Zoznam súborov balíka chroma v buster-backports architektúry i386

/usr/bin/chroma
/usr/bin/chromad
/usr/share/doc/chroma/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/chroma/copyright
/usr/share/man/man1/chroma.1.gz