Lista plików pakietu golang-golang-x-crypto-dev z gałęzi stretch na architekturę all

/usr/share/doc/golang-golang-x-crypto-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/golang-golang-x-crypto-dev/CONTRIBUTORS
/usr/share/doc/golang-golang-x-crypto-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-golang-x-crypto-dev/PATENTS
/usr/share/doc/golang-golang-x-crypto-dev/README
/usr/share/doc/golang-golang-x-crypto-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-golang-x-crypto-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/code.google.com/p/go.crypto
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/acme/acme.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/acme/acme_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/acme/autocert/autocert.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/acme/autocert/autocert_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/acme/autocert/cache.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/acme/autocert/cache_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/acme/autocert/renewal.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/acme/autocert/renewal_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/acme/jws.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/acme/jws_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/acme/types.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/bcrypt/base64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/bcrypt/bcrypt.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/bcrypt/bcrypt_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/blowfish/block.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/blowfish/blowfish_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/blowfish/cipher.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/blowfish/const.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/bn256/bn256.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/bn256/bn256_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/bn256/constants.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/bn256/curve.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/bn256/example_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/bn256/gfp12.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/bn256/gfp2.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/bn256/gfp6.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/bn256/optate.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/bn256/twist.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/cast5/cast5.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/cast5/cast5_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/chacha20poly1305/chacha20poly1305.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/chacha20poly1305/chacha20poly1305_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/chacha20poly1305/chacha20poly1305_amd64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/chacha20poly1305/chacha20poly1305_generic.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/chacha20poly1305/chacha20poly1305_noasm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/chacha20poly1305/chacha20poly1305_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/chacha20poly1305/chacha20poly1305_test_vectors.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/chacha20poly1305/internal/chacha20/chacha_generic.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/chacha20poly1305/internal/chacha20/chacha_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/codereview.cfg
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/curve25519/const_amd64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/curve25519/cswap_amd64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/curve25519/curve25519.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/curve25519/curve25519_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/curve25519/doc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/curve25519/freeze_amd64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/curve25519/ladderstep_amd64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/curve25519/mont25519_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/curve25519/mul_amd64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/curve25519/square_amd64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ed25519/ed25519.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ed25519/ed25519_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ed25519/internal/edwards25519/const.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ed25519/internal/edwards25519/edwards25519.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ed25519/testdata/sign.input.gz
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/hkdf/example_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/hkdf/hkdf.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/hkdf/hkdf_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/md4/md4.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/md4/md4_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/md4/md4block.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/nacl/box/box.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/nacl/box/box_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/nacl/secretbox/example_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/nacl/secretbox/secretbox.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/nacl/secretbox/secretbox_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ocsp/ocsp.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ocsp/ocsp_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/armor/armor.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/armor/armor_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/armor/encode.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/canonical_text.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/canonical_text_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/clearsign/clearsign.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/clearsign/clearsign_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/elgamal/elgamal.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/elgamal/elgamal_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/errors/errors.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/keys.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/keys_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/compressed.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/compressed_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/config.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/encrypted_key.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/encrypted_key_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/literal.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/ocfb.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/ocfb_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/one_pass_signature.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/opaque.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/opaque_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/packet.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/packet_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/private_key.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/private_key_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/public_key.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/public_key_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/public_key_v3.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/public_key_v3_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/reader.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/signature.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/signature_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/signature_v3.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/signature_v3_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/symmetric_key_encrypted.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/symmetric_key_encrypted_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/symmetrically_encrypted.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/symmetrically_encrypted_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/userattribute.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/userattribute_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/userid.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/packet/userid_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/read.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/read_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/s2k/s2k.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/s2k/s2k_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/write.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/openpgp/write_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/otr/libotr_test_helper.c
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/otr/otr.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/otr/otr_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/otr/smp.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pbkdf2/pbkdf2.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pbkdf2/pbkdf2_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pkcs12/bmp-string.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pkcs12/bmp-string_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pkcs12/crypto.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pkcs12/crypto_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pkcs12/errors.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pkcs12/internal/rc2/bench_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pkcs12/internal/rc2/rc2.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pkcs12/internal/rc2/rc2_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pkcs12/mac.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pkcs12/mac_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pkcs12/pbkdf.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pkcs12/pbkdf_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pkcs12/pkcs12.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pkcs12/pkcs12_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/pkcs12/safebags.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/poly1305/poly1305.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/poly1305/poly1305_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/poly1305/sum_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/poly1305/sum_amd64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/poly1305/sum_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/poly1305/sum_arm.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/poly1305/sum_ref.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ripemd160/ripemd160.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ripemd160/ripemd160_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ripemd160/ripemd160block.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/salsa20/salsa/hsalsa20.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/salsa20/salsa/salsa2020_amd64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/salsa20/salsa/salsa208.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/salsa20/salsa/salsa20_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/salsa20/salsa/salsa20_ref.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/salsa20/salsa/salsa_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/salsa20/salsa20.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/salsa20/salsa20_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/scrypt/scrypt.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/scrypt/scrypt_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/sha3/doc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/sha3/hashes.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/sha3/keccakf.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/sha3/keccakf_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/sha3/keccakf_amd64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/sha3/register.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/sha3/sha3.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/sha3/sha3_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/sha3/shake.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/sha3/testdata/keccakKats.json.deflate
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/sha3/xor.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/sha3/xor_generic.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/sha3/xor_unaligned.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/agent/client.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/agent/client_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/agent/example_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/agent/forward.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/agent/keyring.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/agent/keyring_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/agent/server.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/agent/server_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/agent/testdata_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/benchmark_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/buffer.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/buffer_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/certs.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/certs_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/channel.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/cipher.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/cipher_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/client.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/client_auth.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/client_auth_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/client_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/common.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/connection.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/doc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/example_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/handshake.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/handshake_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/kex.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/kex_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/keys.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/keys_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/mac.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/mempipe_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/messages.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/messages_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/mux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/mux_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/server.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/session.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/session_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/tcpip.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/tcpip_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/terminal/terminal.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/terminal/terminal_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/terminal/util.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/terminal/util_bsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/terminal/util_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/terminal/util_plan9.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/terminal/util_solaris.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/terminal/util_windows.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/test/agent_unix_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/test/cert_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/test/doc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/test/forward_unix_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/test/session_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/test/tcpip_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/test/test_unix_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/test/testdata_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/testdata/doc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/testdata/keys.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/testdata_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/transport.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/ssh/transport_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/tea/cipher.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/tea/tea_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/twofish/twofish.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/twofish/twofish_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/xtea/block.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/xtea/cipher.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/xtea/xtea_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/xts/xts.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/crypto/xts/xts_test.go
/usr/share/lintian/overrides/golang-golang-x-crypto-dev