Balíky softvéru v „buster“, Subsekcia tex

abntex (0.9~beta2-5.1)
trieda LaTeXu na písanie dokumentov v štandarde ABNT
advi (1.10.2-4)
active DVI previewer and presenter
advi-examples (1.10.2-4)
example presentations for Active-DVI (advi)
alqalam (0.2-8)
Qur'an typesetting macros for TeX/LaTeX
aspic (1.05-4+b2)
Line art generator
asymptote (2.47-2)
skriptovací jazyk vektorovej grafiky, ktorého vznik inšpiroval MetaPost
auctex (11.91-2)
integrované prostredie na upravovanie dokumentov pre TeX atď.
bibclean (2.11.4.1-4+b2)
pretty-printer for BibTeX databases
bibcursed (2.0.0-6.1+b1)
Interactive program to edit BibTeX bibliographies
bibtex2html (1.99-2)
filters BibTeX files and translates them to HTML
bibtexconv (0.8.20-1+b4 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, ppc64el, s390x], 0.8.20-1+b3 [mips64el])
BibTeX Converter
bibtool (2.67+ds-5)
tool to manipulate BibTeX files
blahtexml (0.9-1.1+b2)
Converts TeX equations into MathML
catdvi (0.14-12.1+b1)
preklad DVI na čistý text
chaksem (1.7b-5.1)
LaTeX class for presentations
chemeq (2.18-1)
syntaktický analyzátor chemických vzťahov a rovníc
chktex (1.7.6-2+b1)
hľadá typografické chyby v LaTeXu
cjk-latex (4.8.4+git20170127-2)
installs all LaTeX CJK packages
cjk-latex
virtuálny balík poskytovaný balíkom latex-cjk-common
context (2018.04.04.20181118-1)
mocný formát TeXu
context-modules (20181123-1)
additional ConTeXt modules
context-nonfree (2007.03.22-2) [non-free]
Non-free items from the ConTeXt distribution
csv2latex (0.21-1)
konvertor súborov CSV do LaTeXu z príkazového riadka
dvi2dvi (2.0alpha-10)
dolaďovanie súborov DVI
dvi2ps (5.1j-1.3)
ovládač TeX DVI pre NTT JTeX, MulTeX a ASCII pTeX
dvi2ps-fontdesc-morisawa5 (0.5)
fontdesc files of dvi2ps for Morisawa Basic-5 type faces
dvidvi (1.0-8.2+b1)
práca so súbormi .dvi
epix (1.2.18-1)
Create mathematically accurate line figures, plots and movies
equalx (0.7.1-4.1+b1)
graphical editor for LaTeX equations
extractpdfmark (1.0.3-1+b1)
Extract page mode and named destinations as PDFmark from PDF
feynmf (1.08-11)
sada makier LaTeXu na tvorbu Feynmannovych diagramov
fig2ps (1.5-1)
Converts xfig files into ps, eps or pdf files using LaTeX for processing text
foiltex (2.1.4b-4) [non-free]
collection of LaTeX files for making foils and slides
fragmaster (1.7-8)
používanie konštrukcií psfrag s pdflatex
glosstex (0.4.dfsg.1-4+b1)
príprava slovníkov a zoznamov skratiek
gummi (0.6.6-5)
editor LaTeXu založený na GTK+ s podporou živého náhľadu
hevea (2.32-2)
translates from LaTeX to HTML, info, or text
hyphen-show (20000425-3+b1)
zobrazenie rozdeľovníkov v súboroch DVI
jabref (3.8.2+ds-12)
grafické rozhranie na správu databáz BibTeX a BibLaTeX
jbibtex-base (1:2.5-3)
make a bibliography for ASCII p(La)TeX / NTT j(La)TeX
jlatex209-base (2.1-1.1)
basic NTT JLaTeX 2.09 macro files
jtex-base (2.1-1.1)
basic NTT JTeX library files
kile (4:2.9.92-2)
integrované prostredie LaTeXu v KDE
klatexformula (4.0.0-4)
GUI to easily get an image from a LaTeX formula or equation
ko.tex-base (0.1.0+20071012-1.2)
Korean TeX: Base fonts
ko.tex-extra (0.1.0+20071012-1.2)
Korean TeX: Extra fonts
ko.tex-extra-hlfont (0.1.0-1)
Korean TeX: Extra HLaTeX fonts
lacheck (1.26-17)
jednoduchá kontrola syntaxe LaTeXu
latex-cjk-all (4.8.4+git20170127-2)
nainštaluje všetky CJK balíky LaTeXu
latex-cjk-chinese (4.8.4+git20170127-2)
modul LaTeX CJK - čínština
latex-cjk-chinese-arphic-bsmi00lp (1.23)
AR PL Mingti2L Big5 fonts for CJK
latex-cjk-chinese-arphic-gbsn00lp (1.23)
AR PL SungtiL GB fonts for CJK
latex-cjk-chinese-arphic-gkai00mp (1.23)
AR PL KaitiM GB fonts for CJK
latex-cjk-common (4.8.4+git20170127-2)
balík makier LaTeXu pre CJK (čínštinu, japončinu a kórejčinu)
latex-cjk-japanese (4.8.4+git20170127-2)
LaTeX CJK - japončina
latex-cjk-korean (4.8.4+git20170127-2)
modul kórejčiny pre LaTeX CJK
latex-cjk-thai (4.8.4+git20170127-2)
modul thajčiny pre LaTeX CJK
latex-coffee-stains (6-1)
Add a coffee stain to your LaTeX documents
latex-make (2.3.0-1)
easy compiling of complex (and simple) LaTeX documents
latex-mk (2.1-2)
tool for managing LaTeX projects
latex209-base (25.mar.1992-17)
macro files of LaTeX 2.09 25-mar-1992 version
latex209-bin (25.mar.1992-17)
latex209 command for LaTeX 2.09 25-mar-1992 version
latex209-src (25.mar.1992-17)
source files of macros of LaTeX 2.09 25-mar-1992 version
latex2html (2019-debian1-3)
prekladač LaTeX do HTML
latex2rtf (2.3.16-1)
Converts documents from LaTeX to RTF format
latexdiff (1.3.0-1)
nástroj na označenie významných rozdielov medzi súbormi LaTeXu
latexila (3.22.0-1)
LaTeX editor designed for the GNOME desktop
latexila-data (3.22.0-1)
LaTeXila editor -- arch-independent files
latexmk (1:4.61-0.1)
skript Perlu na spúšťanie LaTeXu správny počet krát
latexml (0.8.3-1)
LaTeX to XML Converter
lgrind (3.67-3.1) [non-free]
A pretty printer for various programming languages
libreoffice-texmaths (0.43-2)
TexMaths is a LaTeX equation editor for LibreOffice
lilypond (2.19.81+really-2.18.2-13+deb10u1)
program na sadzanie notového zápisu
lilypond-data (2.19.81+really-2.18.2-13+deb10u1)
LilyPond music typesetter (data files)
lintex (1.14-1+b1)
automatic cleanup of old TeX-related files
luasseq (2018.20190227-2)
TeX Live: transitional dummy package
maple-latex (0.0.1-7) [non-free]
LaTeX packages, environments and macros distributed by Maple
mathpartir (1.2.0-7)
LaTeX macros for typesetting inference rules - transitional package
mftrace (1.2.19-1)
Converts Metafont fonts into Type1 fonts
mlpost (0.8.1-8+b2 [armel, armhf], 0.8.1-8+b1 [amd64, arm64, i386, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x])
OCaml interface to Metapost (command-line tool)
multex-base (1.0-1.1)
basic MulTeX library files
ocaml-melt (1.4.0-2+b2 [armel, armhf], 1.4.0-2+b1 [amd64, arm64, i386, mips, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x])
LaTeX with OCaml (tools)
pfb2t1c2pfb (0.3-11)
konvertuje PFB do lepšie komprimovateľného formátu a späť
pmw (1:4.30-1)
Philip's Music Writer
prerex (6.5.4-1)
editor grafov závislostí predmetov pre LaTeX/TikZ
preview-latex-style (11.91-2)
extrahovanie z dokumentov LaTeXu vo forme grafiky
prosper (2018.20190227-2)
TeX Live: transitional dummy package
ptex-base (1:2.5-3)
basic ASCII pTeX library files
ptex-jtex (1.7+1-15) [non-free]
ASCII jTeX with pTeX
purifyeps (1.1-2)
vytvára súbory EPS použiteľné v TeXu a pdfTeXu
pybtex (0.21-2)
BibTeX-compatible bibliography processor
python-plastex (1.0.0-1)
LaTeX document processing framework in Python
rubber (1.5.1-1)
automatizovaný systém na zostavovanie dokumentov LaTeXu
sagetex (3.2+ds-2)
Embed Sage code and plots into LaTeX
scalable-cyrfonts-tex (4.17)
Scalable Cyrillic fonts for TeX
search-ccsb (0.5-4)
BibTeX search tool
search-citeseer (0.3-2)
BibTeX search tool
sgf2dg (4.026-10+b2)
Creates TeX files from Go game records
src2tex (2.12h-9+b1)
converter from source program files to TeX format files
stex (1.2.1+git20171204.g5e4f0ca-3)
typeset Scheme code with LaTeX
tetex-brev (4.22.github.20140417-3)
Norwegian A4 letter style for LaTeX
tex-common (6.11)
spoločná infraštruktúra na zostavovanie a inštalovanie TeXu
texlive (2018.20190227-2)
TeX Live: slušný výber balíkov TeX Live
texlive-base (2018.20190227-2)
TeX Live - nevyhnutné programy a súbory
texlive-bibtex-extra (2018.20190227-2)
TeX Live: BibTeX additional styles
texlive-binaries (2018.20181218.49446-1)
binárne súbory pre TeX Live
texlive-extra-utils (2018.20190227-2)
TeX Live: TeX auxiliary programs
texlive-font-utils (2018.20190227-2)
TeX Live: grafické nástroje a nástroje písiem
texlive-fonts-extra-links (2018.20190227-2)
TeX Live:
texlive-formats-extra (2018.20190227-2)
TeX Live - ďalšie formáty
texlive-full (2018.20190227-2)
TeX Live: metabalík závisiaci od všetkých komponentov TeX Live
texlive-games (2018.20190227-2)
TeX Live: Games typesetting
texlive-generic-extra (2018.20190227-2)
TeX Live: prechodový fiktívny balík
texlive-generic-recommended (2018.20190227-2)
TeX Live: prechodový fiktívny balík
texlive-htmlxml (2018.20190227-2)
TeX Live: prechodový fiktívny balík
texlive-humanities (2018.20190227-2)
TeX Live: balík pre humanitné obory
texlive-lang-african (2018.20190227-2)
TeX Live: prechodový fiktívny balík
texlive-lang-all (2018.20190227-2)
TeX Live: metabalík závisiaci od všetkých balíkov jazykov TeX Live
texlive-lang-arabic (2018.20190227-2)
TeX Live: Arabic
texlive-lang-chinese (2018.20190227-2)
TeX Live: Chinese
texlive-lang-cjk (2018.20190227-2)
TeX Live: čínština, japončina, kórejčina - základ
texlive-lang-cyrillic (2018.20190227-2)
TeX Live: azbuka
texlive-lang-czechslovak (2018.20190227-2)
TeX Live: čeština/slovenčina
texlive-lang-english (2018.20190227-2)
TeX Live: US and UK English
texlive-lang-european (2018.20190227-2)
TeX Live: Other European languages
texlive-lang-french (2018.20190227-2)
TeX Live: French
texlive-lang-german (2018.20190227-2)
TeX Live: German
texlive-lang-greek (2018.20190227-2)
TeX Live: gréčtina
texlive-lang-indic (2018.20190227-2)
TeX Live: prechodový fiktívny balík
texlive-lang-italian (2018.20190227-2)
TeX Live: Italian
texlive-lang-japanese (2018.20190227-2)
TeX Live: Japanese
texlive-lang-korean (2018.20190227-2)
TeX Live: kórejčina
texlive-lang-other (2018.20190227-2)
TeX Live: ostatné jazyky
texlive-lang-polish (2018.20190227-2)
TeX Live: poľština
texlive-lang-portuguese (2018.20190227-2)
TeX Live: Portuguese
texlive-lang-spanish (2018.20190227-2)
TeX Live: Spanish
texlive-latex-base (2018.20190227-2)
TeX Live - základné balíky LaTeXu
texlive-latex-extra (2018.20190227-2)
TeX Live: LaTeX additional packages
texlive-latex-recommended (2018.20190227-2)
TeX Live: odporúčané balíky LaTeXu
texlive-luatex (2018.20190227-2)
TeX Live: LuaTeX packages
texlive-metapost (2018.20190227-2)
TeX Live: MetaPost and Metafont packages
texlive-music (2018.20190227-2)
TeX Live: Music packages
texlive-omega (2018.20190227-2)
TeX Live: prechodový fiktívny balík
texlive-pictures (2018.20190227-2)
TeX Live: Graphics, pictures, diagrams
texlive-plain-extra (2018.20190227-2)
TeX Live: prechodový fiktívny balík
texlive-plain-generic (2018.20190227-2)
TeX Live: Plain (La)TeX packages
texlive-pstricks (2018.20190227-2)
TeX Live: PSTricks
texlive-publishers (2018.20190227-2)
TeX Live: Publisher styles, theses, etc.
texlive-science (2018.20190227-2)
TeX Live: Mathematics, natural sciences, computer science packages
texlive-xetex (2018.20190227-2)
TeX Live: XeTeX and packages
texmaker (5.0.3-1)
multiplatformný editor LaTeXu
texmaker-data (5.0.3-1)
Texmaker LaTeX editor -- arch-independent files
tikzit (2.1.4-1)
visual PGF/TikZ graph editor
tipa (2:1.3-20)
systém na spracovanie fonetických symbolov v LaTeXu
tk-brief (5.10-0.1)
grafické rozhranie na jednoduché písanie listov pomocou LaTeXu
tralics (2.14.4-2+b2)
LaTeX to XML translator
tth (4.12+ds-2)
TeX/LaTeX to HTML converter
tth-common (4.12+ds-2)
auxiliary software material for TtH and TtM
ttm (4.12+ds-2)
TeX/LaTeX to MathML converter
untex (1:1.2-6)
odstránenie príkazov LaTeXu zo vstupu
vprerex (1:6.5.1-1)
rozhranie Qt k prerex, editoru grafov závislostí predmetov
whizzytex (1.3.3-0.2)
WYSIWYG emacs environment for LaTeX
xdvik-ja (22.87.03+j1.42-2)
Japanized DVI Previewer for the X Window System
yatex (1.81-2)
Yet Another TeX mode for Emacs