Balíky softvéru v „buster“, Subsekcia database

apgdiff (2.5.0~alpha.2-75-gcaaaed9-4)
ďalší nástroj tvorbu rozdielov pre PostgreSQL
barman (2.6-1)
správca zálohovania a obnovenia pre PostgreSQL
barman-cli (1.3-1)
klientské nástroje na integráciu Barman do klastrov PostgreSQL
basex (9.0.1+ds-1)
XML databáza a procesor XPath/XQuery
bdbvu (0.1-2+b1 [mips64el], 0.1-2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips, mipsel, ppc64el, s390x])
jednoduché grafické používateľské rozhranie na prehliadanie databáz Berkeley DB
bucardo (5.5.0-1)
asynchrónny replikačný systém pre PostgreSQL
check-pgactivity (2.4-1)
PostgreSQL plugin for Nagios
check-postgres (2.24.0-3)
skript na monitorovanie databáz PostgreSQL
cl-pgloader (3.6.1-1)
extrakcia, transformácia a načítanie dát do PostgreSQL
clickhouse-client (18.16.1+ds-4)
column-oriented database system (cli client)
clickhouse-common (18.16.1+ds-4)
column-oriented database system (common files)
clickhouse-server (18.16.1+ds-4)
column-oriented database system (server runner)
clickhouse-tools (18.16.1+ds-4)
column-oriented database system (tools)
db5.3-sql-util (5.3.28+dfsg1-0.5)
Berkeley Database v5.3 - nástroje
db5.3-util (5.3.28+dfsg1-0.5)
Berkeley Database v5.3 - nástroje
default-libmysqlclient-dev (1.0.5)
vývojové súbory databázy MySQL - metabalík
default-libmysqld-dev (1.0.5)
MySQL embedded database development files (metapackage)
default-mysql-client (1.0.5)
spustiteľné súbory databázy MySQL - metabalík
default-mysql-client-core (1.0.5)
spustiteľné súbory základu databázy MySQL - metabalík
default-mysql-server (1.0.5)
spustiteľné súbory systému riadenia bázy dát MySQL a nastavenie databázy systému - metabalík
default-mysql-server-core (1.0.5)
spustiteľné súbory databázového servera MySQL - metabalík
firebird3.0-common (3.0.5.33100.ds4-2)
spoločné súbory servera, klienta a používateľských nástrojov firebird 3.0
firebird3.0-server (3.0.5.33100.ds4-2)
Firebird Server - an RDBMS based on InterBase 6.0 code
firebird3.0-server-core (3.0.5.33100.ds4-2)
Firebird - jadro
firebird3.0-utils (3.0.5.33100.ds4-2)
Firebird - nástroje príkazového riadka
fis-gtm (6.3-007-1)
metabalík najnovšej verzie databázy FIS-GT.M
fis-gtm-6.3-007 (6.3-007-1)
balík databázy FIS-GT.M
flamerobin (0.9.3~+20160512.c75f8618-2+b1)
graphical database administration tool for Firebird DBMS
freetds-bin (1.00.104-1+deb10u1)
FreeTDS - nástroje pre príkazový riadok
galera-arbitrator-3 (25.3.25-2)
démon arbitrátora Galera
gaviotatb (0.4-2)
Gaviota - základné tabuľky koncových hier šachu
golang-github-influxdb-influxdb-dev (1.6.4-1+deb10u1)
škálovateľné úložisko dát pre metriky, udalosti a analytiku v reálnom čase - vývojový balík
golang-github-retailnext-hllpp-dev (1.0.0+git20170901.6e8b6d3-3)
algoritmus HyperLogLog++ na odhad kardinality
groonga (9.0.0-1+deb10u1)
jadro plnotextového vyhľadávača - metabalík na použitie v knižniciach
groonga-bin (9.0.0-1+deb10u1)
Groonga - príkazy
groonga-examples (9.0.0-1+deb10u1)
Groonga - príklady
groonga-httpd (9.0.0-1+deb10u1)
HTTP server Groonga
groonga-server-common (9.0.0-1+deb10u1)
jadro plnotextového vyhľadávača - metabalík na použitie v serveroch
groonga-server-gqtp (9.0.0-1+deb10u1)
jadro plnotextového vyhľadávača - metabalík na použitie v serveroch GQTP
hsqldb-utils (2.4.1-2)
SQL systém riadenia bázy dát napísaný v jazyku Java - nástroje
influxdb (1.6.4-1+deb10u1)
škálovateľné úložisko dát pre metriky, udalosti a analytiku v reálnom čase
influxdb-client (1.6.4-1+deb10u1)
rozhranie príkazového riadka k InfluxDB
kexi (1:3.1.0-4)
visual database applications builder
kexi-mysql-driver (1:3.1.0-4)
MySQL support for kexi
kexi-postgresql-driver (1:3.1.0-4)
PostgreSQL support for kexi
kexi-web-form-widget (1:3.1.0-4)
web form widget for Kexi
libgda-5.0-bin (5.2.8-1)
knižnica na abstrakciu dát založená na GLib - binárne súbory
libgda-5.0-common (5.2.8-1)
knižnica na abstrakciu dát založená na GLib - spoločné súbory
libgda-5.0-mysql (5.2.8-1)
knižnica na abstrakciu dát založená na GLib - poskytovateľ MySQL
libgda-5.0-postgres (5.2.8-1)
knižnica na abstrakciu dát založená na GLib - poskytovateľ PostgreSQL
libreoffice-base (1:6.1.5-3+deb10u7)
kancelársky balík - databáza
libreoffice-base-drivers (1:6.1.5-3+deb10u7)
Database connectivity drivers for LibreOffice
libreoffice-sdbc-firebird (1:6.1.5-3+deb10u7)
LibreOffice - ovládač SDBC pre Firebird
libreoffice-sdbc-hsqldb (1:6.1.5-3+deb10u7)
LibreOffice - ovládač SDBC pre HSQLDB
lmdb-utils (0.9.22-1)
Lightning Memory-Mapped Database - nástroje
mariadb-backup (1:10.3.31-0+deb10u1)
Backup tool for MariaDB server
mariadb-client (1:10.3.31-0+deb10u1)
MariaDB database client (metapackage depending on the latest version)
mariadb-client-10.3 (1:10.3.31-0+deb10u1)
MariaDB - binárne súbory databázového klienta
mariadb-client-core-10.3 (1:10.3.31-0+deb10u1)
MariaDB - základné binárne súbory databázového klienta
mariadb-common (1:10.3.31-0+deb10u1)
MariaDB - spoločný metabalík
mariadb-plugin-connect (1:10.3.31-0+deb10u1)
úložné jadro Connect pre MariaDB
mariadb-plugin-cracklib-password-check (1:10.3.31-0+deb10u1)
CrackLib Password Validation Plugin for MariaDB
mariadb-plugin-gssapi-client (1:10.3.31-0+deb10u1)
GSSAPI authentication plugin for MariaDB client
mariadb-plugin-gssapi-server (1:10.3.31-0+deb10u1)
GSSAPI authentication plugin for MariaDB server
mariadb-plugin-mroonga (1:10.3.31-0+deb10u1)
Mroonga storage engine for MariaDB
mariadb-plugin-oqgraph (1:10.3.31-0+deb10u1)
úložné jadro OQGraph pre MariaDB
mariadb-plugin-rocksdb (1:10.3.31-0+deb10u1)
RocksDB storage engine for MariaDB
mariadb-plugin-spider (1:10.3.31-0+deb10u1)
Spider storage engine for MariaDB
mariadb-plugin-tokudb (1:10.3.31-0+deb10u1)
TokuDB storage engine for MariaDB
mariadb-server (1:10.3.31-0+deb10u1)
MariaDB database server (metapackage depending on the latest version)
mariadb-server-10.3 (1:10.3.31-0+deb10u1)
databázový server MariaDB - binárne súbory
mariadb-server-core-10.3 (1:10.3.31-0+deb10u1)
databázový server MariaDB - základné súbory
mariadb-test (1:10.3.31-0+deb10u1)
MariaDB database regression test suite
mariadb-test-data (1:10.3.31-0+deb10u1)
MariaDB - balík regresných testov databázy - dátové súbory
mdbtools (0.7.1-6)
JET / MS Access database (MDB) tools
mycli (1.16.0-1)
rozhranie príkazového riadka pre MySQL/MariaDB
mydumper (0.9.5-1+deb10u1)
High-performance MySQL backup tool
mysql-common (5.8+1.0.5)
databáza MySQL - spoločné súbory, napr. /etc/mysql/my.cnf
mysql-sandbox (3.2.05-1)
Install and set up one or more MySQL server instances easily
mysqltcl (3.052-3+b1)
interface to the MySQL database for the Tcl language
mysqltuner (1.7.13-1)
výkonný skript na ladenie MySQL
neo4j-client (2.2.0-1+b1)
Command line shell for the Neo4j graph database
odbc-postgresql (1:11.00.0000-1)
ovládač ODBC pre PostgreSQL
ora2pg (20.0-1)
Oracle/MySQL to PostgreSQL database schema converter
patroni (1.5.5-2)
PostgreSQL High Availability with ZooKeeper, etcd, Consul, or Kubernetes
pg-backup-ctl (0.8)
backup and recover PostgreSQL using log archiving
pg-cloudconfig (0.10)
Set optimized defaults for PostgreSQL in virtual environments
pg-rage-terminator-11 (0.1.7-2)
PostgreSQL background worker, ktorý násilne ukončuje náhodné relácie
pgadmin3 (1.22.2-5)
grafický nástroj na správu PostgreSQL
pgadmin3-data (1.22.2-5)
grafický nástroj na správu PostgreSQL - dokumentácia
pgagent (4.0.0-5)
job scheduling engine for PostgreSQL
pgbackrest (2.10-1)
Reliable PostgreSQL Backup & Restore
pgbouncer (1.9.0-2)
lightweight connection pooler for PostgreSQL
pgcharts (1.0+2017-09-16-1) [non-free]
turn your PostgreSQL queries into charts
pgcli (1.9.1-3+deb10u1)
rozhranie príkazového riadka pre Postgres
pgdbf (0.6.2-1.1+b2)
konvertor tabuliek XBase / FoxPro do PostgreSQL
pgformatter (3.3-1)
PostgreSQL SQL syntax beautifier
pgloader (3.6.1-1)
extrakcia, transformácia a načítanie dát do PostgreSQL
pgmodeler (0.9.1-2)
grafické používateľské rozhranie na modelovanie databáz PostgreSQL
pgmodeler-common (0.9.1-2)
pgmodeler - binárne nezávislé spoločné súbory
pgpool2 (4.0.2-1)
connection pool server and replication proxy for PostgreSQL
pgqd (3.3-2)
Queue maintenance daemon for PgQ
pgstat (1.0.1-1)
Collects PostgreSQL statistics the same way as a vmstat tool
pgtap (0.99.0-2)
platforma na unit testing PostgreSQL - metabalík
pgxnclient (1.2.1-6)
command line client for the PostgreSQL Extension Network
postgresql (11+200+deb10u4)
objektovo relačná databáza SQL (podporovaná verzia)
postgresql-11 (11.14-0+deb10u1) [security]
object-relational SQL database, version 11 server
postgresql-11-asn1oid (1.2-2)
ASN.1 OID data type for PostgreSQL
postgresql-11-bgw-replstatus (1.0.3)
report whether PostgreSQL node is master or standby
postgresql-11-citus (8.0.0.PGDG-2)
sharding a distribuované JOINy pre PostgreSQL
postgresql-11-cron (1.1.3-2)
Run periodic jobs in PostgreSQL
postgresql-11-cstore-fdw (1.6.2-1)
PostgreSQL foreign data wrapper for columnar storage
postgresql-11-debversion (1.1.1-2)
typ čísla verzie Debianu pre PostgreSQL
postgresql-11-dirtyread (2.0-3)
Read dead but unvacuumed tuples from a PostgreSQL relation
postgresql-11-hll (2.12-3)
HyperLogLog extension for PostgreSQL
postgresql-11-hypopg (1.1.2-1)
PostgreSQL extension adding support for hypothetical indexes.
postgresql-11-jsquery (1.1.1-1)
PostgreSQL JSON query language with GIN indexing support
postgresql-11-mimeo (1.5.1-4)
špecializovaná replikácia jednotlivých tabuliek medzi inštanciami PostgreSQL
postgresql-11-mysql-fdw (2.5.1-1)
Postgres 11 Foreign Data Wrapper for MySQL
postgresql-11-numeral (1.0-2)
numeral datatypes for PostgreSQL
postgresql-11-ogr-fdw (1.0.7-2)
PostgreSQL foreign data wrapper for OGR
postgresql-11-orafce (3.7.2-2)
Oracle support functions for PostgreSQL 11
postgresql-11-partman (4.0.0-1)
správca partícií PostgreSQL
postgresql-11-pg-checksums (0.8-3)
Activate/deactivate/verify PostgreSQL data checksums
postgresql-11-pg-fact-loader (1.5.2-1)
Build fact tables asynchronously with Postgres
postgresql-11-pg-qualstats (1.0.7-1)
PostgreSQL extension to gather statistics about predicates.
postgresql-11-pg-stat-kcache (2.1.1-2)
PostgreSQL extension to gather per-query kernel statistics.
postgresql-11-pgaudit (1.3.0-2)
PostgreSQL Audit Extension
postgresql-11-pgfincore (1.2.1-2)
sada funkcií PostgreSQL na správu blokov pamäte
postgresql-11-pgl-ddl-deploy (1.5.1-1)
Transparent DDL replication for PostgreSQL
postgresql-11-pglogical (2.2.1-4)
Logical Replication Extension for PostgreSQL
postgresql-11-pglogical-ticker (1.3.1-1)
Have time-based replication delay for pglogical
postgresql-11-pgmemcache (2.3.0-6)
rozhranie PostgreSQL k memcached
postgresql-11-pgmp (1.0.2-6)
arbitrary precision integers and rationals for PostgreSQL 11
postgresql-11-pgpool2 (4.0.2-1)
connection pool server and replication proxy for PostgreSQL - modules
postgresql-11-pgq-node (3.2.5-3)
Cascaded queueing on top of PgQ
postgresql-11-pgq3 (3.2.6-8)
Generic queue for PostgreSQL
postgresql-11-pgtap (0.99.0-2)
Unit testing framework extension for PostgreSQL 11
postgresql-11-pldebugger (1:1.0-10-g2a298eb-1)
PostgreSQL pl/pgsql Debugger API
postgresql-11-pllua (1:2.0.1-1)
Lua procedural language for PostgreSQL 11
postgresql-11-plproxy (2.8-3)
database partitioning system for PostgreSQL 11
postgresql-11-plr (1:8.3.0.18-2)
procedurálny jazyk R pre PostgreSQL 10
postgresql-11-plsh (1.20171014-3)
PL/sh procedural language for PostgreSQL 11
postgresql-11-powa (3.2.0-1)
PostgreSQL Workload Analyzer -- PostgreSQL 11 extension
postgresql-11-prefix (1.2.8-3)
Prefix Range module for PostgreSQL
postgresql-11-preprepare (0.9-2)
pred-pripravenie vašich požiadaviek PostgreSQL na strane servera
postgresql-11-prioritize (1.0.4-5)
Get and set the nice priorities of PostgreSQL backends
postgresql-11-python-multicorn (1.3.4-4)
multicorn extension for Postgres 11 to write FDWs with python2
postgresql-11-python3-multicorn (1.3.4-4)
multicorn extension for Postgres 11 to write FDWs with python3
postgresql-11-rational (0.0.1-1)
Precise fractional arithmetic for PostgreSQL
postgresql-11-rdkit (201809.1+dfsg-6)
Cheminformatics and machine-learning software (PostgreSQL Cartridge)
postgresql-11-repack (1.4.4-2)
reorganize tables in PostgreSQL databases with minimal locks
postgresql-11-repmgr (4.2.0-2)
replication manager for PostgreSQL 11
postgresql-11-rum (1.3.2-4)
PostgreSQL RUM access method
postgresql-11-similarity (1.0-2)
PostgreSQL similarity functions extension
postgresql-11-slony1-2 (2.2.7-2)
replication system for PostgreSQL: PostgreSQL 11 server plug-in
postgresql-11-snakeoil (1.1-1+b1)
PostgreSQL anti-virus scanner based on ClamAV
postgresql-11-toastinfo (1.1-3)
Show storage structure of varlena datatypes in PostgreSQL
postgresql-11-unit (7.1-1)
SI Units for PostgreSQL
postgresql-11-wal2json (1.0-5)
PostgreSQL logical decoding JSON output plugin
postgresql-all (11+200+deb10u4)
metapackage depending on all PostgreSQL server packages
postgresql-autodoc (1.40-3)
nástroj na vytvorenie prehľadu schémy databázy PostgreSQL v HTML, DOT a XML
postgresql-client (11+200+deb10u4)
front-end programy pre PostgreSQL - podporovaná verzia
postgresql-client
virtuálny balík poskytovaný balíkom postgresql-client-11
postgresql-client-11 (11.14-0+deb10u1) [security]
front-end programs for PostgreSQL 11
postgresql-client-common (200+deb10u4)
správca viacerých verzií klienta PostgreSQL
postgresql-common (200+deb10u4)
správca databázového klastra PostgreSQL
postgresql-comparator (2.3.1-4)
výkonný nástroj na porovnávanie s synchronizáciu obsahu tabuliek PostgreSQL
postgresql-contrib (11+200+deb10u4)
ďalšie možnosti PostgreSQL (podporovaná verzia)
postgresql-pgsphere (1.1.1+2018.10.13-1)
Spherical data types for PostgreSQL
postgresql-plperl-11 (11.14-0+deb10u1) [security]
PL/Perl procedural language for PostgreSQL 11
postgresql-plpython-11 (11.14-0+deb10u1) [security]
PL/Python procedural language for PostgreSQL 11
postgresql-plpython3-11 (11.14-0+deb10u1) [security]
PL/Python 3 procedural language for PostgreSQL 11
postgresql-pltcl-11 (11.14-0+deb10u1) [security]
PL/Tcl procedural language for PostgreSQL 11
postgresql-q3c (1.6.0-1)
PostgreSQL extension used for indexing the sky
postgresql-server-dev-all (200+deb10u4)
extension build tool for multiple PostgreSQL versions
prometheus-sql-exporter (0.2.0.ds-6+b11)
Flexible SQL Exporter for Prometheus
pspg (1.6.3-1)
PostgreSQL pager
qdbm-cgi (1.8.78-9+b1)
QDBM Database CGI commands
qdbm-util (1.8.78-9+b1)
QDBM Database Utilities
recutils (1.7-3)
text-based databases called recfiles
redis (5:5.0.14-1+deb10u1) [security]
Persistent key-value database with network interface (metapackage)
redis-sentinel (5:5.0.14-1+deb10u1) [security]
perzistentná databáza kľúč-hodnota so sieťovým rozhraním - monitorovanie
redis-server (5:5.0.14-1+deb10u1) [security]
perzistentná databáza kľúč-hodnota so sieťovým rozhraním
redis-tools (5:5.0.14-1+deb10u1) [security]
perzistentná databáza kľúč-hodnota so sieťovým rozhraním - klient
repmgr (4.2.0-2)
správca replikácie pre PostgreSQL - metabalík
repmgr-common (4.2.0-2)
replication manager for PostgreSQL common files
rocksdb-tools (5.17.2-3)
persistent Key-Value Store for Flash and RAM Storage (tools)
siridb-server (2.0.32-1)
SiriDB time series database server
skytools3-ticker (3.3-2)
Transitional package to pull in pgqd
slony1-2-bin (2.2.7-2)
replikačný systém pre PostgreSQL - démona a nástroje na správu
sqlcipher (3.4.1-1+b12)
Command line interface for SQLCipher
sqlite (2.8.17-15)
rozhranie príkazového riadka pre SQLite
sqlite3 (3.27.2-3+deb10u1)
rozhranie príkazového riadka pre SQLite 3
sqlitebrowser (3.10.1-2)
editor dátabáz SQLite s grafickým používateľským rozhraním
sqlsmith (1.2.1-1+b3)
random SQL query generator
tarantool (1.9.1.26.g63eb81e3c-1.1)
databáza v pamäti a aplikačný server Lua
tarantool-common (1.9.1.26.g63eb81e3c-1.1)
Tarantool - databáza v pamäti - spoločné súbory
tarantool-lts (1.5.5.37.g1687c02-1+b2)
databáza v pamäti s aplikačným serverom Lua
tarantool-lts-client (1.5.5.37.g1687c02-1+b2)
Tarantool - databáza v pamäti - klient príkazového riadka
tarantool-lts-common (1.5.5.37.g1687c02-1)
Tarantool - databáza v pamäti - spoločné súbory
tarantool-lts-modules (1.5.5.37.g1687c02-1+b2)
Tarantool - databáza v pamäti - balík všetkých modulov
tarantool-lts-mysql-module (1.5.5.37.g1687c02-1+b2)
Tarantool in-memory database - MySQL connector
tarantool-lts-postgresql-module (1.5.5.37.g1687c02-1+b2)
databáza v pamäti Tarantool - konektor pre PostgreSQL
tarantool-lts-sophia-module (1.5.5.37.g1687c02-1+b2)
Tarantool in-memory database - sophia bindings
traildb-cli (0.6+dfsg1-1)
library to handle series of discrete events (cli tool)
umegaya (1.0)
Umegaya is a MEtadata GAtherer using YAml
unixodbc (2.3.6-0.1)
základné nástroje ODBC
virtuoso-minimal (6.1.6+dfsg2-4)
vysoko-výkonná databáza - základný balík závislostí
virtuoso-opensource (6.1.6+dfsg2-4)
vysoko-výkonná databáza
virtuoso-opensource-6.1 (6.1.6+dfsg2-4+b2)
vysoko-výkonná databáza - podporné súbory
virtuoso-opensource-6.1-bin (6.1.6+dfsg2-4+b2)
vysoko-výkonná databáza - binárne súbory
virtuoso-opensource-6.1-common (6.1.6+dfsg2-4+b2)
vysokovýkonná databáza - spoločné súbory
virtuoso-server (6.1.6+dfsg2-4)
vysoko-výkonná databáza - balík závislostí servera
virtuoso-vad-bpel (6.1.6+dfsg2-4)
high-performance database - BPEL module
virtuoso-vad-conductor (6.1.6+dfsg2-4)
high-performance database - conductor module
virtuoso-vad-isparql (6.1.6+dfsg2-4)
high-performance database - iSPARQL module
virtuoso-vad-ods (6.1.6+dfsg2-4)
high-performance database - Open Data Spaces module
virtuoso-vad-rdfmappers (6.1.6+dfsg2-4)
high-performance database - RDF mappers module
virtuoso-vad-sparqldemo (6.1.6+dfsg2-4)
high-performance database - SPARQL demo module
virtuoso-vad-syncml (6.1.6+dfsg2-4)
high-performance database - SyncML module
virtuoso-vsp-startpage (6.1.6+dfsg2-4)
vysoko-výkonná databáza - súbory webového rozhrania
whitedb (0.7.3-4)
knižnica odľahčenej databázy NoSQL