Zoznam súborov balíka papi-examples v bullseye architektúry all

/usr/share/doc/papi-examples/Makefile_comp_tests
/usr/share/doc/papi-examples/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/papi-examples/changelog.gz
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event/Makefile
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event/broken_events.c
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event/event_name_lib.c
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event/event_name_lib.h
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event/nmi_watchdog.c
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event/perf_event_offcore_response.c
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event/perf_event_system_wide.c
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event/perf_event_user_kernel.c
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event_uncore/Makefile
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event_uncore/perf_event_amd_northbridge.c
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event_uncore/perf_event_uncore.c
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event_uncore/perf_event_uncore_attach.c
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event_uncore/perf_event_uncore_cbox.c
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event_uncore/perf_event_uncore_lib.c
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event_uncore/perf_event_uncore_lib.h
/usr/share/doc/papi-examples/components/perf_event_uncore/perf_event_uncore_multiple.c
/usr/share/doc/papi-examples/components/testlib
/usr/share/doc/papi-examples/copyright
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/Makefile
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/all_events.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/all_native_events.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/attach2.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/attach3.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/attach_cpu.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/attach_cpu_sys_validate.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/attach_cpu_validate.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/attach_target.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/attach_validate.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/branches.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/burn.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/byte_profile.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/calibrate.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/case1.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/case2.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/child_overflow.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/clockres_pthreads.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/cmpinfo.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/code2name.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/cpi.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/data_range.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/derived.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/describe.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/destroy.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/disable_component.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/dmem_info.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/earprofile.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/eventname.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/exec.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/exec2.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/exec_overflow.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/exeinfo.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/failed_events.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/filter_helgrind.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/first.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/fork.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/fork2.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/fork_overflow.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/forkexec.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/forkexec2.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/forkexec3.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/forkexec4.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/get_event_component.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/hwinfo.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/inherit.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/johnmay2.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/krentel_pthreads.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/krentel_pthreads_race.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/kufrin.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/locks_pthreads.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/low-level.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/max_multiplex.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/memory.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/mendes-alt.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/mpi_hl.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/mpi_omp_hl.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/mpifirst.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/multiattach.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/multiattach2.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/multiplex1.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/multiplex1_pthreads.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/multiplex2.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/multiplex3_pthreads.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/native.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/nineth.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/omp_hl.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/omptough.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/overflow.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/overflow2.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/overflow3_pthreads.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/overflow_allcounters.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/overflow_force_software.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/overflow_index.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/overflow_one_and_read.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/overflow_pthreads.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/overflow_single_event.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/overflow_twoevents.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/overflow_values.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/p4_lst_ins.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/pernode.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/prof_utils.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/prof_utils.h
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/profile.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/profile_pthreads.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/profile_twoevents.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/pthread_hl.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/pthrtough.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/pthrtough2.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/realtime.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/remove_events.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/reset.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/reset_multiplex.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/sdsc-mpx.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/sdsc2.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/sdsc4-mpx.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/second.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/serial_hl.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/serial_hl_ll_comb.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/shlib.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/sprofile.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/system_child_overflow.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/system_overflow.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/tenth.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/thrspecific.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/timer_overflow.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/val_omp.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/version.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/virttime.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/zero.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/zero_attach.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/zero_flip.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/zero_fork.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/zero_named.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/zero_omp.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/zero_pthreads.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/zero_shmem.c
/usr/share/doc/papi-examples/ctests/zero_smp.c
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/Makefile
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/accum.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/avail.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/case1.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/case2.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/clockres.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/cost.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/description.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/eventname.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/fdmemtest.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/first.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/fmatrixlowpapi.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/fmultiplex1.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/fmultiplex2.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/johnmay2.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/nineth.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/openmp.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/second.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/serial_hl.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/strtest.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/tenth.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/zero.F
/usr/share/doc/papi-examples/ftests/zeronamed.F
/usr/share/doc/papi-examples/run_tests_exclude.txt
/usr/share/doc/papi-examples/run_tests_exclude_cuda.txt
/usr/share/doc/papi-examples/testlib/Makefile
/usr/share/doc/papi-examples/testlib/clockcore.c
/usr/share/doc/papi-examples/testlib/clockcore.h
/usr/share/doc/papi-examples/testlib/do_loops.c
/usr/share/doc/papi-examples/testlib/do_loops.h
/usr/share/doc/papi-examples/testlib/fpapi_test.h
/usr/share/doc/papi-examples/testlib/ftests_util.F
/usr/share/doc/papi-examples/testlib/papi_test.h
/usr/share/doc/papi-examples/testlib/test_utils.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/Makefile
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/branches_testcode.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/busy_work.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/cache_helper.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/cache_helper.h
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/cache_testcode.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/cycles_validation.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/display_error.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/display_error.h
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/flops_testcode.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/flops_validation.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/fp_validation_hl.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/instructions_testcode.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/matrix_multiply.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/matrix_multiply.h
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/memleak_check.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_br_cn.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_br_ins.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_br_msp.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_br_ntk.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_br_prc.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_br_tkn.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_br_ucn.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_dp_ops.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_fp_ops.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_hw_int.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_l1_dca.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_l1_dcm.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_l2_dca.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_l2_dcm.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_l2_dcr.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_l2_dcw.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_ld_ins.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_ref_cyc.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_sp_ops.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_sr_ins.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_tot_cyc.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/papi_tot_ins.c
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/testcode.h
/usr/share/doc/papi-examples/validation_tests/vector_testcode.c