všetky možnosti
stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  sid  ]
[ Zdroj: acpica-unix  ]

Balík: acpica-tools (20200925-1.2)

Odkazy pre acpica-tools

Screenshot

Zdroje Debian:

Stiahnuť zdrojový balík acpica-unix:

Správca:

Externé zdroje:

Podobné balíky:

nástroje ACPICA na vývoj a ladenie tabuliek ACPI

Projekt ACPI Component Architecture (ACPICA) poskytuje referenčnú implementáciu ACPI (Advanced Configuration and Power Interface Specification). Kód ACPICA obsahuje časti ACPI určené na priamu integráciu do hostiteľského OS ako subsystém rezidentný v jadre a malú množinu nástrojov pomáhajúcich s vývojom a ladením tabuliek ACPI.

Tento balík obsahuje iba nástroje používateľského priestoru potrebné na vývoj tabuliek ACPI, nie implementáciu ACPI v jadre. Nainštaluje nasledovné príkazy:

 * iasl: kompiluje ASL (ACPI Source Language) do AML (ACPI Machine
   Language), ktorý je vhodný na vloženie ako DSDT do firmvéru systému.
   Funguje tiež ako disasembler AML na účely ladenia.
 * acpibin: vykonáva základné operácie nad binárnymi súbormi AML (napr.,
   porovnávanie, extrakcia dát)
 * acpidump: zapíše aktuálny obsah tabuliek ACPI
 * acpiexec: simuluje beh AML za účelom ladenia definícií metód
 * acpihelp: zobrazuje správy pomocníka popisujúce kľúčové slová ASL a
   kódy inštrukcií
 * acpinames: zobrazuje kompletný menný priestor ACPI zo vstupného AML
 * acpisrc: práca so zdrojovými súbormi ACPICA a formátovanie zdrojových
   súborov pre špecifické prostredia
 * acpixtract: extrakcia binárnych tabuliek ACPI z výstupu acpidump (pozri
   tiež balík pmtools)

Ostatné balíky súvisiace s balíkom acpica-tools

  • závisí
  • odporúča
  • navrhuje
  • vylepšuje

Stiahnuť acpica-tools

Stiahnuť pre všetky dostupné architektúry
Architektúra Veľkosť balíka Nainštalovaná veľkosť Súbory
arm64 770.9 kB2,500.0 kB [zoznam súborov]