wszystkie opcje
buster  ]

Pakiet źródłowy: gcc-8 (8.3.0-6)

Odnośniki dla gcc-8

Zasoby systemu Debian:

Opiekunowie:

Zasoby zewnętrzne:

Z tego pakietu źródłowego zbudowano następujące pakiety binarne:
cpp-8
Preprocesor GNU C
fixincludes
Fix non-ANSI header files
g++-8
Kompilator GNU C++
g++-8-multilib
GNU C++ compiler (multilib support)
gcc-8
Kompilator GNU C
gcc-8-base
Pakiet podstawowy Kolekcji Kompilatorów GNU (GCC)
gcc-8-hppa64-linux-gnu
GNU C compiler (cross compiler for hppa64)
gcc-8-locales
GCC, kolekcja kompilatorów GNU (pliki do obsługi języków natywnych)
gcc-8-multilib
GNU C compiler (multilib support)
gcc-8-offload-nvptx
GCC offloading compiler to NVPTX
gcc-8-plugin-dev
Pliki do tworzenia wtyczek GNU GCC
gcc-8-source
Pliki źródłowe GNU Compiler Collection
gcc-8-test-results
Test results for the GCC test suite
gccbrig-8
GNU BRIG (HSA IL) frontend
gccgo-8
GNU Go compiler
gccgo-8-multilib
GNU Go compiler (multilib support)
gdc-8
GNU D compiler (version 2)
gdc-8-multilib
GNU D compiler (version 2, multilib support)
gfortran-8
GNU Fortran compiler
gfortran-8-multilib
GNU Fortran compiler (multilib support)
gnat-8
GNU Ada compiler
gnat-8-sjlj
GNU Ada compiler (setjump/longjump runtime library)
gobjc++-8
GNU Objective-C++ compiler
gobjc++-8-multilib
GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc-8
GNU Objective-C compiler
gobjc-8-multilib
GNU Objective-C compiler (multilib support)
lib32asan5
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32bit)
lib32asan5-dbg
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32 bit debug symbols)
lib32atomic1
support library providing __atomic built-in functions (32bit)
lib32atomic1-dbg
support library providing __atomic built-in functions (32 bit debug symbols)
lib32gcc-8-dev
GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc1
Biblioteka wspomagająca GCC (wersja 32-bitowa)
lib32gcc1-dbg
GCC support library (debug symbols)
lib32gfortran-8-dev
Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran5
Runtime library for GNU Fortran applications (32bit)
lib32gfortran5-dbg
Runtime library for GNU Fortran applications (32 bit debug symbols)
lib32go13
Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32go13-dbg
Runtime library for GNU Go applications (32 bit debug symbols)
lib32gomp1
Biblioteka dodająca do GCC wsparcie dla OpenMP - 32-bitowa
lib32gomp1-dbg
Biblioteka dodająca do GCC wsparcie dla OpenMP - 32-bitowe symbole debugowania
lib32gphobos-8-dev
Phobos D standard library (32bit development files)
lib32gphobos76
Phobos D standard library (runtime library)
lib32gphobos76-dbg
Phobos D standard library (debug symbols)
lib32itm1
GNU Transactional Memory Library (32bit)
lib32itm1-dbg
GNU Transactional Memory Library (32 bit debug symbols)
lib32lsan0
LeakSanitizer -- a memory leak detector (32bit)
lib32lsan0-dbg
LeakSanitizer -- a memory leak detector (32 bit debug symbols)
lib32mpx2
Intel memory protection extensions (32bit)
lib32mpx2-dbg
Intel memory protection extensions (32 bit debug symbols)
lib32objc-8-dev
Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc4
Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit)
lib32objc4-dbg
Runtime library for GNU Objective-C applications (32 bit debug symbols)
lib32quadmath0
GCC Quad-Precision Math Library (32bit)
lib32quadmath0-dbg
GCC Quad-Precision Math Library (32 bit debug symbols)
lib32stdc++-8-dev
Biblioteka GNU Standard C++ wersja 3 (pliki deweloperskie)
lib32stdc++6
Standardowa biblioteka GNU C++ (wersja 3, 32-bitowa)
lib32stdc++6-8-dbg
Standardowa biblioteka GNU C++ v3 (pliki debugowania)
lib32ubsan1
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (32bit)
lib32ubsan1-dbg
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (32 bit debug symbols)
lib64asan5
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (64bit)
lib64asan5-dbg
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (64bit debug symbols)
lib64atomic1
support library providing __atomic built-in functions (64bit)
lib64atomic1-dbg
support library providing __atomic built-in functions (64bit debug symbols)
lib64gcc-8-dev
GCC support library (64bit development files)
lib64gcc1
Biblioteka wspomagająca GCC (64-bitowa)
lib64gcc1-dbg
GCC support library (debug symbols)
lib64gfortran-8-dev
Runtime library for GNU Fortran applications (64bit development files)
lib64gfortran5
Runtime library for GNU Fortran applications (64bit)
lib64gfortran5-dbg
Runtime library for GNU Fortran applications (64bit debug symbols)
lib64go13
Runtime library for GNU Go applications (64bit)
lib64go13-dbg
Runtime library for GNU Go applications (64bit debug symbols)
lib64gomp1
GCC OpenMP (GOMP) support library (64bit)
lib64gomp1-dbg
Biblioteka do obsługi GOMP (GCC OpenMP) - 64 bitowe symbole debugowania
lib64gphobos-8-dev
Phobos D standard library (64bit development files)
lib64gphobos76
Phobos D standard library (runtime library)
lib64gphobos76-dbg
Phobos D standard library (debug symbols)
lib64itm1
GNU Transactional Memory Library (64bit)
lib64itm1-dbg
GNU Transactional Memory Library (64bit debug symbols)
lib64mpx2
Intel memory protection extensions (64bit)
lib64mpx2-dbg
Intel memory protection extensions (64bit debug symbols)
lib64objc-8-dev
Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit development files)
lib64objc4
Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit)
lib64objc4-dbg
Runtime library for GNU Objective-C applications (64 bit debug symbols)
lib64quadmath0
GCC Quad-Precision Math Library (64bit)
lib64quadmath0-dbg
GCC Quad-Precision Math Library (64bit debug symbols)
lib64stdc++-8-dev
Biblioteka GNU Standard C++ wersja 3 (pliki deweloperskie)
lib64stdc++6
Standardowa biblioteka GNU C++ w wersji 3 (64-bit)
lib64stdc++6-8-dbg
Standardowa biblioteka GNU C++ v3 (pliki debugowania)
lib64ubsan1
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (64bit)
lib64ubsan1-dbg
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (64bit debug symbols)
libasan5
AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libasan5-dbg
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (debug symbols)
libatomic1
support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-dbg
support library providing __atomic built-in functions (debug symbols)
libcc1-0
GCC cc1 plugin for GDB
libgcc-8-dev
GCC support library (development files)
libgcc1
Biblioteka wspomagająca GCC
libgcc1-dbg
GCC support library (debug symbols)
libgccjit-8-dev
GCC just-in-time compilation (development files)
libgccjit-8-doc
GCC just-in-time compilation (documentation)
libgccjit0
GCC just-in-time compilation (shared library)
libgccjit0-dbg
GCC just-in-time compilation (debug information)
libgfortran-8-dev
Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran5
Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-dbg
Runtime library for GNU Fortran applications (debug symbols)
libgnat-8
runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-8-dbg
runtime for applications compiled with GNAT (debugging symbols)
libgnatvsn8
GNU Ada compiler selected components (shared library)
libgnatvsn8-dbg
GNU Ada compiler selected components (debugging symbols)
libgnatvsn8-dev
GNU Ada compiler selected components (development files)
libgo13
Runtime library for GNU Go applications
libgo13-dbg
Runtime library for GNU Go applications (debug symbols)
libgomp-plugin-nvptx1
GCC OpenMP v4.5 plugin for offloading to NVPTX
libgomp1
Biblioteka wspierająca GCC OpenMP (GOMP)
libgomp1-dbg
GCC OpenMP (GOMP) support library (debug symbols)
libgphobos-8-dev
Phobos D standard library
libgphobos76
Phobos D standard library (runtime library)
libgphobos76-dbg
Phobos D standard library (debug symbols)
libhsail-rt-8-dev
HSAIL runtime library (development files)
libhsail-rt0
HSAIL runtime library
libhsail-rt0-dbg
HSAIL runtime library (debug symbols)
libitm1
GNU Transactional Memory Library
libitm1-dbg
GNU Transactional Memory Library (debug symbols)
liblsan0
LeakSanitizer -- a memory leak detector (runtime)
liblsan0-dbg
LeakSanitizer -- a memory leak detector (debug symbols)
libmpx2
Intel memory protection extensions (runtime)
libmpx2-dbg
Intel memory protection extensions (debug symbols)
libn32atomic1
support library providing __atomic built-in functions (n32)
libn32atomic1-dbg
support library providing __atomic built-in functions (n32 debug symbols)
libn32gcc-8-dev
GCC support library (n32 development files)
libn32gcc1
GCC support library (n32)
libn32gcc1-dbg
GCC support library (debug symbols)
libn32gfortran-8-dev
Runtime library for GNU Fortran applications (n32 development files)
libn32gfortran5
Runtime library for GNU Fortran applications (n32)
libn32gfortran5-dbg
Runtime library for GNU Fortran applications (n32 debug symbols)
libn32go13
Runtime library for GNU Go applications (n32)
libn32go13-dbg
Runtime library for GNU Go applications (n32 debug symbols)
libn32gomp1
GCC OpenMP (GOMP) support library (n32)
libn32gomp1-dbg
GCC OpenMP (GOMP) support library (n32 debug symbols)
libn32objc-8-dev
Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 development files)
libn32objc4
Runtime library for GNU Objective-C applications (n32)
libn32objc4-dbg
Runtime library for GNU Objective-C applications (n32 debug symbols)
libn32stdc++-8-dev
Biblioteka GNU Standard C++ wersja 3 (pliki deweloperskie)
libn32stdc++6
GNU Standard C++ Library v3 (n32)
libn32stdc++6-8-dbg
Standardowa biblioteka GNU C++ v3 (pliki debugowania)
libobjc-8-dev
Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc4
Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-dbg
Runtime library for GNU Objective-C applications (debug symbols)
libquadmath0
GCC Quad-Precision Math Library
libquadmath0-dbg
GCC Quad-Precision Math Library (debug symbols)
libstdc++-8-dev
Biblioteka GNU Standard C++ wersja 3 (pliki deweloperskie)
libstdc++-8-doc
GNU Standard C++ Library v3 (documentation files)
libstdc++-8-pic
GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit)
libstdc++6
Standardowa biblioteka GNU C++, wersja 3
libstdc++6-8-dbg
Standardowa biblioteka GNU C++ v3 (pliki debugowania)
libtsan0
ThreadSanitizer -- a Valgrind-based detector of data races (runtime)
libtsan0-dbg
ThreadSanitizer -- a Valgrind-based detector of data races (debug symbols)
libubsan1
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (runtime)
libubsan1-dbg
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (debug symbols)
libx32asan5
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (x32)
libx32asan5-dbg
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (x32 debug symbols)
libx32atomic1
support library providing __atomic built-in functions (x32)
libx32atomic1-dbg
support library providing __atomic built-in functions (x32 debug symbols)
libx32gcc-8-dev
GCC support library (x32 development files)
libx32gcc1
GCC support library (x32)
libx32gcc1-dbg
GCC support library (debug symbols)
libx32gfortran-8-dev
Runtime library for GNU Fortran applications (x32 development files)
libx32gfortran5
Runtime library for GNU Fortran applications (x32)
libx32gfortran5-dbg
Runtime library for GNU Fortran applications (x32 debug symbols)
libx32go13
Runtime library for GNU Go applications (x32)
libx32go13-dbg
Runtime library for GNU Go applications (x32 debug symbols)
libx32gomp1
GCC OpenMP (GOMP) support library (x32)
libx32gomp1-dbg
GCC OpenMP (GOMP) support library (x32 debug symbols)
libx32gphobos-8-dev
Phobos D standard library (x32 development files)
libx32gphobos76
Phobos D standard library (runtime library)
libx32gphobos76-dbg
Phobos D standard library (debug symbols)
libx32itm1
GNU Transactional Memory Library (x32)
libx32itm1-dbg
GNU Transactional Memory Library (x32 debug symbols)
libx32lsan0
LeakSanitizer -- a memory leak detector (x32)
libx32lsan0-dbg
LeakSanitizer -- a memory leak detector (x32 debug symbols)
libx32objc-8-dev
Runtime library for GNU Objective-C applications (x32 development files)
libx32objc4
Runtime library for GNU Objective-C applications (x32)
libx32objc4-dbg
Runtime library for GNU Objective-C applications (x32 debug symbols)
libx32quadmath0
GCC Quad-Precision Math Library (x32)
libx32quadmath0-dbg
GCC Quad-Precision Math Library (x32 debug symbols)
libx32stdc++-8-dev
Biblioteka GNU Standard C++ wersja 3 (pliki deweloperskie)
libx32stdc++6
GNU Standard C++ Library v3 (x32)
libx32stdc++6-8-dbg
Standardowa biblioteka GNU C++ v3 (pliki debugowania)
libx32ubsan1
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (x32)
libx32ubsan1-dbg
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (x32 debug symbols)

Inne pakiety związane z gcc-8

  • build-depends
  • build-depends-indep

Download gcc-8

PlikRozmiar (w KiB)Suma kontrolna MD5
gcc-8_8.3.0-6.dsc 31,7 KiB 15e19a0b8b3dbe56437618f78edcc0b3
gcc-8_8.3.0.orig.tar.gz 85 707,4 KiB fff19b9ab5803a8c7afc6baf022c2b6a
gcc-8_8.3.0-6.diff.gz 687,8 KiB 4bffc7f12a9198d10b5d38847f6e1ce3
Repozytorium kodu źródłowego Debiana (VCS: Git)
https://salsa.debian.org/toolchain-team/gcc.git -b gcc-8-debian
Repozytorium kodu źródłowego Debiana (do przeglądania)
https://salsa.debian.org/toolchain-team/gcc/tree/gcc-8-debian