Balíky softvéru v „experimental“, Subsekcia virtual

acpi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom acpi-modules-6.6-amd64-di, acpi-modules-6.6-686-pae-di, acpi-modules-6.6-686-di
affs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom affs-modules-6.6-m68k-di
aide-binary
virtuálny balík poskytovaný balíkom aide
ata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ata-modules-6.6-amd64-di, ata-modules-6.6-armmp-di, ata-modules-6.6-powerpc64le-di, ata-modules-6.6-arm64-di, ata-modules-6.6-686-di, ata-modules-6.6-riscv64-di, ata-modules-6.6-m68k-di, ata-modules-6.6-686-pae-di
binutils-gold
virtuálny balík poskytovaný balíkom binutils
binutils-hppa64
virtuálny balík poskytovaný balíkom binutils-hppa64-linux-gnu
binutils-i586-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom binutils-i686-gnu
binutils-i586-kfreebsd-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom binutils-i686-kfreebsd-gnu
binutils-i586-linux-gnu
virtuálny balík poskytovaný balíkom binutils-i686-linux-gnu
blacs-mpi-test
virtuálny balík poskytovaný balíkom scalapack-mpi-test
blacs-test-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom scalapack-test-common
broadcom-sta-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom broadcom-sta-dkms
btrfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom btrfs-modules-6.6-arm64-di, btrfs-modules-6.6-s390x-di, btrfs-modules-6.6-riscv64-di, btrfs-modules-6.6-686-di, btrfs-modules-6.6-amd64-di, btrfs-modules-6.6-armmp-di, btrfs-modules-6.6-686-pae-di, btrfs-modules-6.6-m68k-di, btrfs-modules-6.6-powerpc64le-di
c++-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clang-17, clang-18, clang-16
c-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clang-17, clang-18, clang-16
cdrom-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom cdrom-core-modules-6.6-686-pae-di, cdrom-core-modules-6.6-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-6.6-arm64-di, cdrom-core-modules-6.6-riscv64-di, cdrom-core-modules-6.6-686-di, cdrom-core-modules-6.6-armmp-di, cdrom-core-modules-6.6-amd64-di, cdrom-core-modules-6.6-m68k-di, cdrom-core-modules-6.6-s390x-di
clamav-data
virtuálny balík poskytovaný balíkom clamav-freshclam
cln-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcln-dev
configured-network
virtuálny balík poskytovaný balíkom ppp-udeb
convert-bdic
virtuálny balík poskytovaný balíkom qt6-webengine-dev-tools
crc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crc-modules-6.6-686-di, crc-modules-6.6-686-pae-di, crc-modules-6.6-arm64-di, crc-modules-6.6-m68k-di, crc-modules-6.6-armmp-di, crc-modules-6.6-amd64-di, crc-modules-6.6-powerpc64le-di, crc-modules-6.6-riscv64-di, crc-modules-6.6-s390x-di
cron-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom cron
crypto-dm-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-dm-modules-6.6-arm64-di, crypto-dm-modules-6.6-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-6.6-686-di, crypto-dm-modules-6.6-s390x-di, crypto-dm-modules-6.6-armmp-di, crypto-dm-modules-6.6-riscv64-di, crypto-dm-modules-6.6-amd64-di, crypto-dm-modules-6.6-686-pae-di
crypto-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom crypto-modules-6.6-686-pae-di, crypto-modules-6.6-m68k-di, crypto-modules-6.6-arm64-di, crypto-modules-6.6-riscv64-di, crypto-modules-6.6-powerpc64le-di, crypto-modules-6.6-s390x-di, crypto-modules-6.6-armmp-di, crypto-modules-6.6-amd64-di, crypto-modules-6.6-686-di
dasd-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-extra-modules-6.6-s390x-di
dasd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom dasd-modules-6.6-s390x-di
dbus-session-bus
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus-user-session, dbus-x11
dbus-system-bus (= 1.15.6-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus
dbus-system-bus (= 1.15.8-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus
dbus-system-bus (= 1.15.8-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus
default-dbus-session-bus
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus-user-session
default-dbus-system-bus
virtuálny balík poskytovaný balíkom dbus
dh-sequence-ada-library
virtuálny balík poskytovaný balíkom dh-ada-library
dh-sequence-dkms
virtuálny balík poskytovaný balíkom dh-dkms
dh-sequence-elpa
virtuálny balík poskytovaný balíkom dh-elpa
dh-sequence-kf5
virtuálny balík poskytovaný balíkom pkg-kde-tools
dh-sequence-pkgkde-symbolshelper
virtuálny balík poskytovaný balíkom pkg-kde-tools
dh-sequence-ppp
virtuálny balík poskytovaný balíkom ppp-dev
dh-sequence-qmlcdeps
virtuálny balík poskytovaný balíkom pkg-kde-tools
dh-sequence-runit
virtuálny balík poskytovaný balíkom dh-runit
dh-sequence-sodeps
virtuálny balík poskytovaný balíkom pkg-kde-tools
dict-freedict
virtuálny balík poskytovaný balíkom dict-freedict-swa-eng
dkms-autopkgtest (= 3.0.12-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom dkms
doctrine
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-doctrine-orm
dtc
virtuálny balík poskytovaný balíkom dtc-postfix-courier
dtkcore-bin
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdtkcore5-bin
efi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom efi-modules-6.6-armmp-di, efi-modules-6.6-amd64-di, efi-modules-6.6-arm64-di, efi-modules-6.6-686-di, efi-modules-6.6-686-pae-di
egl-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-egl-icd
elf-binutils
virtuálny balík poskytovaný balíkom binutils
erlang-abi (= 17.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-base
erlang-abi-17.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-base
erlang-doc-html
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-doc
erlang-pcre (= 8.44)
virtuálny balík poskytovaný balíkom erlang-base
event-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom event-modules-6.6-powerpc64le-di, event-modules-6.6-amd64-di, event-modules-6.6-armmp-di, event-modules-6.6-686-di, event-modules-6.6-686-pae-di, event-modules-6.6-arm64-di, event-modules-6.6-riscv64-di
ext2-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-6.6-s390x-di, ext4-modules-6.6-arm64-di, ext4-modules-6.6-armmp-di, ext4-modules-6.6-686-pae-di, ext4-modules-6.6-m68k-di, ext4-modules-6.6-686-di, ext4-modules-6.6-riscv64-di, ext4-modules-6.6-amd64-di, ext4-modules-6.6-powerpc64le-di
ext3-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-6.6-powerpc64le-di, ext4-modules-6.6-amd64-di, ext4-modules-6.6-riscv64-di, ext4-modules-6.6-686-di, ext4-modules-6.6-m68k-di, ext4-modules-6.6-686-pae-di, ext4-modules-6.6-armmp-di, ext4-modules-6.6-s390x-di, ext4-modules-6.6-arm64-di
ext4-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ext4-modules-6.6-armmp-di, ext4-modules-6.6-s390x-di, ext4-modules-6.6-arm64-di, ext4-modules-6.6-686-pae-di, ext4-modules-6.6-m68k-di, ext4-modules-6.6-686-di, ext4-modules-6.6-riscv64-di, ext4-modules-6.6-amd64-di, ext4-modules-6.6-powerpc64le-di
f2fs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom f2fs-modules-6.6-powerpc64le-di, f2fs-modules-6.6-686-pae-di, f2fs-modules-6.6-arm64-di, f2fs-modules-6.6-amd64-di, f2fs-modules-6.6-riscv64-di, f2fs-modules-6.6-armmp-di, f2fs-modules-6.6-686-di, f2fs-modules-6.6-s390x-di
fancontrol-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fancontrol-modules-6.6-powerpc64le-di
fat-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fat-modules-6.6-amd64-di, fat-modules-6.6-s390x-di, fat-modules-6.6-riscv64-di, fat-modules-6.6-armmp-di, fat-modules-6.6-powerpc64le-di, fat-modules-6.6-arm64-di, fat-modules-6.6-686-pae-di, fat-modules-6.6-686-di, fat-modules-6.6-m68k-di
fb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fb-modules-6.6-amd64-di, fb-modules-6.6-riscv64-di, fb-modules-6.6-armmp-di, fb-modules-6.6-686-pae-di, fb-modules-6.6-arm64-di, fb-modules-6.6-powerpc64le-di, fb-modules-6.6-686-di
firewire-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom firewire-core-modules-6.6-amd64-di, firewire-core-modules-6.6-powerpc64le-di, firewire-core-modules-6.6-686-pae-di, firewire-core-modules-6.6-686-di
firmware-nvidia-gsp (= 535.43.02)
virtuálny balík poskytovaný balíkom firmware-nvidia-gsp
firmware-nvidia-gsp-535.43.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom firmware-nvidia-gsp
fortran-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom flang-17, flang-18
fuse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom fuse-modules-6.6-686-di, fuse-modules-6.6-m68k-di, fuse-modules-6.6-s390x-di, fuse-modules-6.6-amd64-di, fuse-modules-6.6-686-pae-di, fuse-modules-6.6-powerpc64le-di, fuse-modules-6.6-arm64-di, fuse-modules-6.6-armmp-di, fuse-modules-6.6-riscv64-di
gap-kernel-8
virtuálny balík poskytovaný balíkom gap-core
gfortran-mod-15
virtuálny balík poskytovaný balíkom flang-17, flang-18
gir1.2-flatpak-1.0-dev (= 1.15.6-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libflatpak-dev
gir1.2-gimpui-3.0 (= 2.99.12-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-gimp-3.0
gir1.2-gimpui-3.0 (= 2.99.14-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-gimp-3.0
gir1.2-gimpui-3.0 (= 2.99.14-2+b1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-gimp-3.0
gir1.2-gimpui-3.0 (= 2.99.16-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-gimp-3.0
gir1.2-gimpui-3.0 (= 2.99.16-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-gimp-3.0
gir1.2-gpastegtk-3
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-gpaste-2
gir1.2-gpastegtk-4
virtuálny balík poskytovaný balíkom gir1.2-gpaste-2
gir1.2-metatest-13
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmutter-test-13
gir1.2-xdp-1.0-dev (= 0.7.1-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libportal-dev
gir1.2-xdpgtk3-1.0-dev (= 0.7.1-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libportal-gtk3-dev
gir1.2-xdpgtk4-1.0-dev (= 0.7.1-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libportal-gtk4-dev
git-completion
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
git-core
virtuálny balík poskytovaný balíkom git
gnome-extensions-app
virtuálny balík poskytovaný balíkom gnome-shell-extension-prefs
gnupg-agent (2.4.3-2)
GNU Privacy Guard - kryptografický agent - fiktívny prechodový balík
gnupg-agent
virtuálny balík poskytovaný balíkom gpg-agent
golang-gir-gio-2.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom golang-gir-gio-2.0-dev
golang-gir-glib-2.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom golang-gir-glib-2.0-dev
golang-gir-gobject-2.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom golang-gir-gobject-2.0-dev
golang-github-grpc-grpc-go-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom golang-google-grpc-dev
graphviz-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgraphviz-dev
gsettings-backend
virtuálny balík poskytovaný balíkom xfconf-gsettings-backend
hdf5-plugin-zfp
virtuálny balík poskytovaný balíkom hdf5-filter-plugin-zfp-serial
hfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hfs-modules-6.6-m68k-di
hplip-ppds
virtuálny balík poskytovaný balíkom hpijs-ppds
httpd
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
httpd-cgi
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
hypervisor-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom hypervisor-modules-6.6-powerpc64le-di
i2c-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom i2c-modules-6.6-amd64-di, i2c-modules-6.6-armmp-di, i2c-modules-6.6-riscv64-di, i2c-modules-6.6-686-di, i2c-modules-6.6-arm64-di, i2c-modules-6.6-powerpc64le-di, i2c-modules-6.6-686-pae-di
imap-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom mew, mew-beta
input-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom input-modules-6.6-amd64-di, input-modules-6.6-686-di, input-modules-6.6-armmp-di, input-modules-6.6-686-pae-di, input-modules-6.6-arm64-di, input-modules-6.6-powerpc64le-di, input-modules-6.6-riscv64-di
irb
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby
isofs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom isofs-modules-6.6-s390x-di, isofs-modules-6.6-riscv64-di, isofs-modules-6.6-amd64-di, isofs-modules-6.6-powerpc64le-di, isofs-modules-6.6-armmp-di, isofs-modules-6.6-686-di, isofs-modules-6.6-m68k-di, isofs-modules-6.6-686-pae-di, isofs-modules-6.6-arm64-di
java-runtime (= 17)
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java-runtime (= 21)
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java-runtime-headless (= 17)
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java-runtime-headless (= 21)
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java10-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java10-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java10-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java10-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java11-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java11-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java11-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java11-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java12-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java12-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java12-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java12-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java13-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java13-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java13-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java13-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java14-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java14-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java14-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java14-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java15-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java15-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java15-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java15-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java16-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java16-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java16-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java16-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java17-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java17-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java17-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java17-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java18-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java18-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java18-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java18-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java19-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java19-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java19-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java19-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java2-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java2-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java2-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java2-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java20-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java20-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java20-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java20-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java21-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java21-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java21-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java21-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java5-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java5-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java5-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java5-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java6-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java6-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java6-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java6-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java7-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java7-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java7-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java7-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java8-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java8-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java8-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java8-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
java9-runtime
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre
java9-runtime-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jre-headless
java9-sdk
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk
java9-sdk-headless
virtuálny balík poskytovaný balíkom default-jdk-headless
jfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom jfs-modules-6.6-amd64-di, jfs-modules-6.6-armmp-di, jfs-modules-6.6-686-di, jfs-modules-6.6-riscv64-di, jfs-modules-6.6-arm64-di, jfs-modules-6.6-powerpc64le-di, jfs-modules-6.6-686-pae-di
kernel-image
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-6.6-m68k-di, kernel-image-6.6-686-pae-di, kernel-image-6.6-686-di, kernel-image-6.6-powerpc64le-di, kernel-image-6.6-armmp-di, kernel-image-6.6-arm64-di, kernel-image-6.6-amd64-di, kernel-image-6.6-riscv64-di, kernel-image-6.6-s390x-di
kramdown-rfc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-kramdown-rfc2629
ldap-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom ldap-utils
ldap-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom slapd
leds-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom leds-modules-6.6-armmp-di, leds-modules-6.6-arm64-di
lib32c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mips32, libc6-dev-s390, libc6-dev-i386, libc6-dev-powerpc
lib64c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-amd64
libansicolor-perl (= 5.01)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libapache2-mod-php
virtuálny balík poskytovaný balíkom libapache2-mod-php8.3
libarchive-tar-perl (= 2.40)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libattribute-handlers-perl (= 1.03)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libautodie-perl (= 2.36)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libbfd-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom binutils-dev
libblacs-mpi-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libscalapack-mpich-dev, libscalapack64-mpi-dev, libscalapack-mpi-dev, libscalapack-openmpi-dev
libc++-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc++1-16, libc++1-18, libc++1-17
libc++-x.y-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc++-17-dev, libc++-16-dev, libc++-18-dev
libc++-x.y-dev-wasm32
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc++-18-dev-wasm32
libc++abi-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc++abi1-17, libc++abi1-18, libc++abi1-16
libc++abi-x.y-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc++abi-18-dev, libc++abi-16-dev, libc++abi-17-dev
libc++abi-x.y-dev-wasm32
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc++abi-18-dev-wasm32
libc-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dbg
libc-dev (= 2.38-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev
libc-dev (= 2.38-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev
libc-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libc6 (2.38-4 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, x32], 2.38-3 [mips64el, riscv64])
knižnica GNU C - zdieľané knižnice
libc6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libc6-dbgsym
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dbg
libc6-i686
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6
libclc-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom libclc-18
libclc-x.y-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libclc-18-dev
libcolt-java
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcolt-free-java
libcompress-raw-bzip2-perl (= 2.204.001)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libcompress-raw-zlib-perl (= 2.204.001)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libcompress-zlib-perl (= 2.204)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libcpan-meta-perl (= 2.150010)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libcpan-meta-requirements-perl (= 2.140)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libcpan-meta-yaml-perl (= 0.018)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libcpufreq-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcpupower-dev
libcrypt1-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcrypt-dev
libcuda-10.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-10.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-10.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.3-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.4-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.6-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.7-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-11.8-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-12.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-12.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-12.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-5.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.0-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-6.5-1-i386
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-7.5-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-8.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-9.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-9.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda-9.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda.so.1 (= 535.43.02)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libcuda1-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcuda1
libdcmtk18-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libdcmtk-dev
libdigest-md5-perl (= 2.58.01)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libdigest-perl (= 1.20)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libdigest-sha-perl (= 6.04)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libegl-vendor
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-egl-icd, libegl-mesa0
libencode-perl (= 3.19)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libexperimental-perl (= 0.031)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libextutils-cbuilder-perl (= 0.280238)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libextutils-command-perl (= 7.70)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libextutils-install-perl (= 2.22)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libextutils-parsexs-perl (= 3.510000)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libfile-path-perl (= 2.18)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libfile-spec-perl (= 3.8800)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libfile-temp-perl (= 0.2311)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libgap8-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgap-dev
libgarcon-1-0-dev (4.19.0-1)
transitional package for libgarcon-1-dev
libgarcon-1-0-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgarcon-1-dev
libgenders-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgenders0-dev
libgl1-nvidia-glx-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgl1-nvidia-glvnd-glx
libglx-vendor
virtuálny balík poskytovaný balíkom libglx-mesa0, libglx-nvidia0
libgnatcoll-dev-039fdb27
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-05e127d5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-31533b80
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-328f526c
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-38d1df7d
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-40c5aa5b
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-43ac163f
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-5922f248
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-7c23f444
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-7d2f95b7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-82722a57
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-dev
libgnatcoll-dev-f0c49566
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-dev
libgnatcoll-gmp-dev-fc071823
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-gmp-dev
libgnatcoll-iconv-dev-03c04b02
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-iconv-dev-4cf241d0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-iconv-dev-5bc7c5ed
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-iconv-dev-62032daa
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-iconv-dev-7afd9fd2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-iconv-dev-9c06bd5f
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-iconv-dev-bb405648
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-iconv-dev-c43ec634
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-iconv-dev
libgnatcoll-lzma-dev-fabd49a9
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-lzma-dev
libgnatcoll-omp-dev-fc01e723
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-omp-dev
libgnatcoll-python3-dev-02a141a9
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-python3-dev-1e72a9b8
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-python3-dev-5a993ac2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-python3-dev-9d67b7f4
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-python3-dev-c731d25a
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-python3-dev-e45a6324
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-python3-dev-e9c0be20
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-python3-dev-fef53a1d
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-python3-dev
libgnatcoll-readline-dev-1bfdf0de
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-readline-dev-1c989c05
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-readline-dev-22391899
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-readline-dev-350c9ca4
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-readline-dev-65a548d5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-readline-dev-835e6a58
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-readline-dev-c2be8b3c
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-readline-dev-db661133
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-readline-dev
libgnatcoll-syslog-dev-3c076af6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-syslog-dev-453abe26
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-syslog-dev-5dc40c5e
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-syslog-dev-6400e419
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-syslog-dev-73356024
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-syslog-dev-848777bc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-syslog-dev-a3c19cab
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-syslog-dev-fbf9e7c0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-syslog-dev
libgnatcoll-zlib-dev-6a5bd7ca
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatcoll-zlib-dev
libgnatprj-dev-1393e5e7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-3b96c970
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-3bee5649
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-48d246f4
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-50fe7415
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-74f313ea
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-7d514485
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-8112ea1f
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-c2cc3423
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-c9b92261
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-db5e9a9c
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-dda4ab3e
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-f5cd76fe
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatprj-dev
libgnatprj-dev-fc4f9203
virtuálny balík poskytovaný balíkom libgnatprj-dev
libgwenhywfar79-plugins-ct
virtuálny balík poskytovaný balíkom libchipcard8
libhdf5-serial-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libhdf5-dev
libhttp-tiny-perl (= 0.086)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libi18n-langtags-perl (= 0.45)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libio-compress-base-perl (= 2.204)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libio-compress-bzip2-perl (= 2.204)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libio-compress-perl (= 2.204)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libio-compress-zlib-perl (= 2.204)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libio-socket-ip-perl (= 0.41)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libio-zlib-perl (= 1.14)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libjs-popper-core (= 2.11.2-7)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-popper2
libjson-pp-perl (= 4.16000)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libjuh-java
virtuálny balík poskytovaný balíkom liblibreoffice-java
libjurt-java
virtuálny balík poskytovaný balíkom liblibreoffice-java
libldap2-dev (2.6.6+dfsg-1~exp2)
transitional package for libldap-dev
libldap2-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libldap-dev
libllvm-x.y-ocaml-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libllvm-17-ocaml-dev, libllvm-18-ocaml-dev
liblocale-maketext-perl (= 1.33)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
liblocale-maketext-simple-perl (= 0.21.01)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
liblttoolbox
virtuálny balík poskytovaný balíkom liblttoolbox3
libmath-bigint-perl (= 1.999837)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libmath-complex-perl (= 1.6200)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libmime-base64-perl (= 3.16.01)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libmlir-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmlir-17, libmlir-16, libmlir-18
libmlir-x.y-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libmlir-17-dev, libmlir-16-dev, libmlir-18-dev
libmodule-corelist-perl (= 5.20230520)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libmodule-corelist-perl (= 5.20231129)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libmodule-load-conditional-perl (= 0.74)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libmodule-load-perl (= 0.36)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libmodule-metadata-perl (= 1.000037)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libn32c-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-dev-mipsn32
libnet-perl (= 1:3.15)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libnet-ping-perl (= 2.76)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libnss-dns-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libnss-files-udeb
virtuálny balík poskytovaný balíkom libc6-udeb
libnvidia-cfg.so.1 (= 535.43.02)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-cfg1
libnvidia-cfg1-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-cfg1
libnvidia-eglcore-535.43.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-eglcore
libnvidia-glcore-535.43.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-glcore
libnvidia-glvkspirv-535.43.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-glvkspirv
libnvidia-ml.so.1 (= 535.43.02)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-ml1
libnvidia-pkcs11-openssl3-535.43.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-pkcs11-openssl3
libnvidia-rtcore-535.43.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvidia-rtcore
libnvpair-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libzfslinux-dev
libnvperf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libcupti12
libomp-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom libomp5-18, libomp5-17
libomp-x.y-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libomp-18-dev, libomp-17-dev
libopencl-1.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-1.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-2.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-2.1-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-2.2-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl-3.0-1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopencl1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-libopencl1
libopm-common-2023.10+ds
virtuálny balík poskytovaný balíkom libopm-common
libopm-common-2023.10.rc1+ds
virtuálny balík poskytovaný balíkom libopm-common
libopm-grid-2023.10+ds
virtuálny balík poskytovaný balíkom libopm-grid
libopm-simulators-2023.10+ds
virtuálny balík poskytovaný balíkom libopm-simulators
libopm-simulators-doc (2023.10+ds-1)
Open porous media / reservoir simulators -- documentation
libopm-simulators-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libopm-simulators-doc
libopm-upscaling-2023.10+ds
virtuálny balík poskytovaný balíkom libopm-upscaling
libosmesa-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libosmesa6-dev
libpam-systemd
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpam-elogind-compat
libparams-check-perl (= 0.38)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libparent-perl (= 0.241)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libparse-cpan-meta-perl (= 2.150010)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libperl-ostype-perl (= 1.010)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libpetsc3.19
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc-real3.19
libpetsc64-3.19
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc64-real3.19
libphp-embed
virtuálny balík poskytovaný balíkom libphp8.3-embed
libpkgconf
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpkgconf-dev
libpod-escapes-perl (= 1.07)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libpod-simple-perl (= 3.43)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libqt5dxcb-plugin
virtuálny balík poskytovaný balíkom qt5dxcb-plugin
libqt5opengl5-desktop-dev (= 5.15.11+dfsg-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5opengl5-dev
libqt6opengl6-dev (= 6.6.0+dfsg-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qt6-base-dev
libqt6opengl6-dev (= 6.6.1+dfsg-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qt6-base-dev
libqt6opengl6-dev (= 6.6.1+dfsg-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qt6-base-dev
libqt6opengl6-dev (= 6.6.1+dfsg-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qt6-base-dev
libqt6quicktimeline6-dev (= 6.6.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qt6-quicktimeline-dev
libqt6serialbus6-dev (= 6.6.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qt6-serialbus-dev
libqt6serialport6-dev (= 6.6.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qt6-serialport-dev
libqt6shadertools6-dev (= 6.6.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qt6-shadertools-dev
libqt6svg6-dev (= 6.6.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qt6-svg-dev
libqt6svg6-dev (= 6.6.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qt6-svg-dev
libqt6webchannel6-dev (= 6.6.0-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qt6-webchannel-dev
libqt6websockets6-dev (= 6.6.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qt6-websockets-dev
libreoffice-bundled
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-core-nogui
libreoffice-gtk-gnome
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-gnome
libreoffice-help (= 24.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-help-eu, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-sl, libreoffice-help-ko, libreoffice-help-tr, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-es, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-ru, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-da, libreoffice-help-dz, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-it, libreoffice-help-pl, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-vi, libreoffice-help-cs, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-el, libreoffice-help-id, libreoffice-help-de, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-km, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-et, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-om
libreoffice-help (= 7.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-help-dz, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-da, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-ru, libreoffice-help-es, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-tr, libreoffice-help-ko, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-sl, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-om, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-et, libreoffice-help-km, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-de, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-id, libreoffice-help-el, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-cs, libreoffice-help-vi, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-pl, libreoffice-help-it
libreoffice-help (= 7.6)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-help-ko, libreoffice-help-sl, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-tr, libreoffice-help-dz, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-da, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-ru, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-es, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-cs, libreoffice-help-vi, libreoffice-help-pl, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-it, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-el, libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-de, libreoffice-help-id, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-om, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-et, libreoffice-help-km
libreoffice-l10n (= 24.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-kmr, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-be, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-gd, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-kk, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-am, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-kn, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-gug, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-nso, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-szl, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-ru
libreoffice-l10n (= 7.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-kmr, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-be, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-gd, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-kk, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-am, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-kn, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-gug, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-nso, libreoffice-l10n-szl, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-ru, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-hi
libreoffice-l10n (= 7.6)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-am, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-kk, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-gd, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-be, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-kmr, libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-ru, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-szl, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-nso, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-gug, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-kn, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-el
libreoffice-l10n-en-us
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-common
libreoffice-ogltrans
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-impress
libreoffice-reportdesigner
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-report-builder
libreoffice-style
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-style-karasa-jaga, libreoffice-style-sukapura, libreoffice-style-breeze, libreoffice-style-elementary, libreoffice-style-sifr, libreoffice-style-colibre
libreoffice-style-hicontrast
virtuálny balík poskytovaný balíkom libreoffice-style-sifr
librep-doc
virtuálny balík poskytovaný balíkom rep-doc
libridl-java
virtuálny balík poskytovaný balíkom liblibreoffice-java
librust-addr2line+cpp-demangle-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line+cpp-demangle-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line+default-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line+default-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line+memmap2-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line+memmap2-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line+object-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line+object-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line+rustc-demangle-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line+rustc-demangle-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line+std-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line+std-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line+std-object-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line+std-object-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+cpp-demangle-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+cpp-demangle-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+default-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+default-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+memmap2-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+memmap2-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+object-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+object-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+rustc-demangle-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+rustc-demangle-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+std-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+std-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+std-object-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0+std-object-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20+cpp-demangle-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20+default-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20+memmap2-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20+object-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20+rustc-demangle-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20+std-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20+std-object-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0+cpp-demangle-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0+default-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0+memmap2-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0+object-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0+rustc-demangle-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0+std-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0+std-object-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.20.0-dev (= 0.20.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21+cpp-demangle-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21+default-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21+memmap2-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21+object-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21+rustc-demangle-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21+std-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21+std-object-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0+cpp-demangle-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0+default-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0+memmap2-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0+object-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0+rustc-demangle-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0+std-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0+std-object-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.21.0-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-addr2line-dev
librust-asn1+const-generics-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1+fallible-allocations-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1+std-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-0+const-generics-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-0+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-0+fallible-allocations-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-0+std-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-0-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13+const-generics-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13+fallible-allocations-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13+std-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13.0+const-generics-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13.0+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13.0+fallible-allocations-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13.0+std-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-0.13.0-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-dev
librust-asn1-derive+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-derive-dev
librust-asn1-derive-0+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-derive-dev
librust-asn1-derive-0-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-derive-dev
librust-asn1-derive-0.13+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-derive-dev
librust-asn1-derive-0.13-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-derive-dev
librust-asn1-derive-0.13.0+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-derive-dev
librust-asn1-derive-0.13.0-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-asn1-derive-dev
librust-async-compression+all-algorithms-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+all-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+all-implementations-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+brotli-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+bzip2-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+default-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+deflate-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+flate2-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+futures-io-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+gzip-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+libzstd-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+lzma-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+tokio-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+xz-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+xz2-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+zlib-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+zstd-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression+zstd-safe-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+all-algorithms-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+all-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+all-implementations-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+brotli-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+bzip2-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+default-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+deflate-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+flate2-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+futures-io-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+gzip-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+libzstd-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+lzma-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+tokio-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+xz-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+xz2-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+zlib-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+zstd-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0+zstd-safe-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+all-algorithms-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+all-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+all-implementations-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+brotli-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+bzip2-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+default-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+deflate-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+flate2-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+futures-io-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+gzip-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+libzstd-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+lzma-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+tokio-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+xz-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+xz2-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+zlib-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+zstd-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4+zstd-safe-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+all-algorithms-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+all-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+all-implementations-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+brotli-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+bzip2-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+default-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+deflate-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+flate2-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+futures-io-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+gzip-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+libzstd-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+lzma-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+tokio-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+xz-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+xz2-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+zlib-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+zstd-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5+zstd-safe-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-async-compression-0.4.5-dev (= 0.4.5-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-async-compression-dev
librust-axum-0.6+default-dev (= 0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-dev
librust-axum-0.6+form-dev (= 0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-dev
librust-axum-0.6+http1-dev (= 0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-dev
librust-axum-0.6+http2-dev (= 0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-dev
librust-axum-0.6+json-dev (= 0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-dev
librust-axum-0.6+macros-dev (= 0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-dev
librust-axum-0.6+matched-paths-dev (= 0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-dev
librust-axum-0.6+original-uri-dev (= 0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-dev
librust-axum-0.6+query-dev (= 0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-dev
librust-axum-0.6+tokio-dev (= 0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-dev
librust-axum-0.6+tower-log-dev (= 0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-dev
librust-axum-0.6+tracing-dev (= 0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-dev
librust-axum-0.6-dev (= 0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-dev
librust-axum-0.6.20-dev (= 0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-dev
librust-axum-core-0.3+default-dev (= 0.3.4+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-core-dev
librust-axum-core-0.3+tracing-dev (= 0.3.4+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-core-dev
librust-axum-core-0.3-dev (= 0.3.4+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-core-dev
librust-axum-core-0.3.4-dev (= 0.3.4+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-core-dev
librust-axum-extra-0.7+async-read-body-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+cookie-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+cookie-key-expansion-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+cookie-private-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+cookie-signed-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+default-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+erased-json-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+json-lines-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7+protobuf-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-extra-dev
librust-axum-extra-0.7.7-dev (= 0.7.7+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-extra-dev
librust-axum-macros-0.3+default-dev (= 0.3.8+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-macros-dev
librust-axum-macros-0.3-dev (= 0.3.8+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-macros-dev
librust-axum-macros-0.3.8-dev (= 0.3.8+0.6.20-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-axum-macros-dev
librust-backtrace+coresymbolication-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace+dbghelp-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace+default-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace+dladdr-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace+gimli-symbolize-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace+kernel32-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace+libbacktrace-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace+libunwind-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace+serialize-rustc-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace+serialize-serde-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace+std-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace+unix-backtrace-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+coresymbolication-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+cpp-demangle-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+cpp-demangle-dev
librust-backtrace-0+dbghelp-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+default-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+dladdr-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+gimli-symbolize-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+kernel32-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+libbacktrace-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+libunwind-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+rustc-serialize-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0+serde-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0+serialize-rustc-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0+serialize-serde-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0+std-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+unix-backtrace-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+verify-winapi-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+verify-winapi-dev
librust-backtrace-0+winapi-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+winapi-dev
librust-backtrace-0-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+coresymbolication-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+cpp-demangle-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+cpp-demangle-dev
librust-backtrace-0.3+dbghelp-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+default-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+dladdr-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+gimli-symbolize-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+kernel32-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+libbacktrace-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+libunwind-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+rustc-serialize-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3+serde-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3+serialize-rustc-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3+serialize-serde-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3+std-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+unix-backtrace-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+verify-winapi-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+verify-winapi-dev
librust-backtrace-0.3+winapi-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+winapi-dev
librust-backtrace-0.3-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+coresymbolication-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+cpp-demangle-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+cpp-demangle-dev
librust-backtrace-0.3.69+dbghelp-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+default-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+dladdr-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+gimli-symbolize-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+kernel32-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+libbacktrace-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+libunwind-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+rustc-serialize-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3.69+serde-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3.69+serialize-rustc-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3.69+serialize-serde-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3.69+std-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+unix-backtrace-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.69+verify-winapi-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+verify-winapi-dev
librust-backtrace-0.3.69+winapi-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace+winapi-dev
librust-backtrace-0.3.69-dev (= 0.3.69-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-backtrace-dev
librust-clap-verbosity-flag+default-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-clap-verbosity-flag-dev
librust-clap-verbosity-flag-2+default-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-clap-verbosity-flag-dev
librust-clap-verbosity-flag-2-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-clap-verbosity-flag-dev
librust-clap-verbosity-flag-2.0+default-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-clap-verbosity-flag-dev
librust-clap-verbosity-flag-2.0-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-clap-verbosity-flag-dev
librust-clap-verbosity-flag-2.0.1+default-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-clap-verbosity-flag-dev
librust-clap-verbosity-flag-2.0.1-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-clap-verbosity-flag-dev
librust-fallible-iterator+alloc-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator+default-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator+std-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0+alloc-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0+default-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0+std-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3+alloc-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3+default-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3+std-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3.0+alloc-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3.0+default-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3.0+std-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fallible-iterator-dev
librust-fallible-iterator-0.3.0-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fallible-iterator-dev
librust-fastrand+alloc-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fastrand-dev
librust-fastrand+default-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fastrand-dev
librust-fastrand+std-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2+alloc-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2+default-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2+std-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0+alloc-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0+default-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0+std-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0.1+alloc-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0.1+default-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0.1+std-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fastrand-dev
librust-fastrand-2.0.1-dev (= 2.0.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-fastrand-dev
librust-flume+async-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume+default-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume+eventual-fairness-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume+select-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume+spin-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume-0+async-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume-0+default-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume-0+eventual-fairness-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume-0+select-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume-0+spin-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume-0-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume-0.10+async-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume-0.10+default-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume-0.10+eventual-fairness-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume-0.10+select-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume-0.10+spin-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume-0.10-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-flume-0.10.14-dev (= 0.10.14-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-flume-dev
librust-futures-lite+alloc-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite+default-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite+fastrand-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite+futures-io-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite+memchr-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite+parking-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite+std-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite+waker-fn-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+alloc-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+default-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+fastrand-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+futures-io-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+memchr-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+parking-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+std-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1+waker-fn-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+alloc-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+default-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+fastrand-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+futures-io-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+memchr-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+parking-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+std-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13+waker-fn-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+alloc-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+default-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+fastrand-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+futures-io-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+memchr-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+parking-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+std-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0+waker-fn-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-futures-lite-1.13.0-dev (= 1.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-futures-lite-dev
librust-gimli+default-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli+endian-reader-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli+fallible-iterator-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli+read-all-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli+read-core-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli+read-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli+std-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli+write-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0+default-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0+endian-reader-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0+fallible-iterator-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0+read-all-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0+read-core-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0+read-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0+std-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0+write-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+default-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+endian-reader-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+fallible-iterator-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+read-all-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+read-core-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+read-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+std-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28+write-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+default-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+endian-reader-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+fallible-iterator-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+read-all-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+read-core-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+read-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+std-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1+write-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-gimli-0.28.1-dev (= 0.28.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-gimli-dev
librust-isahc+cookies-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc+default-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc+http2-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc+json-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc+psl-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc+spnego-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc+static-curl-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc+static-ssl-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc+text-decoding-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc+unstable-interceptors-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc-1+cookies-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc-1+default-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc-1+http2-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc-1+json-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc-1+psl-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc-1+spnego-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc-1+static-curl-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc-1+static-ssl-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc-1+text-decoding-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc-1+unstable-interceptors-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc-1-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc-1.7-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-isahc-1.7.2-dev (= 1.7.2+ds-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-isahc-dev
librust-lazy-regex+default-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+perf-cache-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+perf-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+perf-dfa-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+perf-inline-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+perf-literal-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+std-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-age-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-bool-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-case-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-gencat-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-perl-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-script-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex+unicode-segment-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+default-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+perf-cache-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+perf-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+perf-dfa-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+perf-inline-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+perf-literal-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+std-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-age-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-bool-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-case-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-gencat-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-perl-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-script-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3+unicode-segment-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3.0-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-3.1.0-dev (= 3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-proc-macros+default-dev (= 3.1.0+3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-proc-macros-3+default-dev (= 3.1.0+3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-proc-macros-3-dev (= 3.1.0+3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-proc-macros-3.0-dev (= 3.1.0+3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-proc-macros-3.1.0-dev (= 3.1.0+3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-lazy-regex-proc-macros-dev (= 3.1.0+3.1.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-lazy-regex-dev
librust-libp2p-identity-0.2+default-dev (= 0.2.8+ds-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libp2p-identity-dev
librust-libp2p-identity-0.2+ed25519-dev (= 0.2.8+ds-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libp2p-identity-dev
librust-libp2p-identity-0.2+peerid-dev (= 0.2.8+ds-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libp2p-identity-dev
librust-libp2p-identity-0.2+rand-dev (= 0.2.8+ds-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libp2p-identity-dev
librust-libp2p-identity-0.2+serde-dev (= 0.2.8+ds-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libp2p-identity-dev
librust-libp2p-identity-0.2-dev (= 0.2.8+ds-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libp2p-identity-dev
librust-libp2p-identity-0.2.8-dev (= 0.2.8+ds-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-libp2p-identity-dev
librust-memchr+alloc-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr+compiler-builtins-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr+core-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr+default-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr+libc-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr+rustc-dep-of-std-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr+std-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr+use-std-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2+alloc-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2+compiler-builtins-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2+core-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2+default-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2+libc-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2+rustc-dep-of-std-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2+std-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2+use-std-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+alloc-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+compiler-builtins-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+core-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+default-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+libc-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+rustc-dep-of-std-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+std-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6+use-std-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+alloc-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+compiler-builtins-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+core-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+default-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+libc-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+rustc-dep-of-std-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+std-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4+use-std-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-memchr-2.6.4-dev (= 2.6.4-4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-memchr-dev
librust-microformats+default-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-microformats-dev
librust-microformats-0+default-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-microformats-dev
librust-microformats-0-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-microformats-dev
librust-microformats-0.3+default-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-microformats-dev
librust-microformats-0.3-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-microformats-dev
librust-microformats-0.3.0-dev (= 0.3.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-microformats-dev
librust-multiaddr-0.18+default-dev (= 0.18.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-multiaddr-dev
librust-multiaddr-0.18+url-dev (= 0.18.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-multiaddr-dev
librust-multiaddr-0.18-dev (= 0.18.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-multiaddr-dev
librust-multiaddr-0.18.1-dev (= 0.18.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-multiaddr-dev
librust-nanorand+alloc-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand+chacha-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand+default-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand+pcg64-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand+rdseed-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand+std-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand+tls-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand+wyrand-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+alloc-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+chacha-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+default-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+pcg64-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+rdseed-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+std-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+tls-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0+wyrand-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+alloc-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+chacha-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+default-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+pcg64-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+rdseed-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+std-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+tls-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7+wyrand-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nanorand-0.7.0-dev (= 0.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nanorand-dev
librust-nitrokey+default-dev (= 0.4.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0+default-dev (= 0.4.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0-dev (= 0.4.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4+default-dev (= 0.4.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4-dev (= 0.4.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4.0+default-dev (= 0.4.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4.0-dev (= 0.4.0-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-sys+default-dev (= 3.5.0-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3+default-dev (= 3.5.0-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3-dev (= 3.5.0-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5+default-dev (= 3.5.0-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5-dev (= 3.5.0-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5.0+default-dev (= 3.5.0-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5.0-dev (= 3.5.0-3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-nitrokey-sys-dev
librust-object+all-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+archive-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+cargo-all-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+coff-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+compiler-builtins-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+compression-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+default-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+doc-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+elf-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+macho-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+pe-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+read-core-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+read-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+std-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+unaligned-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+unstable-all-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+unstable-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+write-core-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+write-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+write-std-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object+xcoff-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+all-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+archive-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+cargo-all-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+coff-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+compiler-builtins-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+compression-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+default-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+doc-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+elf-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+macho-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+pe-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+read-core-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+read-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+std-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+unaligned-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+unstable-all-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+unstable-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+write-core-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+write-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+write-std-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0+xcoff-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+all-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+archive-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+cargo-all-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+coff-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+compiler-builtins-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+compression-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+default-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+doc-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+elf-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+macho-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+pe-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+read-core-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+read-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+std-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+unaligned-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+unstable-all-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+unstable-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+write-core-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+write-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+write-std-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32+xcoff-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+all-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+archive-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+cargo-all-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+coff-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+compiler-builtins-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+compression-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+default-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+doc-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+elf-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+macho-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+pe-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+read-core-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+read-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+std-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+unaligned-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+unstable-all-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+unstable-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+write-core-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+write-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+write-std-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1+xcoff-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-object-0.32.1-dev (= 0.32.1-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-object-dev
librust-protobuf+bytes-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-dev
librust-protobuf+default-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-dev
librust-protobuf+with-bytes-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3+bytes-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3+default-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3+with-bytes-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2+bytes-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2+default-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2+with-bytes-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2.0+bytes-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2.0+default-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2.0+with-bytes-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-dev
librust-protobuf-3.2.0-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-dev
librust-protobuf-support+default-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-support-dev
librust-protobuf-support-3+default-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-support-dev
librust-protobuf-support-3-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-support-dev
librust-protobuf-support-3.2+default-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-support-dev
librust-protobuf-support-3.2-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-support-dev
librust-protobuf-support-3.2.0+default-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-support-dev
librust-protobuf-support-3.2.0-dev (= 3.2.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-protobuf-support-dev
librust-pyo3-asyncio-macros+default-dev (= 0.18.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-pyo3-asyncio-macros-dev
librust-pyo3-asyncio-macros-0+default-dev (= 0.18.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-pyo3-asyncio-macros-dev
librust-pyo3-asyncio-macros-0-dev (= 0.18.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-pyo3-asyncio-macros-dev
librust-pyo3-asyncio-macros-0.18+default-dev (= 0.18.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-pyo3-asyncio-macros-dev
librust-pyo3-asyncio-macros-0.18-dev (= 0.18.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-pyo3-asyncio-macros-dev
librust-pyo3-asyncio-macros-0.18.0+default-dev (= 0.18.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-pyo3-asyncio-macros-dev
librust-pyo3-asyncio-macros-0.18.0-dev (= 0.18.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-pyo3-asyncio-macros-dev
librust-qrcode-generator+default-dev (= 4.1.9-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator+image-dev (= 4.1.9-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4+default-dev (= 4.1.9-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4+image-dev (= 4.1.9-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4-dev (= 4.1.9-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4.1+default-dev (= 4.1.9-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4.1+image-dev (= 4.1.9-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4.1-dev (= 4.1.9-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4.1.9+default-dev (= 4.1.9-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4.1.9+image-dev (= 4.1.9-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-qrcode-generator-dev
librust-qrcode-generator-4.1.9-dev (= 4.1.9-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-qrcode-generator-dev
librust-quinn+async-io-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn+async-std-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn+default-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn+futures-io-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn+lock-tracking-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn+log-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn+native-certs-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn+ring-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn+runtime-async-std-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn+runtime-tokio-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn+rustls-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn+tls-rustls-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0+async-io-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0+async-std-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0+default-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0+futures-io-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0+lock-tracking-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0+log-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0+native-certs-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0+ring-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0+runtime-async-std-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0+runtime-tokio-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0+rustls-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0+tls-rustls-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+async-io-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+async-std-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+default-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+futures-io-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+lock-tracking-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+log-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+native-certs-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+ring-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+runtime-async-std-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+runtime-tokio-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+rustls-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10+tls-rustls-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+async-io-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+async-std-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+default-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+futures-io-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+lock-tracking-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+log-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+native-certs-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+ring-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+runtime-async-std-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+runtime-tokio-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+rustls-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2+tls-rustls-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-quinn-0.10.2-dev (= 0.10.2-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-quinn-dev
librust-rusqlite+array-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+backup-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+blob-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+buildtime-bindgen-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+chrono-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+collation-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+column-decltype-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+csv-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+csvtab-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+default-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+extra-check-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+functions-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+hooks-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+i128-blob-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+limits-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+load-extension-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+modern-full-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+modern-sqlite-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+release-memory-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+serde-json-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+series-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+session-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+sqlcipher-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+time-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+trace-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+unlock-notify-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+url-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+uuid-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+vtab-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+wasm32-wasi-vfs-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+window-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite+with-asan-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+array-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+backup-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+blob-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+buildtime-bindgen-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+chrono-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+collation-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+column-decltype-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+csv-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+csvtab-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+default-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+extra-check-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+functions-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+hooks-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+i128-blob-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+limits-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+load-extension-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+modern-full-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+modern-sqlite-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+release-memory-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+serde-json-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+series-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+session-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+sqlcipher-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+time-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+trace-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+unlock-notify-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+url-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+uuid-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+vtab-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+wasm32-wasi-vfs-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+window-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0+with-asan-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+array-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+backup-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+blob-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+buildtime-bindgen-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+chrono-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+collation-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+column-decltype-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+csv-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+csvtab-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+default-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+extra-check-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+functions-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+hooks-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+i128-blob-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+limits-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+load-extension-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+modern-full-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+modern-sqlite-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+release-memory-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+serde-json-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+series-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+session-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+sqlcipher-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+time-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+trace-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+unlock-notify-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+url-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+uuid-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+vtab-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+wasm32-wasi-vfs-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+window-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29+with-asan-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+array-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+backup-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+blob-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+buildtime-bindgen-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+chrono-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+collation-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+column-decltype-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+csv-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+csvtab-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+default-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+extra-check-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+functions-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+hooks-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+i128-blob-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+limits-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+load-extension-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+modern-full-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+modern-sqlite-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+release-memory-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+serde-json-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+series-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+session-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+sqlcipher-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+time-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+trace-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+unlock-notify-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+url-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+uuid-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+vtab-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+wasm32-wasi-vfs-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+window-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0+with-asan-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-rusqlite-0.29.0-dev (= 0.29.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-rusqlite-dev
librust-serde-yaml+default-dev (= 0.9.21-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-serde-yaml-dev
librust-serde-yaml-0+default-dev (= 0.9.21-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-serde-yaml-dev
librust-serde-yaml-0-dev (= 0.9.21-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-serde-yaml-dev
librust-serde-yaml-0.9+default-dev (= 0.9.21-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-serde-yaml-dev
librust-serde-yaml-0.9-dev (= 0.9.21-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-serde-yaml-dev
librust-serde-yaml-0.9.21+default-dev (= 0.9.21-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-serde-yaml-dev
librust-serde-yaml-0.9.21-dev (= 0.9.21-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-serde-yaml-dev
librust-tokio-rustls+dangerous-configuration-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls+default-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls+early-data-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls+logging-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls+secret-extraction-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls+tls12-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0+dangerous-configuration-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0+default-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0+early-data-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0+logging-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0+secret-extraction-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0+tls12-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24+dangerous-configuration-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24+default-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24+early-data-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24+logging-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24+secret-extraction-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24+tls12-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24.1+dangerous-configuration-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24.1+default-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24.1+early-data-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24.1+logging-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24.1+secret-extraction-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24.1+tls12-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-tokio-rustls-0.24.1-dev (= 0.24.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-tokio-rustls-dev
librust-toml+default-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml+display-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml+indexmap-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml+parse-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml+preserve-order-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0+default-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0+display-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0+indexmap-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0+parse-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0+preserve-order-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0.8+default-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0.8+display-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0.8+indexmap-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0.8+parse-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0.8+preserve-order-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0.8-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0.8.8+default-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0.8.8+display-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0.8.8+indexmap-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0.8.8+parse-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0.8.8+preserve-order-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-0.8.8-dev (= 0.8.8-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-dev
librust-toml-edit+default-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit+display-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit+parse-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit+perf-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit+serde-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit+unbounded-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0+default-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0+display-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0+parse-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0+perf-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0+serde-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0+unbounded-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21+default-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21+display-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21+parse-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21+perf-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21+serde-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21+unbounded-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21.0+default-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21.0+display-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21.0+parse-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21.0+perf-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21.0+serde-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21.0+unbounded-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-toml-edit-0.21.0-dev (= 0.21.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-toml-edit-dev
librust-zstd+arrays-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd+doc-cfg-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd+experimental-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd+legacy-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd+pkg-config-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd+wasm-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd+zdict-builder-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0+arrays-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0+doc-cfg-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0+experimental-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0+legacy-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0+pkg-config-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0+wasm-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0+zdict-builder-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+arrays-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+doc-cfg-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+experimental-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+legacy-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+pkg-config-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+wasm-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13+zdict-builder-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+arrays-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+default-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+doc-cfg-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+experimental-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+legacy-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+pkg-config-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+wasm-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0+zdict-builder-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-0.13.0-dev (= 0.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-dev
librust-zstd-safe+arrays-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe+default-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe+doc-cfg-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe+experimental-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe+legacy-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe+pkg-config-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe+std-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe+zdict-builder-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+arrays-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+default-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+doc-cfg-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+experimental-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+legacy-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+pkg-config-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+std-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7+zdict-builder-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+arrays-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+default-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+doc-cfg-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+experimental-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+legacy-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+pkg-config-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+std-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0+zdict-builder-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+arrays-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+default-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+doc-cfg-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+experimental-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+legacy-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+pkg-config-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+std-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0+zdict-builder-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
librust-zstd-safe-7.0.0-dev (= 7.0.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom librust-zstd-safe-dev
libscalar-list-utils-perl (= 1:1.63)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libsocket-perl (= 2.036)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libssw-dev (1.2.5-1)
Development headers and static libraries for libssw
libssw-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libssw-dev
libstorable-perl (= 3.32)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libsys-syslog-perl (= 0.36)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtcl
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtcl8.7, libtcl9.0
libtemplates-parser-dev-0c495805
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-13224574
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-3c315279
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-6b2522da
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-737de64a
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-97c76780
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-991e9b53
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-a6b487e6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-acea0af7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-af36631b
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-bd13fcac
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-c32904f6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtemplates-parser-dev
libtemplates-parser-dev-df67c5b0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtemplates-parser-dev
libtest-harness-perl (= 3.44)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtest-simple-perl (= 1.302194)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtest-tester-perl (= 1.302194)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtest-use-ok-perl (= 1.302194)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtext-balanced-perl (= 2.06)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libthread-queue-perl (= 3.14)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libthreads-perl (= 2.36)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libthreads-shared-perl (= 1.68)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtime-hires-perl (= 1.9775)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtime-local-perl (= 1.3000)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtime-piece-perl (= 1.3401.01)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libtk
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtk8.7
libtracker-sparql-doc (= 3.6.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libtracker-doc
libunicap-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libunicap2-dev
libunicap-docs
virtuálny balík poskytovaný balíkom libunicap-doc
libunicode-collate-perl (= 1.31)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libunoil-java
virtuálny balík poskytovaný balíkom liblibreoffice-java
libunwind-dev (1.7.0~rc2-1)
library to determine the call-chain of a program - development
libunwind-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libunwind-18-dev, libunwind-17-dev
libunwind-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom libunwind-17, libunwind-18
libunwind-x.y-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libunwind-17-dev, libunwind-18-dev
libunwind8-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libunwind-dev
libuutil-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libzfslinux-dev
libversion-perl (= 1:0.9929)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libversion-requirements-perl
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
libxmlada-dom-dev-4f5644d6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-dom-dev
libxmlada-dom-dev-c30ed653
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-dom-dev
libxmlada-input-dev-36eb156f
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-45854844
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-6ed36e04
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-770bf40b
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-80b9e393
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-978c67ae
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-a92de332
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-ae488fe9
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-bab387ea
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-cf4b9236
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-input-dev
libxmlada-input-dev-d01037e2
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-input-dev
libxmlada-sax-dev-1c542f52
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-sax-dev
libxmlada-sax-dev-900cbdd7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-sax-dev
libxmlada-sax-dev-9a1efddc
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-sax-dev
libxmlada-schema-dev-08fbe15b
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-17a0448f
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-2142e5ac
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-503c14c3
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-60a204c8
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-797a9ec7
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-82353b29
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-97101350
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-ad1a7729
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-b9e17f2a
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-be8413f1
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-c7b9c721
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-schema-dev
libxmlada-schema-dev-f15b6602
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-schema-dev
libxmlada-unicode-dev-3b5595e0
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-5c8d6b60
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-636dee8b
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-6e03d72f
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-8596cc06
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-85ce1082
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-ab3f7cf8
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-bc0af8c5
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-e4cd0d5d
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-unicode-dev
libxmlada-unicode-dev-fcab18d6
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlada-unicode-dev
libxmlezout-dev-11ee3710
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlezout-dev
libxmlezout-dev-e9a48111
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxmlezout-dev
libxsloader-perl (= 0.32)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
libzephyr4 (3.1.2-3)
oznamovacia služba z Project Athena - knižnice bez Kerberos
libzephyr4
virtuálny balík poskytovaný balíkom libzephyr4-krb5
lighttpd-mod-accesslog
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
lighttpd-mod-ajp13
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
lighttpd-mod-auth
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
lighttpd-mod-authn-dbi
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd-modules-dbi
lighttpd-mod-authn-file
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
lighttpd-mod-authn-ldap
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd-modules-ldap
lighttpd-mod-cgi
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
lighttpd-mod-dirlisting
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
lighttpd-mod-extforward
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
lighttpd-mod-h2
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
lighttpd-mod-magnet
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd-modules-lua
lighttpd-mod-proxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
lighttpd-mod-rrdtool
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
lighttpd-mod-sockproxy
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
lighttpd-mod-ssi
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
lighttpd-mod-status
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
lighttpd-mod-userdir
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
lighttpd-mod-vhostdb
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
lighttpd-mod-vhostdb-dbi
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd-modules-dbi
lighttpd-mod-vhostdb-ldap
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd-modules-ldap
lighttpd-mod-vhostdb-mysql
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd-modules-mysql
lighttpd-mod-wstunnel
virtuálny balík poskytovaný balíkom lighttpd
linux-headers-generic
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-headers-m68k, linux-headers-riscv64, linux-headers-powerpc64le, linux-headers-686-pae, linux-headers-s390x, linux-headers-arm64, linux-headers-amd64, linux-headers-armmp
linux-image-generic
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-armmp, linux-image-s390x, linux-image-amd64, linux-image-686-pae, linux-image-m68k, linux-image-powerpc64le, linux-image-riscv64, linux-image-arm64
linux-initramfs-tool
virtuálny balík poskytovaný balíkom dracut
linux-latest-image-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-rt-amd64-dbg, linux-image-cloud-arm64-dbg, linux-image-cloud-amd64-dbg, linux-image-arm64-dbg, linux-image-riscv64-dbg, linux-image-rt-686-pae-dbg, linux-image-rt-arm64-dbg, linux-image-powerpc64le-dbg, linux-image-armmp-lpae-dbg, linux-image-rpi-dbg, linux-image-amd64-dbg, linux-image-686-dbg, linux-image-686-pae-dbg, linux-image-rt-armmp-dbg, linux-image-s390x-dbg, linux-image-armmp-dbg, linux-image-m68k-dbg
linux-latest-modules-6.6-686
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-686
linux-latest-modules-6.6-686-pae
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-686-pae
linux-latest-modules-6.6-amd64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-amd64
linux-latest-modules-6.6-arm64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-arm64
linux-latest-modules-6.6-armmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-armmp
linux-latest-modules-6.6-armmp-lpae
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-armmp-lpae
linux-latest-modules-6.6-cloud-amd64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-cloud-amd64
linux-latest-modules-6.6-cloud-arm64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-cloud-arm64
linux-latest-modules-6.6-m68k
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-m68k
linux-latest-modules-6.6-powerpc64le
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-powerpc64le
linux-latest-modules-6.6-riscv64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-riscv64
linux-latest-modules-6.6-rpi
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-rpi
linux-latest-modules-6.6-rt-686-pae
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-rt-686-pae
linux-latest-modules-6.6-rt-amd64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-rt-amd64
linux-latest-modules-6.6-rt-arm64
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-rt-arm64
linux-latest-modules-6.6-rt-armmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-rt-armmp
linux-latest-modules-6.6-s390x
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-s390x
linux-tools-6.6
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-perf
loop-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom loop-modules-6.6-s390x-di, loop-modules-6.6-m68k-di, loop-modules-6.6-686-pae-di, loop-modules-6.6-powerpc64le-di, loop-modules-6.6-686-di, loop-modules-6.6-amd64-di, loop-modules-6.6-riscv64-di, loop-modules-6.6-armmp-di, loop-modules-6.6-arm64-di
lua5.1-mpack
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-mpack
lua5.1-mpack-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-mpack-dev
lua5.2-mpack
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-mpack
lua5.2-mpack-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-mpack-dev
lua5.3-mpack
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-mpack
lua5.3-mpack-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-mpack-dev
lua5.4-mpack
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-mpack
lua5.4-mpack-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom lua-mpack-dev
lv2-host
virtuálny balík poskytovaný balíkom lilv-utils
mail-reader
virtuálny balík poskytovaný balíkom mew-beta, mew-bin, thunderbird, mew, mew-beta-bin
md-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom md-modules-6.6-m68k-di, md-modules-6.6-amd64-di, md-modules-6.6-arm64-di, md-modules-6.6-686-pae-di, md-modules-6.6-powerpc64le-di, md-modules-6.6-armmp-di, md-modules-6.6-riscv64-di, md-modules-6.6-s390x-di, md-modules-6.6-686-di
mesa-utils-extra
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-utils
mew (1:6.9-1)
mail reader supporting PGP/MIME for Emacs
mew
virtuálny balík poskytovaný balíkom mew-beta
mew-bin (1:6.9-1)
external commands for Mew
mew-bin
virtuálny balík poskytovaný balíkom mew-beta-bin
mmc-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-core-modules-6.6-amd64-di, kernel-image-6.6-armmp-di, kernel-image-6.6-arm64-di, mmc-core-modules-6.6-riscv64-di, mmc-core-modules-6.6-686-di, mmc-core-modules-6.6-686-pae-di
mmc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mmc-modules-6.6-686-pae-di, mmc-modules-6.6-686-di, mmc-modules-6.6-amd64-di, mmc-modules-6.6-arm64-di, mmc-modules-6.6-riscv64-di, mmc-modules-6.6-armmp-di
mouse-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mouse-modules-6.6-amd64-di, mouse-modules-6.6-686-pae-di, mouse-modules-6.6-686-di, mouse-modules-6.6-powerpc64le-di
mtd-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mtd-core-modules-6.6-686-pae-di, mtd-core-modules-6.6-powerpc64le-di, mtd-core-modules-6.6-s390x-di, mtd-core-modules-6.6-arm64-di, mtd-core-modules-6.6-riscv64-di, mtd-core-modules-6.6-amd64-di, mtd-core-modules-6.6-686-di, kernel-image-6.6-armmp-di
mtd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom mtd-modules-6.6-riscv64-di, mtd-modules-6.6-armmp-di
multipath-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom multipath-modules-6.6-s390x-di, multipath-modules-6.6-amd64-di, multipath-modules-6.6-686-di, multipath-modules-6.6-armmp-di, multipath-modules-6.6-riscv64-di, multipath-modules-6.6-arm64-di, multipath-modules-6.6-686-pae-di, multipath-modules-6.6-powerpc64le-di
nbd-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nbd-modules-6.6-m68k-di, nbd-modules-6.6-686-di, nbd-modules-6.6-riscv64-di, nbd-modules-6.6-arm64-di, nbd-modules-6.6-armmp-di, nbd-modules-6.6-powerpc64le-di, nbd-modules-6.6-686-pae-di, nbd-modules-6.6-s390x-di, nbd-modules-6.6-amd64-di
news-reader
virtuálny balík poskytovaný balíkom mew-beta, mew
nic-extra-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-6.6-amd64-di, nic-modules-6.6-686-pae-di, nic-modules-6.6-s390x-di, nic-modules-6.6-armmp-di, nic-modules-6.6-riscv64-di, nic-modules-6.6-686-di, nic-modules-6.6-arm64-di, nic-modules-6.6-m68k-di, nic-modules-6.6-powerpc64le-di
nic-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-modules-6.6-arm64-di, nic-modules-6.6-686-di, nic-modules-6.6-m68k-di, nic-modules-6.6-powerpc64le-di, nic-modules-6.6-amd64-di, nic-modules-6.6-s390x-di, nic-modules-6.6-686-pae-di, nic-modules-6.6-armmp-di, nic-modules-6.6-riscv64-di
nic-pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-pcmcia-modules-6.6-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-6.6-amd64-di, nic-pcmcia-modules-6.6-686-di
nic-shared-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-shared-modules-6.6-m68k-di, nic-shared-modules-6.6-riscv64-di, nic-shared-modules-6.6-686-di, nic-shared-modules-6.6-arm64-di, nic-shared-modules-6.6-686-pae-di, nic-shared-modules-6.6-amd64-di, nic-shared-modules-6.6-armmp-di, nic-shared-modules-6.6-powerpc64le-di
nic-usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-usb-modules-6.6-amd64-di, nic-usb-modules-6.6-686-pae-di, nic-usb-modules-6.6-arm64-di, nic-usb-modules-6.6-armmp-di, nic-usb-modules-6.6-686-di, nic-usb-modules-6.6-riscv64-di, nic-usb-modules-6.6-powerpc64le-di
nic-wireless-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom nic-wireless-modules-6.6-amd64-di, nic-wireless-modules-6.6-686-pae-di, nic-wireless-modules-6.6-riscv64-di, nic-wireless-modules-6.6-powerpc64le-di, nic-wireless-modules-6.6-arm64-di, nic-wireless-modules-6.6-686-di, nic-wireless-modules-6.6-armmp-di
node-
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-widgetsnbextension
node-abort-controller (= 3.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-readable-stream
node-ajv-formats (= 2.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-ajv
node-event-target-shim (= 6.0.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-readable-stream
node-events-to-array (= 2.0.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-tap-parser
node-jsonpointer (= 5.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-rjsf
node-jupyter-widgets-base (= 6.0.6)
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-base-manager (= 1.0.7)
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-controls (= 5.0.7)
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-example-web1 (= 8.0.8)
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-example-web2 (= 8.0.8)
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-example-web3 (= 8.0.9)
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-example-web4 (= 8.0.9)
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-html-manager (= 1.0.9)
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-jupyterlab-manager (= 5.0.9)
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-notebook-manager (= 8.0.9)
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-output (= 6.0.6)
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-widgetsnbextension
node-jupyter-widgets-schema (= 0.5.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-widgetsnbextension
node-jupyter-ydoc (= 1.0.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-application (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-application-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-application-top (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-apputils (= 4.1.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-apputils-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-attachments (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-builder (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-buildutils (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-cell-toolbar (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-cell-toolbar-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-cells (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-celltags-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-codeeditor (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-codemirror (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-codemirror-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-completer (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-completer-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-console (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-console-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-coreutils (= 6.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-csvviewer (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-csvviewer-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-debugger (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-debugger-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-docmanager (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-docmanager-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-docregistry (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-documentsearch (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-documentsearch-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-extensionmanager (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-extensionmanager-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-filebrowser (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-filebrowser-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-fileeditor (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-fileeditor-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-galata (= 5.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-galata-extension (= 5.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-help-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-htmlviewer (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-htmlviewer-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-hub-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-imageviewer (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-imageviewer-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-inspector (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-inspector-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-javascript-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-json-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-launcher (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-launcher-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-logconsole (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-logconsole-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-lsp (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-lsp-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-mainmenu (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-mainmenu-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-markdownviewer (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-markdownviewer-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-markedparser-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-mathjax-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-metadataform (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-metadataform-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-metapackage (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-nbconvert-css (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-nbformat (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-notebook (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-notebook-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-observables (= 5.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-outputarea (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-pdf-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-property-inspector (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-rendermime (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-rendermime-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-rendermime-interfaces (= 3.8.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-running (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-running-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-services (= 7.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-settingeditor (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-settingeditor-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-settingregistry (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-shortcuts-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-statedb (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-statusbar (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-statusbar-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-template (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-terminal (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-terminal-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-testing (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-theme-dark-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-theme-light-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-toc (= 6.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-toc-extension (= 6.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-tooltip (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-tooltip-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-translation (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-translation-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-ui-components (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-ui-components-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-jupyterlab-vega5-extension (= 4.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-macos-release (= 3.2.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-envinfo
node-mini-svg-data-uri (= 1.4.4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-jupyterlab
node-os-name (= 5.1.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-envinfo
node-popperjs-core (= 2.4.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-popper2
node-rjsf-core (= 5.12.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-rjsf
node-rjsf-utils (= 5.12.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-rjsf
node-rjsf-validator-ajv6 (= 5.12.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-rjsf
node-rjsf-validator-ajv8 (= 5.12.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-rjsf
node-tap-yaml (= 1.0.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-tap-parser
node-types-convert-source-map (= 2.0.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-convert-source-map
node-types-d3-dsv (= 3.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-d3-dsv, d3-dsv-tools
node-types-d3-hierarchy (= 3.0.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-d3-hierarchy
node-types-envinfo (= 7.8.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-envinfo
node-types-loader-utils (= 2.0.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-loader-utils
node-windows-release (= 6.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-envinfo
node-yaml (= 1.10.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-tap-parser
node-yamlify-object (= 1.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom node-envinfo
node-yarnpkg-cli
virtuálny balík poskytovaný balíkom yarnpkg
notification-daemon
virtuálny balík poskytovaný balíkom gnome-shell
nvidia-alternative--kmod-alias
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-alternative
nvidia-alternative-535.43.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-alternative
nvidia-alternative-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-alternative
nvidia-driver-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver
nvidia-driver-bin-535.43.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver-bin
nvidia-driver-libs-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver-libs
nvidia-glx-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-driver
nvidia-kernel-535.43.02
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-dkms
nvidia-kernel-dkms-any (= 535.43.02)
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-dkms
nvidia-kernel-support--v1
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
nvidia-kernel-support-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-kernel-support
nvidia-texture-tools
virtuálny balík poskytovaný balíkom libnvtt-bin
nvidia-vulkan-icd-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-vulkan-icd
objc-compiler
virtuálny balík poskytovaný balíkom clang-17, clang-16, clang-18
openbios-ppc
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-data
openbios-sparc
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-data
opencl-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-opencl-icd, nvidia-opencl-icd
openldap-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom ldap-utils
pata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pata-modules-6.6-686-pae-di, pata-modules-6.6-686-di, pata-modules-6.6-m68k-di, pata-modules-6.6-amd64-di, pata-modules-6.6-armmp-di, pata-modules-6.6-riscv64-di
pcmcia-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-modules-6.6-686-pae-di, pcmcia-modules-6.6-686-di, pcmcia-modules-6.6-amd64-di
pcmcia-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom pcmcia-storage-modules-6.6-686-pae-di, pcmcia-storage-modules-6.6-686-di, pcmcia-storage-modules-6.6-amd64-di
pdf-viewer
virtuálny balík poskytovaný balíkom gv
pdftohtml
virtuálny balík poskytovaný balíkom poppler-utils
perl-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-modules-5.38
perl-xs-dev
virtuálny balík poskytovaný balíkom libperl-dev
perlapi-5.38.0
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
perlapi-5.38.2
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl-base
petsc-complex3.19-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc-complex3.19-dbg
petsc3.19-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc-real3.19-dbg
petsc64-3.19-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc64-real3.19-dbg
petsc64-complex3.19-dbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom libpetsc64-complex3.19-dbg
php
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3
php-bcmath
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-bcmath
php-bz2
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-bz2
php-calendar
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-cgi
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-cgi
php-cli
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-cli
php-cpd
virtuálny balík poskytovaný balíkom phpcpd
php-ctype
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-curl
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-curl
php-dba
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-dba
php-dom
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-xml
php-egulias-email-validator (= 4.0.2-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-email-validator
php-enchant
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-enchant
php-exif
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-ffi
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-fileinfo
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-fpm
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-fpm
php-friendsofphp-proxy-manager-lts (= 1.0.13)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-proxy-manager
php-ftp
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-gd
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-gd
php-gmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-gmp
php-iconv
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-imap
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-imap
php-intl
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-intl
php-json
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-cli, php8.3-fpm, php8.3-phpdbg, php8.3-cgi, libapache2-mod-php8.3, libphp8.3-embed
php-laminas-code (= 4.13.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-zend-code
php-laminas-stdlib (= 3.18.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-zend-stdlib
php-ldap
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-ldap
php-mbstring
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-mbstring
php-mikehaertl-php-shellcommand (= 1.7.0-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-shellcommand
php-mysqli
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-mysql
php-mysqlnd
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-mysql
php-odbc
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-odbc
php-opcache
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-opcache
php-pdo
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-pdo-dblib
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-sybase
php-pdo-firebird
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-interbase
php-pdo-mysql
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-mysql
php-pdo-odbc
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-odbc
php-pdo-pgsql
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-pgsql
php-pdo-sqlite
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-sqlite3
php-pgsql
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-pgsql
php-phar
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-php-http-async-client-implementation
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony, php-symfony-http-client
php-php-http-client-implementation
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-http-client, php-symfony
php-phpdbg
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-phpdbg
php-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-pspell
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-pspell
php-psr-cache-implementation
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony, php-symfony-cache
php-psr-clock-implementation (= 1.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony, php-symfony-clock, php-lcobucci-clock
php-psr-container-implementation
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-dependency-injection, php-symfony
php-psr-event-dispatcher-implementation (= 1.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony, php-symfony-event-dispatcher
php-psr-http-client-implementation (= 1.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-http-client, php-symfony
php-psr-link-implementation
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-web-link, php-symfony
php-psr-log-implementation
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-http-kernel, php-symfony, php-symfony-console
php-psr-log-implementation (= 3.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-monolog
php-psr-simple-cache-implementation
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony, php-symfony-cache
php-readline
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-readline
php-shmop
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-simplexml
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-xml
php-snmp
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-snmp
php-soap
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-soap
php-sockets
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-sqlite3
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-sqlite3
php-symfony-cache-implementation
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony, php-symfony-cache
php-symfony-event-dispatcher-implementation
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-event-dispatcher, php-symfony
php-symfony-http-client-implementation (= 3.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-http-client, php-symfony
php-symfony-service-implementation
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-dependency-injection, php-symfony
php-symfony-translation-implementation
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-symfony-translation, php-symfony
php-sysvmsg
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-sysvsem
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-sysvshm
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-tidy
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-tidy
php-tokenizer
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php-xml
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-xml
php-xmlreader
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-xml
php-xmlwriter
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-xml
php-xsl
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-xml
php-zip
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-zip
php8.3-calendar
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-ctype
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-dom
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-xml
php8.3-exif
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-ffi
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-fileinfo
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-ftp
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-gettext
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-iconv
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-json
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-cli, php8.3-fpm, php8.3-phpdbg, php8.3-cgi, libapache2-mod-php8.3, libphp8.3-embed
php8.3-mysqli
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-mysql
php8.3-mysqlnd
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-mysql
php8.3-pdo
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-pdo-dblib
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-sybase
php8.3-pdo-firebird
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-interbase
php8.3-pdo-mysql
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-mysql
php8.3-pdo-odbc
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-odbc
php8.3-pdo-pgsql
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-pgsql
php8.3-pdo-sqlite
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-sqlite3
php8.3-phar
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-posix
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-shmop
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-simplexml
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-xml
php8.3-sockets
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-sysvmsg
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-sysvsem
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-sysvshm
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-tokenizer
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-common
php8.3-xmlreader
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-xml
php8.3-xmlwriter
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-xml
php8.3-xsl (8.3.0-1)
modul XSL pre PHP - prechodový balík
php8.3-xsl
virtuálny balík poskytovaný balíkom php8.3-xml
phpapi-20230831
virtuálny balík poskytovaný balíkom libphp8.3-embed, libapache2-mod-php8.3, php8.3-cgi, php8.3-phpdbg, php8.3-cli, php8.3-fpm
phpunit-php-code-coverage (= 10.1.9+dfsg-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom php-codecoverage
pinentry
virtuálny balík poskytovaný balíkom mew-beta-bin, mew-bin
pkg-config (= 1.8.1-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom pkgconf
podlators-perl (= 5.01)
virtuálny balík poskytovaný balíkom perl
polkit-1-auth-agent
virtuálny balík poskytovaný balíkom gnome-shell
postscript-viewer
virtuálny balík poskytovaný balíkom gv
ppp-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom ppp-modules-6.6-armmp-di, ppp-modules-6.6-686-pae-di, ppp-modules-6.6-riscv64-di, ppp-modules-6.6-powerpc64le-di, ppp-modules-6.6-amd64-di, ppp-modules-6.6-m68k-di, ppp-modules-6.6-686-di, ppp-modules-6.6-arm64-di
python-clang-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-clang-18, python3-clang-17, python3-clang-16
python-django-common
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-django
python-htseq
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-htseq
python-icinga2
virtuálny balík poskytovaný balíkom icinga2-common
python3-fido2-api (= 1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-fido2
python3-lldb-x.y
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-lldb-16, python3-lldb-18
python3-simtk
virtuálny balík poskytovaný balíkom python3-openmm
qemu-keymaps
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-data
qemu-kvm (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-x86, qemu-system-arm, qemu-system-misc, qemu-system-ppc
qemu-skiboot
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-data
qemu-slof
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-data
qemu-system-aarch64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-arm
qemu-system-alpha (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-amd64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-x86
qemu-system-any (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc, qemu-system-sparc, qemu-system-mips, qemu-system-ppc, qemu-system-x86, qemu-system-arm
qemu-system-arm (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-arm
qemu-system-arm64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-arm
qemu-system-armel (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-arm
qemu-system-armhf (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-arm
qemu-system-avr (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-cris (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-hppa (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-i386 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-x86
qemu-system-loong64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-loongarch64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-m68k (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-microblaze (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-microblazeel (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-mips (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-mips
qemu-system-mips64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-mips
qemu-system-mips64el (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-mips
qemu-system-mipsel (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-mips
qemu-system-nios2 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-or1k (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-powerpc (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-ppc
qemu-system-ppc (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-ppc
qemu-system-ppc64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-ppc
qemu-system-ppc64el (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-ppc
qemu-system-ppc64le (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-ppc
qemu-system-riscv32 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-riscv64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-rx (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-s390x (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-sh4 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-sh4eb (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-sparc (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-sparc
qemu-system-sparc64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-sparc
qemu-system-tricore (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-x86-64 (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-x86
qemu-system-xtensa (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-system-xtensaeb (= 1:8.2.0~rc2+ds-1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-misc
qemu-user-binfmt (1:8.2.0~rc2+ds-1)
QEMU user mode binfmt registration for qemu-user
qemu-user-binfmt
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-user-static
qt6-base-private-abi (= 6.6.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6core6
qt6-base-private-abi (= 6.6.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6core6
qt6-declarative-private-abi (= 6.6.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6qml6
qt6-designer-abi (= 6.6.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6designer6
qt6-help-abi (= 6.6.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6help6
qt6-jsonrpc-private-abi (= 6.6.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6jsonrpc6
qt6-languageserver-private-abi (= 6.6.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6languageserver6
qt6-shadertools-private-abi (= 6.6.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6shadertools6
qt6-uitools-abi (= 6.6.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6uitools6
qt6-waylandclient-private-abi (= 6.6.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6waylandclient6
qt6-waylandcompositor-private-abi (= 6.6.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6waylandcompositor6
qt6-webengine-private-abi (= 6.6.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6webenginecore6
qt6-websockets-private-abi (= 6.6.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt6websockets6
qtbase-abi-5-15-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5core5a
qtdeclarative-abi-5-15-11
virtuálny balík poskytovaný balíkom libqt5qml5
raku-api-2023.06+2ed40e2f
virtuálny balík poskytovaný balíkom rakudo
rdoc
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby
rfkill-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom rfkill-modules-6.6-amd64-di, rfkill-modules-6.6-686-pae-di, rfkill-modules-6.6-686-di
rgrep
virtuálny balík poskytovaný balíkom grep
rtc-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom kernel-image-6.6-686-pae-di, kernel-image-6.6-686-di
ruby-abbrev (= 0.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-aws-sdk-core (= 2.9.32-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-aws-sdk
ruby-aws-sdk-resources (= 2.9.32-2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby-aws-sdk
ruby-base64 (= 0.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-benchmark (= 0.2.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-bigdecimal (= 3.1.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-cgi (= 0.3.6)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-csv (= 3.2.6)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-date (= 3.3.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-debug (= 1.7.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-delegate (= 0.3.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-did-you-mean (= 1.6.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-digest (= 3.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-drb (= 2.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-english (= 0.7.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-erb (= 4.0.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-error-highlight (= 0.5.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-etc (= 1.4.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-fcntl (= 1.0.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-fiddle (= 1.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-fileutils (= 1.7.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-find (= 0.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-forwardable (= 1.3.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-getoptlong (= 0.2.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-io-console (= 0.6.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-io-nonblock (= 0.2.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-io-wait (= 0.3.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-ipaddr (= 1.2.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-irb (= 1.6.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-json (= 2.6.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-logger (= 1.5.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-matrix (= 0.4.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-minitest (= 5.16.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-mutex-m (= 0.1.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-net-ftp (= 0.2.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-net-http (= 0.3.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-net-imap (= 0.3.4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-net-pop (= 0.1.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-net-protocol (= 0.2.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-net-smtp (= 0.3.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-nkf (= 0.1.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-observer (= 0.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-open-uri (= 0.3.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-open3 (= 0.1.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-openssl (= 3.1.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-optparse (= 0.3.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-ostruct (= 0.5.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-pathname (= 0.2.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-power-assert (= 2.0.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-pp (= 0.4.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-prettyprint (= 0.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-prime (= 0.1.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-pstore (= 0.1.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-psych (= 5.0.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-racc (= 1.6.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-rails (= 5.2.6)
virtuálny balík poskytovaný balíkom diaspora
ruby-railties (= 5.2.6)
virtuálny balík poskytovaný balíkom diaspora
ruby-rbs (= 2.8.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-rdoc (= 6.5.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-readline (= 0.0.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-readline-ext (= 0.1.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-reline (= 0.3.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-resolv (= 0.2.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-resolv-replace (= 0.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-rexml (= 3.2.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-rinda (= 0.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-rss (= 0.2.9)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-securerandom (= 0.2.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-set (= 1.0.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-shellwords (= 0.1.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-singleton (= 0.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-stringio (= 3.0.4)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-strscan (= 3.0.5)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-syntax-suggest (= 1.0.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-syslog (= 0.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-tempfile (= 0.1.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-test-unit (= 3.5.7)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-time (= 0.2.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-timeout (= 0.3.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-tmpdir (= 0.1.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-tsort (= 0.1.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-typeprof (= 0.21.3)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-un (= 0.2.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-uri (= 0.12.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-weakref (= 0.1.2)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-yaml (= 0.2.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
ruby-zlib (= 3.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom libruby3.2
rubygems
virtuálny balík poskytovaný balíkom ruby
sata-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sata-modules-6.6-arm64-di, sata-modules-6.6-armmp-di, sata-modules-6.6-686-pae-di, sata-modules-6.6-riscv64-di, sata-modules-6.6-powerpc64le-di, sata-modules-6.6-686-di, sata-modules-6.6-amd64-di
scalapack-mpich-test
virtuálny balík poskytovaný balíkom scalapack-mpi-test
scsi-core-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-core-modules-6.6-s390x-di, scsi-core-modules-6.6-powerpc64le-di, scsi-core-modules-6.6-amd64-di, scsi-core-modules-6.6-686-pae-di, scsi-core-modules-6.6-686-di, scsi-core-modules-6.6-arm64-di, scsi-core-modules-6.6-riscv64-di, scsi-core-modules-6.6-m68k-di, scsi-core-modules-6.6-armmp-di
scsi-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-modules-6.6-m68k-di, scsi-modules-6.6-arm64-di, scsi-modules-6.6-686-di, scsi-modules-6.6-riscv64-di, scsi-modules-6.6-powerpc64le-di, scsi-modules-6.6-686-pae-di, scsi-modules-6.6-s390x-di, scsi-modules-6.6-amd64-di, scsi-modules-6.6-armmp-di
scsi-nic-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom scsi-nic-modules-6.6-armmp-di, scsi-nic-modules-6.6-riscv64-di, scsi-nic-modules-6.6-powerpc64le-di, scsi-nic-modules-6.6-amd64-di, scsi-nic-modules-6.6-686-di, scsi-nic-modules-6.6-686-pae-di, scsi-nic-modules-6.6-arm64-di
serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom serial-modules-6.6-686-pae-di, serial-modules-6.6-686-di, serial-modules-6.6-amd64-di, serial-modules-6.6-powerpc64le-di
sgabios
virtuálny balík poskytovaný balíkom qemu-system-data
slapd-smbk5pwd (2.6.6+dfsg-1~exp2)
transitional package for slapd-contrib
slapd-smbk5pwd
virtuálny balík poskytovaný balíkom slapd-contrib
sound-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom sound-modules-6.6-arm64-di, sound-modules-6.6-686-pae-di, sound-modules-6.6-armmp-di, sound-modules-6.6-686-di, sound-modules-6.6-amd64-di
speakup-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom speakup-modules-6.6-686-di, speakup-modules-6.6-686-pae-di, speakup-modules-6.6-amd64-di, speakup-modules-6.6-arm64-di, speakup-modules-6.6-armmp-di
squashfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom squashfs-modules-6.6-686-pae-di, squashfs-modules-6.6-m68k-di, squashfs-modules-6.6-powerpc64le-di, squashfs-modules-6.6-686-di, squashfs-modules-6.6-arm64-di, squashfs-modules-6.6-armmp-di, squashfs-modules-6.6-riscv64-di, squashfs-modules-6.6-amd64-di
sudo (1.9.15p2-1)
poskytuje určeným používateľom obmedzené oprávnenie superpoužívateľa
sudo
virtuálny balík poskytovaný balíkom sudo-ldap
tcldoc
virtuálny balík poskytovaný balíkom tcl9.0-doc, tcl8.7-doc
tclsh
virtuálny balík poskytovaný balíkom tcl
tkdoc
virtuálny balík poskytovaný balíkom tk8.7-doc
ttf-opensymbol
virtuálny balík poskytovaný balíkom fonts-opensymbol
udf-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom udf-modules-6.6-amd64-di, udf-modules-6.6-riscv64-di, udf-modules-6.6-s390x-di, udf-modules-6.6-686-pae-di, udf-modules-6.6-armmp-di, udf-modules-6.6-arm64-di, udf-modules-6.6-686-di, udf-modules-6.6-m68k-di, udf-modules-6.6-powerpc64le-di
uinput-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom uinput-modules-6.6-686-pae-di, uinput-modules-6.6-powerpc64le-di, uinput-modules-6.6-686-di, uinput-modules-6.6-arm64-di, uinput-modules-6.6-armmp-di, uinput-modules-6.6-amd64-di
usb-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-modules-6.6-arm64-di, usb-modules-6.6-686-di, usb-modules-6.6-riscv64-di, usb-modules-6.6-powerpc64le-di, usb-modules-6.6-686-pae-di, usb-modules-6.6-amd64-di, usb-modules-6.6-armmp-di
usb-serial-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-serial-modules-6.6-amd64-di, usb-serial-modules-6.6-686-di, usb-serial-modules-6.6-arm64-di, usb-serial-modules-6.6-riscv64-di, usb-serial-modules-6.6-powerpc64le-di, usb-serial-modules-6.6-686-pae-di, usb-serial-modules-6.6-armmp-di
usb-storage-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom usb-storage-modules-6.6-armmp-di, usb-storage-modules-6.6-powerpc64le-di, usb-storage-modules-6.6-arm64-di, usb-storage-modules-6.6-686-di, usb-storage-modules-6.6-riscv64-di, usb-storage-modules-6.6-686-pae-di, usb-storage-modules-6.6-amd64-di
va-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom mesa-va-drivers
vdpau-driver
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-vdpau-driver, mesa-vdpau-drivers
virtualbox-guest-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-rt-amd64, linux-image-686, linux-image-amd64, linux-image-686-pae, linux-image-rt-686-pae, linux-image-cloud-amd64
vulkan-icd
virtuálny balík poskytovaný balíkom nvidia-vulkan-icd, mesa-vulkan-drivers
wicd-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom wicd-curses, wicd-cli, wicd-gtk
wireguard-modules (= 1.0.0)
virtuálny balík poskytovaný balíkom linux-image-m68k, linux-image-riscv64, linux-image-powerpc64le, linux-image-rt-armmp, linux-image-cloud-amd64, linux-image-arm64, linux-image-cloud-arm64, linux-image-rpi, linux-image-rt-686-pae, linux-image-rt-arm64, linux-image-armmp-lpae, linux-image-s390x, linux-image-686-pae, linux-image-amd64, linux-image-armmp, linux-image-rt-amd64, linux-image-686
wish
virtuálny balík poskytovaný balíkom tk
x-session-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom xfce4-session, ukui-session-manager
x-window-manager
virtuálny balík poskytovaný balíkom mutter, amiwm, ukwm, sawfish
xdg-desktop-portal-backend (= 1.7.1)
virtuálny balík poskytovaný balíkom xdg-desktop-portal-gnome
xfce-keyboard-shortcuts
virtuálny balík poskytovaný balíkom libxfce4ui-common
xfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom xfs-modules-6.6-amd64-di, xfs-modules-6.6-powerpc64le-di, xfs-modules-6.6-arm64-di, xfs-modules-6.6-686-pae-di, xfs-modules-6.6-686-di, xfs-modules-6.6-s390x-di
xorg-driver-video
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-nvidia
xpdf-utils
virtuálny balík poskytovaný balíkom poppler-utils
xserver-xorg-video-nvidia-any
virtuálny balík poskytovaný balíkom xserver-xorg-video-nvidia
zephyr-server (3.1.2-3)
oznamovacia služba z Project Athena - server bez Kerberos 5
zephyr-server
virtuálny balík poskytovaný balíkom zephyr-server-krb5
zfs-modules
virtuálny balík poskytovaný balíkom zfs-dkms
zfsutils
virtuálny balík poskytovaný balíkom zfsutils-linux