všetky možnosti
stretch  ] [  stretch-backports  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Virtuálny balík: java6-runtime-headless

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Balíky poskytujúce java6-runtime-headless

default-jre-headless
štandardné dynamické prostredie Java alebo kompatibilné s Javou (bez displeja)
openjdk-11-jre-headless
dynamické prostredie Java OpenJDK, používa Hotspot JIT - bez displeja