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-modules-6.0.0-rc7-686-di, pcmcia-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, pcmcia-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, pcmcia-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, pcmcia-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di
pcmcia-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-storage-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, pcmcia-storage-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, pcmcia-storage-modules-6.0.0-rc7-686-di, pcmcia-storage-modules-6.0.0-rc7-amd64-di
pcsc-ifd-handler
virtuálny balík poskytovaný balíkom libifd-cyberjack6
pd
virtuálny balík poskytovaný balíkom puredata-core
pd-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom puredata-utils
pdf-viewer
virtuálny balík poskytovaný balíkom gv, evince, okular
perl-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.36
perl-xs-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl-dev
perlapi-5.36.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
perlmagick (8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
rozhranie ImageMagick pre jazyk Perl - fiktívny balík
perlmagick
virtuálny balík poskytovaný balíkom libimage-magick-perl
perlmagick (= 8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libimage-magick-q16-perl
php (2:8.2+93~exp1)
server-side, HTML-embedded scripting language (default)
php
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2
php-bcmath (2:8.2+93~exp1)
Bcmath module for PHP [default]
php-bcmath
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-bcmath
php-bz2 (2:8.2+93~exp1)
bzip2 module for PHP [default]
php-bz2
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-bz2
php-calendar
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-cgi (2:8.2+93~exp1)
server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary) (default)
php-cgi
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-cgi
php-cli (2:8.2+93~exp1)
command-line interpreter for the PHP scripting language (default)
php-cli
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-cli
php-ctype
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-curl (2:8.2+93~exp1)
CURL module for PHP [default]
php-curl
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-curl
php-dba
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-dba
php-dom
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-xml
php-enchant (2:8.2+93~exp1)
Enchant module for PHP [default]
php-enchant
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-enchant
php-exif
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-ffi
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-fileinfo
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-fpm (2:8.2+93~exp1)
server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary) (default)
php-fpm
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-fpm
php-ftp
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-gd (2:8.2+93~exp1)
GD module for PHP [default]
php-gd
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-gd
php-gmp (2:8.2+93~exp1)
GMP module for PHP [default]
php-gmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-gmp
php-iconv
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-imap (2:8.2+93~exp1)
IMAP module for PHP [default]
php-imap
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-imap
php-intl (2:8.2+93~exp1)
Internationalisation module for PHP [default]
php-intl
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-intl
php-json (2:8.2+93~exp1)
JSON module for PHP [default]
php-json
virtuálny balík poskytovaný balíkom libapache2-mod-php8.2, php8.2-cli, php8.2-phpdbg, php8.2-fpm, libphp8.2-embed, php8.2-cgi
php-ldap (2:8.2+93~exp1)
LDAP module for PHP [default]
php-ldap
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-ldap
php-mbstring (2:8.2+93~exp1)
MBSTRING module for PHP [default]
php-mbstring
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-mbstring
php-mysqli
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-mysql
php-mysqlnd
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-mysql
php-nrk-predis (= 2.0.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-predis
php-odbc (2:8.2+93~exp1)
ODBC module for PHP [default]
php-odbc
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-odbc
php-opcache
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-opcache
php-pdo
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-pdo-dblib
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-sybase
php-pdo-firebird
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-interbase
php-pdo-mysql
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-mysql
php-pdo-odbc
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-odbc
php-pdo-pgsql
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-pgsql
php-pdo-sqlite
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-sqlite3
php-pgsql (2:8.2+93~exp1)
PostgreSQL module for PHP [default]
php-pgsql
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-pgsql
php-phar
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-phpdbg (2:8.2+93~exp1)
server-side, HTML-embedded scripting language (PHPDBG binary) (default)
php-phpdbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-phpdbg
php-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-pspell (2:8.2+93~exp1)
pspell module for PHP [default]
php-pspell
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-pspell
php-psr-log-implementation (= 3.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-monolog
php-readline (2:8.2+93~exp1)
readline module for PHP [default]
php-readline
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-readline
php-shmop
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-simplexml
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-xml
php-snmp (2:8.2+93~exp1)
SNMP module for PHP [default]
php-snmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-snmp
php-soap (2:8.2+93~exp1)
SOAP module for PHP [default]
php-soap
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-soap
php-sockets
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-sqlite3 (2:8.2+93~exp1)
SQLite3 module for PHP [default]
php-sqlite3
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-sqlite3
php-sysvmsg
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-sysvsem
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-sysvshm
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-tidy (2:8.2+93~exp1)
tidy module for PHP [default]
php-tidy
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-tidy
php-tokenizer
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php-xml (2:8.2+93~exp1)
DOM, SimpleXML, WDDX, XML, and XSL module for PHP [default]
php-xml
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-xml
php-xmlreader
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-xml
php-xmlwriter
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-xml
php-xsl
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-xml
php-zip (2:8.2+93~exp1)
Zip module for PHP [default]
php-zip
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-zip
php8.2-calendar
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-ctype
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-dom
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-xml
php8.2-exif
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-ffi
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-fileinfo
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-ftp
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-gettext
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-iconv
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-json
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-cgi, libphp8.2-embed, php8.2-fpm, php8.2-phpdbg, libapache2-mod-php8.2, php8.2-cli
php8.2-mysqli
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-mysql
php8.2-mysqlnd
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-mysql
php8.2-pdo
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-pdo-dblib
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-sybase
php8.2-pdo-firebird
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-interbase
php8.2-pdo-mysql
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-mysql
php8.2-pdo-odbc
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-odbc
php8.2-pdo-pgsql
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-pgsql
php8.2-pdo-sqlite
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-sqlite3
php8.2-phar
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-shmop
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-simplexml
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-xml
php8.2-sockets
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-sysvmsg
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-sysvsem
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-sysvshm
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-tokenizer
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-common
php8.2-xmlreader
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-xml
php8.2-xmlwriter
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-xml
php8.2-xsl (8.2.0~alpha3-1)
modul XSL pre PHP - prechodový balík
php8.2-xsl
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-xml
phpapi-20210903
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.2-fpm, libphp8.2-embed, php8.2-cgi, libapache2-mod-php8.2, php8.2-cli, php8.2-phpdbg
pkg-config (= 0.29-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom pkgconf
pkg-config (= 1.8.0-8)
virtuálny balík poskytovaný balíkom pkgconf
pnmtopng
virtuálny balík poskytovaný balíkom netpbm
podlators-perl (= 4.14)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
polkit-1-auth-agent
virtuálny balík poskytovaný balíkom lxqt-policykit, gnome-flashback
portmap
virtuálny balík poskytovaný balíkom rpcbind
postgresql-15-jit-llvm (= 14)
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-15
postgresql-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-client-15
postgresql-contrib-15
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-15
postgresql-plperl
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-plperl-15
postgresql-plpython3
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-plpython3-15
postgresql-pltcl
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-pltcl-15
postscript-viewer
virtuálny balík poskytovaný balíkom okular, evince, gv, ghostscript
ppp-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ppp-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-686-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, ppp-modules-6.0.0-rc7-armmp-di
protobuf-api-28-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libprotobuf-dev
protobuf-api-30-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libprotobuf-dev
protobuf-api-31-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libprotobuf-dev
protobuf-api-32-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libprotobuf-dev
pure-ftpd (1.0.47-4) [debports]
bezpečný a výkonný server FTP
pure-ftpd
virtuálny balík poskytovaný balíkom pure-ftpd-mysql, pure-ftpd-ldap, pure-ftpd-postgresql
python-clang-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-clang-15, python3-clang-16
python-django-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-django
python-hsi
virtuálny balík poskytovaný balíkom hugin-tools
python-imaging-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pil-dbg
python-imaging-tk
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pil.imagetk
python-imaging-tk-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pil.imagetk-dbg
python-pillow
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pil
python2.7-exactimage
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-exactimage
python2.7-faulthandler
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-faulthandler
python2.7-gps
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-gps
python2.7-grpcio
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-grpcio
python2.7-mlt
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-mlt
python2.7-pil
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pil
python2.7-pil.imagetk
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pil.imagetk
python2.7-pyproj
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-pyproj
python2.7-scipy
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-scipy
python2.7-selinux
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-selinux
python2.7-sqlalchemy-ext
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sqlalchemy-ext
python2.7-sss
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sss
python2.7-tdb
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-tdb
python3-f2py
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-numpy
python3-lldb-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-lldb-15, python3-lldb-16
python3-numpy-abi9
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-numpy
python3-numpy-api15
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-numpy
python3-numpy-api16
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-numpy
python3-numpy-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-numpy
python3-pillow
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-pil
python3.10-numpy
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-numpy
python3.10-protobuf
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-protobuf
python3.10-tinyobjloader
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-tinyobjloader
python3.10-vtk-dicom
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-vtk-dicom
python3.6-grpcio
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-grpcio
python3.7-gdbm
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-gdbm
python3.7-grpcio
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-grpcio
python3.7-selinux
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-selinux
python3.7-sss
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sss
python3.7-tdb
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-tdb
python3.7-tk
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-tk
python3.8-gdbm
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-gdbm
python3.8-tk
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-tk
python3.9-numpy
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-numpy
python3.9-protobuf
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-protobuf
python3.9-tinyobjloader
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-tinyobjloader
python3.9-vtk-dicom
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-vtk-dicom
qt6-base-abi (= 6.4.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6core6
qt6-jsonrpc-abi (= 6.4.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6jsonrpc6
qt6-languageserver-abi (= 6.4.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6languageserver6
qtbase-abi-5-12-3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5core5a
qtdeclarative-abi-5-12-3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5qml5
qtscript-abi-5-6-0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5script5
qtsvg-abi-5-12-2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5svg5
qtwebengine-abi-5-15-10
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5webenginecore5
quake-engine
virtuálny balík poskytovaný balíkom darkplaces
quake-engine-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom darkplaces-server
readline-editor
virtuálny balík poskytovaný balíkom rlfe
rfkill-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom rfkill-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, rfkill-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, rfkill-modules-6.0.0-rc7-686-di
rtc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-6.0.0-rc7-octeon-di, kernel-image-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, kernel-image-6.0.0-rc7-686-pae-di, kernel-image-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, kernel-image-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, kernel-image-6.0.0-rc7-loongson-3-di, kernel-image-6.0.0-rc7-686-di, kernel-image-6.0.0-rc7-marvell-di, kernel-image-6.0.0-rc7-mips64r2el-di
ruby-aws-sdk-core (= 2.9.32-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-aws-sdk
ruby-aws-sdk-resources (= 2.9.32-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-aws-sdk
ruby-rails (= 5.2.6)
virtuálny balík poskytovaný balíkom diaspora
ruby-railties (= 5.2.6)
virtuálny balík poskytovaný balíkom diaspora
samba-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom smbclient
sata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sata-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, sata-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, sata-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, sata-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, sata-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, sata-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, sata-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, sata-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, sata-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, sata-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, sata-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, sata-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, sata-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, sata-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, sata-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, sata-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, sata-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, sata-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, sata-modules-6.0.0-rc7-686-di
scsi-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-core-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-686-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, scsi-core-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di
scsi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-686-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, scsi-modules-6.0.0-rc7-amd64-di
scsi-nic-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-nic-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, scsi-nic-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, scsi-nic-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, scsi-nic-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, scsi-nic-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, scsi-nic-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, scsi-nic-modules-6.0.0-rc7-686-di, scsi-nic-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, scsi-nic-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, scsi-nic-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, scsi-nic-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, scsi-nic-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, scsi-nic-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, scsi-nic-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, scsi-nic-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di
serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom serial-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, serial-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, serial-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, serial-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, serial-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, serial-modules-6.0.0-rc7-686-di, serial-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, serial-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di
sip-api-12.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sip
sip-api-12.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sip
sip-api-12.2
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sip
sip-api-12.3
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sip
sip-api-12.4
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sip
sip-api-12.5
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sip
sip-api-12.6
virtuálny balík poskytovaný balíkom python-sip
sip-py3api-12.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sip
sip-py3api-12.1
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sip
sip-py3api-12.2
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sip
sip-py3api-12.3
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sip
sip-py3api-12.4
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sip
sip-py3api-12.5
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sip
sip-py3api-12.6
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sip
slapd-smbk5pwd (2.6.3+dfsg-1~exp1)
transitional package for slapd-contrib
slapd-smbk5pwd
virtuálny balík poskytovaný balíkom slapd-contrib
sound-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sound-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, sound-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, sound-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, sound-modules-6.0.0-rc7-686-di, sound-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, sound-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, sound-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, sound-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, sound-modules-6.0.0-rc7-amd64-di
speakup-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom speakup-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, speakup-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, speakup-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, speakup-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, speakup-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, speakup-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, speakup-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, speakup-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, speakup-modules-6.0.0-rc7-686-di
sphinx (= 5.1.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-sphinx
squashfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom squashfs-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-686-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, squashfs-modules-6.0.0-rc7-amd64-di
ssh-askpass
virtuálny balík poskytovaný balíkom lxqt-openssh-askpass, ssh-askpass-fullscreen
starpu-any-examples
virtuálny balík poskytovaný balíkom starpu-examples
starpu-any-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom starpu-tools
stunnel
virtuálny balík poskytovaný balíkom stunnel4
system-log-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom socklog, rsyslog
tcldoc
virtuálny balík poskytovaný balíkom tcl8.7-doc, tcl9.0-doc
tclsh
virtuálny balík poskytovaný balíkom tcl
tcltls
virtuálny balík poskytovaný balíkom tcl-tls
tdb-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtdb-dev
texlive-base-bin
virtuálny balík poskytovaný balíkom texlive-binaries
time-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom chrony
tkdoc
virtuálny balík poskytovaný balíkom tk8.7-doc
ttf-opensymbol
virtuálny balík poskytovaný balíkom fonts-opensymbol
udf-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom udf-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, udf-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, udf-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, udf-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, udf-modules-6.0.0-rc7-m68k-di, udf-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, udf-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, udf-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, udf-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, udf-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, udf-modules-6.0.0-rc7-686-di, udf-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, udf-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, udf-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, udf-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, udf-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, udf-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, udf-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, udf-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di
ufs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ufs-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di
uinput-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom uinput-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, uinput-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, uinput-modules-6.0.0-rc7-686-di, uinput-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, uinput-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, uinput-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, uinput-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, uinput-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, uinput-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di
update-notifier
virtuálny balík poskytovaný balíkom gnome-packagekit
usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, usb-modules-6.0.0-rc7-686-di, usb-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, usb-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, usb-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, usb-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, usb-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, usb-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, usb-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, usb-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, usb-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, usb-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, usb-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, usb-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, usb-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, usb-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, usb-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, usb-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, usb-modules-6.0.0-rc7-marvell-di
usb-serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-serial-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-686-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, usb-serial-modules-6.0.0-rc7-marvell-di
usb-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-storage-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-armmp-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-riscv64-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-marvell-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-686-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, usb-storage-modules-6.0.0-rc7-arm64-di
va-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-va-drivers
vdpau-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-vdpau-driver, mesa-vdpau-drivers
virtualbox-guest-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-amd64, linux-image-rt-686-pae, linux-image-686, linux-image-rt-amd64, linux-image-686-pae, linux-image-cloud-amd64
vulkan-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-vulkan-icd
watch
virtuálny balík poskytovaný balíkom procps
wicd-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom wicd-gtk, wicd-curses, wicd-cli
wireguard-modules (= 1.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-armmp, linux-image-5kc-malta, linux-image-octeon, linux-image-mips32r2el, linux-image-rt-amd64, linux-image-amd64, linux-image-m68k, linux-image-powerpc64, linux-image-parisc64, linux-image-686-pae, linux-image-686, linux-image-sparc64-smp, linux-image-rpi, linux-image-sparc64, linux-image-rt-arm64, linux-image-s390x, linux-image-armmp-lpae, linux-image-mckinley, linux-image-powerpc64le, linux-image-mips64r2el, linux-image-cloud-arm64, linux-image-cloud-amd64, linux-image-marvell, linux-image-riscv64, linux-image-arm64, linux-image-4kc-malta, linux-image-rt-686-pae, linux-image-loongson-3, linux-image-itanium, linux-image-parisc, linux-image-rt-armmp
wish
virtuálny balík poskytovaný balíkom tk
wordlist
virtuálny balík poskytovaný balíkom wfrench
worldforge-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom cyphesis-cpp
www-browser
virtuálny balík poskytovaný balíkom links, lynx, links2
wxperl-gtk-3-2-0-uni-gcc-3-4
virtuálny balík poskytovaný balíkom libalien-wxwidgets-perl
wxperl-gtk-3-2-1-uni-gcc-3-4
virtuálny balík poskytovaný balíkom libalien-wxwidgets-perl
x-audio-mixer
virtuálny balík poskytovaný balíkom opencubicplayer
x-display-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom gdm3
x-session-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom lxqt-session, ukui-session-manager, gnome-session-flashback, xfce4-session
x-terminal-emulator
virtuálny balík poskytovaný balíkom mlterm, xterm, qterminal, mlterm-tiny, pterm
x-window-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom ukwm, bspwm, sawfish, fluxbox, xfwm4
xfce-keyboard-shortcuts
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxfce4ui-common
xfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom xfs-modules-6.0.0-rc7-parisc64-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-686-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-amd64-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-s390x-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-sparc64-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-loongson-3-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-powerpc64-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-itanium-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-686-pae-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-arm64-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-parisc-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-4kc-malta-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-octeon-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-5kc-malta-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-mips64r2el-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-mips32r2el-di, xfs-modules-6.0.0-rc7-powerpc64le-di
xorg-driver-video
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-nvidia
xserver-xorg-video-nvidia-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-nvidia
zephyr-server (3.1.2-3)
oznamovacia služba z Project Athena - server bez Kerberos 5
zephyr-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom zephyr-server-krb5