všetky možnosti
stretch  ] [  stretch-backports  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Virtuálny balík: java8-runtime

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Balíky poskytujúce java8-runtime

default-jre
štandardné dynamické prostredie Java alebo kompatibilné s Javou
openjdk-11-jre
OpenJDK Java runtime, používa Hotspot JIT
openjdk-17-jre
OpenJDK Java runtime, používa Hotspot JIT