Zoznam súborov balíka golang-gopkg-go-playground-assert.v1-dev v buster architektúry all

/usr/share/doc/golang-gopkg-go-playground-assert.v1-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-gopkg-go-playground-assert.v1-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/go-playground/assert.v1/assert.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/go-playground/assert.v1/assert_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/go-playground/assert.v1/doc.go