Pakiety oprogramowania w gałęzi "experimental", Podsekcja virtual

acpi-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez acpi-modules-5.19.0-trunk-686-di, acpi-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, acpi-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di
affs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez affs-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, affs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, affs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, affs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, affs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, affs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, affs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, affs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di
aide-binary
pakiet wirtualny udostępniany przez aide
android-tools-adb
pakiet wirtualny udostępniany przez adb
android-tools-fastboot
pakiet wirtualny udostępniany przez fastboot
appstream-index
pakiet wirtualny udostępniany przez appstream
arpd
pakiet wirtualny udostępniany przez iproute2
at-spi
pakiet wirtualny udostępniany przez libatk-adaptor
ata-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez ata-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, ata-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, ata-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, ata-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, ata-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, ata-modules-5.19.0-trunk-686-di, ata-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, ata-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, ata-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, ata-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, ata-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, ata-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, ata-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, ata-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, ata-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, ata-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, ata-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, ata-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, ata-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di
autofs5
pakiet wirtualny udostępniany przez autofs
autofs5-hesiod
pakiet wirtualny udostępniany przez autofs-hesiod
autofs5-ldap
pakiet wirtualny udostępniany przez autofs-ldap
binutils-gold
pakiet wirtualny udostępniany przez binutils
boinc-server
pakiet wirtualny udostępniany przez boinc-server-maker
btrfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez btrfs-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-686-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, btrfs-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di
c++-compiler
pakiet wirtualny udostępniany przez clang-15
c-compiler
pakiet wirtualny udostępniany przez clang-15
cdrom-core-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-686-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, cdrom-core-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di
core-dump-handler
pakiet wirtualny udostępniany przez systemd-coredump
crc-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez crc-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, crc-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, crc-modules-5.19.0-trunk-686-di, crc-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, crc-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, crc-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, crc-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, crc-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, crc-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, crc-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, crc-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, crc-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, crc-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, crc-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, crc-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, crc-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, crc-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, crc-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, crc-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, crc-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, crc-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di
cron
pakiet wirtualny udostępniany przez cronie
cron-daemon
pakiet wirtualny udostępniany przez cronie
crypto-dm-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-686-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, crypto-dm-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di
crypto-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez crypto-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-686-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, crypto-modules-5.19.0-trunk-m68k-di
dasd-extra-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez dasd-extra-modules-5.19.0-trunk-s390x-di
dasd-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez dasd-modules-5.19.0-trunk-s390x-di
dbus-bin (= 1.13.10-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez dbus
dbus-session-bus
pakiet wirtualny udostępniany przez dbus-x11, dbus-user-session
dbus-system-bus (= 1.13.10-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez dbus
dbus-system-bus (= 1.14.99~git20220715-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez dbus
default-dbus-session-bus
pakiet wirtualny udostępniany przez dbus-user-session
default-dbus-system-bus
pakiet wirtualny udostępniany przez dbus
default-logind (= 251.3-2~exp1)
pakiet wirtualny udostępniany przez libpam-systemd
default-logind (= 251.3-2~exp2)
pakiet wirtualny udostępniany przez libpam-systemd
dh-sequence-ada-library
pakiet wirtualny udostępniany przez dh-ada-library
dh-sequence-gir
pakiet wirtualny udostępniany przez gobject-introspection
dh-sequence-numpy3
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-numpy
dh-sequence-sphinxdoc
pakiet wirtualny udostępniany przez sphinx-common
dict-client
pakiet wirtualny udostępniany przez dico
dict-freedict
pakiet wirtualny udostępniany przez dict-freedict-swa-eng
dict-server
pakiet wirtualny udostępniany przez dicod
djvu-viewer
pakiet wirtualny udostępniany przez okular-extra-backends, evince
dnsutils
pakiet wirtualny udostępniany przez bind-dnsutils
docutils
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-docutils
dssi-plugin
pakiet wirtualny udostępniany przez hexter
dtc
pakiet wirtualny udostępniany przez dtc-postfix-courier
editor
pakiet wirtualny udostępniany przez scite
efi-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez efi-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, efi-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, efi-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, efi-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-itanium-di, efi-modules-5.19.0-trunk-686-di
egl-icd
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-egl-icd
elf-binutils
pakiet wirtualny udostępniany przez binutils
erlang-abi (= 17.0)
pakiet wirtualny udostępniany przez erlang-base
erlang-abi-17.0
pakiet wirtualny udostępniany przez erlang-base
erlang-doc-html
pakiet wirtualny udostępniany przez erlang-doc
erlang-pcre (= 8.44)
pakiet wirtualny udostępniany przez erlang-base
event-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez event-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, event-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, event-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, event-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, event-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, event-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, event-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, event-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, event-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, event-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, event-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, event-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, event-modules-5.19.0-trunk-686-di, event-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, event-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, event-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, event-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, event-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di
ext2-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez ext4-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-686-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di
ext3-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez ext4-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-686-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-octeon-di
ext4-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez ext4-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-686-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, ext4-modules-5.19.0-trunk-itanium-di
f2fs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez f2fs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-686-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, f2fs-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di
fancontrol-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez fancontrol-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, fancontrol-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di
fat-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez fat-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, fat-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, fat-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, fat-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, fat-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, fat-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, fat-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, fat-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, fat-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, fat-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, fat-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, fat-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, fat-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, fat-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, fat-modules-5.19.0-trunk-686-di, fat-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, fat-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, fat-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, fat-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, fat-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, fat-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di
fb-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez fb-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, fb-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, fb-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, fb-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, fb-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, fb-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, fb-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, fb-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, fb-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, fb-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, fb-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, fb-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, fb-modules-5.19.0-trunk-686-di, fb-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, fb-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, fb-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, fb-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, fb-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di
firebird-server
pakiet wirtualny udostępniany przez firebird3.0-server
firebird-utils
pakiet wirtualny udostępniany przez firebird3.0-utils
firewire-core-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez firewire-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-686-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, firewire-core-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di
firmware-nvidia-gsp (= 510.85.02)
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-kernel-support
firmware-nvidia-gsp-510.85.02
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-kernel-support
ftp-server
pakiet wirtualny udostępniany przez pure-ftpd-mysql, pure-ftpd-postgresql, pure-ftpd-ldap, pure-ftpd
fuse-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez fuse-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-686-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, fuse-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di
gdb (8.2.50.20190222-1) [debports]
GNU Debugger
gdb
pakiet wirtualny udostępniany przez gdb-minimal
gdb-arm-none-eabi
pakiet wirtualny udostępniany przez gdb-multiarch
gir1.2-cairo-1.0 (= 1.60.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-freedesktop
gir1.2-dbus-1.0 (= 1.60.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-freedesktop
gir1.2-dbusglib-1.0 (= 1.60.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-freedesktop
gir1.2-evincedocument-3.0 (= 3.32.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-evince-3.0
gir1.2-evinceview-3.0 (= 3.32.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-evince-3.0
gir1.2-fontconfig-2.0 (= 1.60.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-freedesktop
gir1.2-freetype2-2.0 (= 1.60.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-freedesktop
gir1.2-gcrui-3 (= 3.28.1-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-gcr-3
gir1.2-gdk-3.0 (= 3.24.8-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-gtk-3.0
gir1.2-gdkx11-3.0 (= 3.24.8-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-gtk-3.0
gir1.2-gimpui-3.0 (= 2.99.10-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-gimp-3.0
gir1.2-gio-2.0 (= 1.60.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-glib-2.0
gir1.2-girepository-2.0 (= 1.60.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-glib-2.0
gir1.2-git2-glib-1.0
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-ggit-1.0
gir1.2-gl-1.0 (= 1.60.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-freedesktop
gir1.2-gmodule-2.0 (= 1.60.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-glib-2.0
gir1.2-gobject-2.0 (= 1.60.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-glib-2.0
gir1.2-libvirtgconfig-1.0 (= 2.0.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-libvirt-glib-1.0
gir1.2-libvirtglib-1.0 (= 2.0.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-libvirt-glib-1.0
gir1.2-libvirtgobject-1.0 (= 2.0.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-libvirt-glib-1.0
gir1.2-libxml2-2.0 (= 1.60.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-freedesktop
gir1.2-polkitagent-1.0 (= 0.116-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-polkit-1.0
gir1.2-polkitagent-1.0 (= 0.120-6)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-polkit-1.0
gir1.2-polkitagent-1.0 (= 121-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-polkit-1.0
gir1.2-polkitagent-1.0 (= 121-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-polkit-1.0
gir1.2-soupgnome-2.4 (= 2.66.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-soup-2.4
gir1.2-trackercontrol-2.0 (= 2.2.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-tracker-2.0
gir1.2-trackerminer-2.0 (= 2.2.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-tracker-2.0
gir1.2-xfixes-4.0 (= 1.60.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-freedesktop
gir1.2-xft-2.0 (= 1.60.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-freedesktop
gir1.2-xlib-2.0 (= 1.60.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-freedesktop
gir1.2-xrandr-1.3 (= 1.60.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-freedesktop
git-completion
pakiet wirtualny udostępniany przez git
git-core
pakiet wirtualny udostępniany przez git
gnome-www-browser
pakiet wirtualny udostępniany przez epiphany-browser
gnupg-agent
pakiet wirtualny udostępniany przez gpg-agent
golang-gir-gio-2.0
pakiet wirtualny udostępniany przez golang-gir-gio-2.0-dev
golang-gir-glib-2.0
pakiet wirtualny udostępniany przez golang-gir-glib-2.0-dev
golang-gir-gobject-2.0
pakiet wirtualny udostępniany przez golang-gir-gobject-2.0-dev
golang-github-grpc-grpc-go-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez golang-google-grpc-dev
gsettings-backend
pakiet wirtualny udostępniany przez dconf-gsettings-backend
gstreamer1.0-audiosink
pakiet wirtualny udostępniany przez gstreamer1.0-alsa, gstreamer1.0-pulseaudio, gstreamer1.0-plugins-good
gstreamer1.0-audiosource
pakiet wirtualny udostępniany przez gstreamer1.0-alsa, gstreamer1.0-plugins-base, gstreamer1.0-pulseaudio, gstreamer1.0-plugins-good
gstreamer1.0-plugins-ugly-amr
pakiet wirtualny udostępniany przez gstreamer1.0-plugins-ugly
gstreamer1.0-videosink
pakiet wirtualny udostępniany przez gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-gl, gstreamer1.0-gtk3, gstreamer1.0-x, gstreamer1.0-qt5
gstreamer1.0-videosource
pakiet wirtualny udostępniany przez gstreamer1.0-qt5, gstreamer1.0-gl, gstreamer1.0-plugins-good, gstreamer1.0-plugins-base
gstreamer1.0-visualization
pakiet wirtualny udostępniany przez gstreamer1.0-plugins-good
gtk3-binver-3.0.0
pakiet wirtualny udostępniany przez libgtk-3-0, libgtk-3-0-udeb
gtk4-binver-4.0.0
pakiet wirtualny udostępniany przez libgtk-4-0, libgtk-4-0-udeb
hfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez hfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, hfs-modules-5.19.0-trunk-m68k-di
host
pakiet wirtualny udostępniany przez bind-host
httpd
pakiet wirtualny udostępniany przez mini-httpd
httpd-cgi
pakiet wirtualny udostępniany przez mini-httpd
hypervisor-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez hypervisor-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, hypervisor-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di
i2c-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez kernel-image-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-octeon-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-686-di, kernel-image-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-5.19.0-trunk-loongson-3-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, kernel-image-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, i2c-modules-5.19.0-trunk-armmp-di
imagemagick (8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
image manipulation programs -- binaries
imagemagick
pakiet wirtualny udostępniany przez imagemagick-6.q16
imagemagick-6.defaultquantum
pakiet wirtualny udostępniany przez imagemagick-6.q16
imagemagick-common (8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
image manipulation programs -- infrastructure dummy package
imagemagick-common
pakiet wirtualny udostępniany przez imagemagick-6-common
imagemagick-doc (8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
document files of ImageMagick -- dummy package
imagemagick-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez imagemagick-6-doc
imap-client
pakiet wirtualny udostępniany przez s-nail, evolution
input-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez input-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, input-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, input-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, input-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, input-modules-5.19.0-trunk-686-di, input-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, input-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, input-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, input-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, input-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, input-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, input-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, input-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, input-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, input-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, input-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, input-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, input-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, input-modules-5.19.0-trunk-amd64-di
ipv6-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez ipv6-modules-5.19.0-trunk-marvell-di
irb
pakiet wirtualny udostępniany przez ruby
isofs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez isofs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-686-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, isofs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di
java-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre
java-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre-headless
java-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk
java-sdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk-headless
java10-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre
java10-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre-headless
java10-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk
java10-sdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk-headless
java11-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre
java11-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre-headless
java11-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk
java11-sdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk-headless
java12-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre
java12-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre-headless
java12-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk
java12-sdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk-headless
java13-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre
java13-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre-headless
java13-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk
java13-sdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk-headless
java14-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre
java14-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre-headless
java14-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk
java14-sdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk-headless
java15-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre
java15-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre-headless
java15-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk
java15-sdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk-headless
java16-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre
java16-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre-headless
java16-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk
java16-sdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk-headless
java17-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre
java17-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre-headless
java17-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk
java17-sdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk-headless
java2-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre
java2-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre-headless
java2-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk
java2-sdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk-headless
java5-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre
java5-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre-headless
java5-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk
java5-sdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk-headless
java6-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre
java6-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre-headless
java6-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk
java6-sdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk-headless
java7-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre
java7-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre-headless
java7-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk
java7-sdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk-headless
java8-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre
java8-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre-headless
java8-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk
java8-sdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk-headless
java9-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre
java9-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jre-headless
java9-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk
java9-sdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez default-jdk-headless
jffs2-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez jffs2-modules-5.19.0-trunk-marvell-di
jfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez jfs-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-686-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, jfs-modules-5.19.0-trunk-armmp-di
jmpost
pakiet wirtualny udostępniany przez texlive-binaries
kernel-image
pakiet wirtualny udostępniany przez kernel-image-5.19.0-trunk-arm64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, kernel-image-5.19.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-5.19.0-trunk-s390x-di, kernel-image-5.19.0-trunk-marvell-di, kernel-image-5.19.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-5.19.0-trunk-686-di, kernel-image-5.19.0-trunk-armmp-di, kernel-image-5.19.0-trunk-parisc64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, kernel-image-5.19.0-trunk-parisc-di, kernel-image-5.19.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-m68k-di, kernel-image-5.19.0-trunk-riscv64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-sparc64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, kernel-image-5.19.0-trunk-amd64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-5.19.0-trunk-itanium-di, kernel-image-5.19.0-trunk-octeon-di
kfreebsd-image
pakiet wirtualny udostępniany przez kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-11.0-0-amd64
kfreebsd-image-11
pakiet wirtualny udostępniany przez kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-11.0-0-amd64
kfreebsd-source
pakiet wirtualny udostępniany przez kfreebsd-source-11.0
kfreebsd-source-11
pakiet wirtualny udostępniany przez kfreebsd-source-11.0
ladspa-host
pakiet wirtualny udostępniany przez ladspa-sdk
ladspa-plugin
pakiet wirtualny udostępniany przez ladspa-sdk, cmt
ladspa-sdk-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ladspa-sdk
ldap-client
pakiet wirtualny udostępniany przez ldap-utils
ldap-server
pakiet wirtualny udostępniany przez slapd
leds-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez leds-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, leds-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, leds-modules-5.19.0-trunk-arm64-di
lib32c-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libc6-dev-mips32, libc6-dev-powerpc, libc6-dev-s390, libc6-dev-i386
lib32readline6-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez lib32readline-dev
lib64c-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libc6-dev-mips64, libc6-dev-amd64
lib64readline6-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez lib64readline-dev
libaio-ocaml-3v153
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml
libaio-ocaml-dev-3v153
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ilws7
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-kcq81
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-vrh89
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-wt4a5
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-x98l2
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-ilws7
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml
libaio-ocaml-kcq81
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml
libaio-ocaml-vrh89
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml
libaio-ocaml-wt4a5
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml
libaio-ocaml-x98l2
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml
libansicolor-perl (= 5.01)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libapache2-mod-php (2:8.2+93~exp1)
server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module) (default)
libapache2-mod-php
pakiet wirtualny udostępniany przez libapache2-mod-php8.2
libarchive-tar-perl (= 2.40)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libattribute-handlers-perl (= 1.02)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libautodie-perl (= 2.34)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libbfd-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez binutils-dev
libblas.so
pakiet wirtualny udostępniany przez libblis-serial-dev, libblis-openmp-dev, libblis-pthread-dev
libblas.so.3
pakiet wirtualny udostępniany przez libblis2-pthread, libblis2-serial, libblis2-openmp
libblis.so
pakiet wirtualny udostępniany przez libblis-pthread-dev, libblis-openmp-dev, libblis-serial-dev
libblis.so.2
pakiet wirtualny udostępniany przez libblis2-openmp, libblis2-serial, libblis2-pthread
libbliss
pakiet wirtualny udostępniany przez libbliss2
libboinc
pakiet wirtualny udostępniany przez libboinc7
libboinc-app
pakiet wirtualny udostępniany przez libboinc-app7
libc++-x.y
pakiet wirtualny udostępniany przez libc++1-15
libc++-x.y-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libc++-15-dev
libc++abi-x.y
pakiet wirtualny udostępniany przez libc++abi1-15
libc++abi-x.y-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libc++abi-15-dev
libc-dbg
pakiet wirtualny udostępniany przez libc6-dbg
libc-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libc6-dev
libc-udeb
pakiet wirtualny udostępniany przez libc6-udeb
libc6 (2.35-0experimental0)
Biblioteka GNU C: biblioteki współdzielone
libc6
pakiet wirtualny udostępniany przez libc6-udeb
libc6-dbgsym
pakiet wirtualny udostępniany przez libc6-dbg
libc6-i686
pakiet wirtualny udostępniany przez libc6
libcap2-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libcap-dev
libclc-x.y
pakiet wirtualny udostępniany przez libclc-15
libclc-x.y-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libclc-15-dev
libcolt-java
pakiet wirtualny udostępniany przez libcolt-free-java
libcompress-raw-bzip2-perl (= 2.103)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libcompress-raw-zlib-perl (= 2.105)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libcompress-zlib-perl (= 2.106)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libcpan-meta-perl (= 2.150010)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libcpan-meta-requirements-perl (= 2.140)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libcpan-meta-yaml-perl (= 0.018)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libcpufreq-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libcpupower-dev
libcuda-10.0-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-10.0-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-10.1-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-10.1-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-10.2-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-10.2-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-11.0-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-11.0-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-11.1-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-11.1-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-11.2-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-11.2-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-11.3-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-11.3-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-11.4-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-11.4-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-11.5-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-11.5-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-11.6-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-11.6-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-5.0-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-5.0-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-5.5-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-5.5-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-6.0-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-6.0-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-6.5-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-6.5-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-7.0-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-7.0-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-7.5-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-7.5-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-8.0-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-8.0-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-9.0-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-9.0-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-9.1-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-9.1-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-9.2-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda-9.2-1-i386
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda.so.1 (= 510.85.02)
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcuda1-any
pakiet wirtualny udostępniany przez libcuda1
libcudf-ocaml-dev-1itr0
pakiet wirtualny udostępniany przez libcudf-ocaml-dev
libdigest-md5-perl (= 2.58)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libdigest-perl (= 1.20)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libdigest-sha-perl (= 6.02)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libegl-vendor
pakiet wirtualny udostępniany przez libegl-mesa0, nvidia-egl-icd
libencode-perl (= 3.17)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libevas1-engine
pakiet wirtualny udostępniany przez libevas1-engines-fb, libevas1-engines-wayland, libevas1-engines-x, libevas1-engines-drm
libevas1-engine-gl-x11
pakiet wirtualny udostępniany przez libevas1-engines-x
libevas1-engine-software-x11
pakiet wirtualny udostępniany przez libevas1-engines-x
libexperimental-perl (= 0.028)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libextutils-cbuilder-perl (= 0.280236)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libextutils-command-perl (= 7.64)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libextutils-install-perl (= 2.20)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libextutils-parsexs-perl (= 3.450000)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libfile-path-perl (= 2.18)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-base
libfile-spec-perl (= 3.8400)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libfile-temp-perl (= 0.2311)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-base
libfm-qt
pakiet wirtualny udostępniany przez libfm-qt11
libgarcon-1-0-dev (4.17.1-1)
transitional package for libgarcon-1-dev
libgarcon-1-0-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libgarcon-1-dev
libghc-pandoc-dev-2.10-1e361
pakiet wirtualny udostępniany przez libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-2.10-2e9fa
pakiet wirtualny udostępniany przez libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-2.10-306d6
pakiet wirtualny udostępniany przez libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-2.10-8a00d
pakiet wirtualny udostępniany przez libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-2.10-cb148
pakiet wirtualny udostępniany przez libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-dev-2.10-fb0a9
pakiet wirtualny udostępniany przez libghc-pandoc-dev
libghc-pandoc-prof-2.10-1e361
pakiet wirtualny udostępniany przez libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-2.10-2e9fa
pakiet wirtualny udostępniany przez libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-2.10-306d6
pakiet wirtualny udostępniany przez libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-2.10-8a00d
pakiet wirtualny udostępniany przez libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-2.10-cb148
pakiet wirtualny udostępniany przez libghc-pandoc-prof
libghc-pandoc-prof-2.10-fb0a9
pakiet wirtualny udostępniany przez libghc-pandoc-prof
libgl-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libgl1-mesa-dev
libgl1-nvidia-glx-any
pakiet wirtualny udostępniany przez libgl1-nvidia-glvnd-glx
libglx-vendor
pakiet wirtualny udostępniany przez libglx-nvidia0, libglx-mesa0
libgnokii3-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libgnokii-dev
libgwenhywfar79-plugins-ct
pakiet wirtualny udostępniany przez libchipcard8
libhd12-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libhd-dev
libhd13-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libhd-dev
libhd14-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libhd-dev
libhd15-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libhd-dev
libhd16-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libhd-dev
libhd20-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libhd-dev
libhd21-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libhd-dev
libhdf5-serial-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libhdf5-dev
libhttp-tiny-perl (= 0.080)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libi18n-langtags-perl (= 0.45)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libimage-magick-defaultquantum-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez libimage-magick-q16-perl
libio-compress-base-perl (= 2.106)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libio-compress-bzip2-perl (= 2.106)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libio-compress-perl (= 2.106)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libio-compress-zlib-perl (= 2.106)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libio-socket-ip-perl (= 0.41)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-base
libio-zlib-perl (= 1.11)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libjson-pp-perl (= 4.07000)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libldap2-dev (2.6.2+dfsg-1~exp1)
transitional package for libldap-dev
libldap2-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libldap-dev
libllvm-x.y-ocaml-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libllvm-15-ocaml-dev
liblocale-maketext-perl (= 1.31)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
liblocale-maketext-simple-perl (= 0.21.01)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libmagick++-6.defaultquantum-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagick++-6.q16-dev
libmagick++-dev (= 8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagick++-6.q16-dev
libmagickcore-6.defaultquantum-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickcore-6.q16-dev
libmagickcore-6.q16-1-extra
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16-2-extra
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16-3-extra
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16-4-extra
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16-5-extra
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16-6-extra
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-1-extra
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-2-extra
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-3-extra
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-4-extra
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-5-extra
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-6.q16hdri-6-extra
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickcore-6.q16hdri-7-extra
libmagickcore-dev (= 8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickcore-6.q16-dev
libmagickcore-extra
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickcore-6.q16hdri-7-extra, libmagickcore-6.q16-7-extra
libmagickwand-6.defaultquantum-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickwand-6.q16-dev
libmagickwand-dev (= 8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
pakiet wirtualny udostępniany przez libmagickwand-6.q16-dev
libmail-spamassassin-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez spamassassin
libmath-bigint-perl (= 1.999830)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libmath-complex-perl (= 1.5902)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libmime-base64-perl (= 3.16)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libmlir-x.y
pakiet wirtualny udostępniany przez libmlir-15
libmlir-x.y-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libmlir-15-dev
libmodule-corelist-perl (= 5.20220520)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libmodule-load-conditional-perl (= 0.74)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libmodule-load-perl (= 0.36)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libmodule-metadata-perl (= 1.000037)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libn32c-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libc6-dev-mipsn32
libnet-perl (= 1:3.14)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libnet-ping-perl (= 2.74)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libnormaliz
pakiet wirtualny udostępniany przez libnormaliz3
libnss-dns-udeb
pakiet wirtualny udostępniany przez libc6-udeb
libnss-files-udeb
pakiet wirtualny udostępniany przez libc6-udeb
libnvidia-cfg.so.1 (= 510.85.02)
pakiet wirtualny udostępniany przez libnvidia-cfg1
libnvidia-cfg1-any
pakiet wirtualny udostępniany przez libnvidia-cfg1
libnvidia-compiler-510.85.02
pakiet wirtualny udostępniany przez libnvidia-compiler
libnvidia-eglcore-510.85.02
pakiet wirtualny udostępniany przez libnvidia-eglcore
libnvidia-glcore-510.85.02
pakiet wirtualny udostępniany przez libnvidia-glcore
libnvidia-glvkspirv-510.85.02
pakiet wirtualny udostępniany przez libnvidia-glvkspirv
libnvidia-ml.so.1 (= 510.85.02)
pakiet wirtualny udostępniany przez libnvidia-ml1
libnvidia-rtcore-510.85.02
pakiet wirtualny udostępniany przez libnvidia-rtcore
libnvperf
pakiet wirtualny udostępniany przez libcupti11.5
libomp-x.y
pakiet wirtualny udostępniany przez libomp5-15
libomp-x.y-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libomp-15-dev
libopencl-1.1-1
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-libopencl1
libopencl-1.2-1
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-libopencl1
libopencl-2.0-1
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-libopencl1
libopencl-2.1-1
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-libopencl1
libopencl-2.2-1
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-libopencl1
libopencl-3.0-1
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-libopencl1
libopencl1
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-libopencl1
liborc-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez liborc-0.4-dev
liborc-dev-bin
pakiet wirtualny udostępniany przez liborc-0.4-dev-bin
libosmesa-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libosmesa6-dev
libpam-systemd (251.3-2~exp2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, ia64, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 251.3-2~exp1 [hppa, sh4])
Menedżer systemu i usług - moduł PAM
libpam-systemd
pakiet wirtualny udostępniany przez libpam-elogind-compat
libparams-check-perl (= 0.38)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libparent-perl (= 0.238)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libparse-cpan-meta-perl (= 2.150010)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libperl-ostype-perl (= 1.010)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libpetsc3.17
pakiet wirtualny udostępniany przez libpetsc-real3.17
libpetsc64-3.17
pakiet wirtualny udostępniany przez libpetsc64-real3.17
libphp-embed (2:8.2+93~exp1)
HTML-embedded scripting language (Embedded SAPI library) (default)
libphp-embed
pakiet wirtualny udostępniany przez libphp8.2-embed
libphysfs-1.0-0
pakiet wirtualny udostępniany przez libphysfs1
libpod-escapes-perl (= 1.07)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libpod-simple-perl (= 3.43)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libppxlib-ocaml-dev-3ol80
pakiet wirtualny udostępniany przez libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-93s13
pakiet wirtualny udostępniany przez libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-97hi9
pakiet wirtualny udostępniany przez libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-ch419
pakiet wirtualny udostępniany przez libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-msva0
pakiet wirtualny udostępniany przez libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-pre93
pakiet wirtualny udostępniany przez libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-wt4k1
pakiet wirtualny udostępniany przez libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-wtzy9
pakiet wirtualny udostępniany przez libppxlib-ocaml-dev
libppxlib-ocaml-dev-xupo2
pakiet wirtualny udostępniany przez libppxlib-ocaml-dev
libprimesieve
pakiet wirtualny udostępniany przez libprimesieve9
libprimesieve-dev (7.4+ds-1) [debports]
fast prime number generator C/C++ library -- libdev
libprimesieve-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libprimesieve-dev
libqt5opengl5-desktop-dev (= 5.12.3+dfsg-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5opengl5-dev
libqt5opengl5-desktop-dev (= 5.15.5+dfsg-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5opengl5-dev
libqt5opengl5-desktop-dev (= 5.15.5+dfsg-3)
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5opengl5-dev
libqt5xdg
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5xdg3
libqt5xdgiconloader
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5xdgiconloader3
libreadline6-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libreadline-dev
librep-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez rep-doc
librust-addr2line-0+cpp-demangle-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+cpp-demangle-dev
librust-addr2line-0+default-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+default-dev
librust-addr2line-0+object-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+object-dev
librust-addr2line-0+rustc-demangle-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+rustc-demangle-dev
librust-addr2line-0+std-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+std-dev
librust-addr2line-0+std-object-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+std-object-dev
librust-addr2line-0-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.13+cpp-demangle-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+cpp-demangle-dev
librust-addr2line-0.13+default-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+default-dev
librust-addr2line-0.13+object-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+object-dev
librust-addr2line-0.13+rustc-demangle-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+rustc-demangle-dev
librust-addr2line-0.13+std-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+std-dev
librust-addr2line-0.13+std-object-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+std-object-dev
librust-addr2line-0.13-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line-dev
librust-addr2line-0.13.0+cpp-demangle-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+cpp-demangle-dev
librust-addr2line-0.13.0+default-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+default-dev
librust-addr2line-0.13.0+object-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+object-dev
librust-addr2line-0.13.0+rustc-demangle-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+rustc-demangle-dev
librust-addr2line-0.13.0+std-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+std-dev
librust-addr2line-0.13.0+std-object-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line+std-object-dev
librust-addr2line-0.13.0-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-addr2line-dev
librust-backtrace+coresymbolication-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace+dbghelp-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace+dladdr-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace+gimli-symbolize-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+addr2line-dev
librust-backtrace+kernel32-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace+libunwind-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace+serialize-rustc-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace+serialize-serde-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace+std-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace+unix-backtrace-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+addr2line-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+addr2line-dev
librust-backtrace-0+backtrace-sys-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+backtrace-sys-dev
librust-backtrace-0+coresymbolication-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+cpp-demangle-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+cpp-demangle-dev
librust-backtrace-0+dbghelp-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+default-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+default-dev
librust-backtrace-0+dladdr-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+gimli-symbolize-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+addr2line-dev
librust-backtrace-0+kernel32-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+libunwind-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+rustc-serialize-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0+serde-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0+serialize-rustc-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0+serialize-serde-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0+std-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+unix-backtrace-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0+verify-winapi-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+verify-winapi-dev
librust-backtrace-0+winapi-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+winapi-dev
librust-backtrace-0-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+addr2line-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+addr2line-dev
librust-backtrace-0.3+backtrace-sys-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+backtrace-sys-dev
librust-backtrace-0.3+coresymbolication-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+cpp-demangle-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+cpp-demangle-dev
librust-backtrace-0.3+dbghelp-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+default-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+default-dev
librust-backtrace-0.3+dladdr-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+gimli-symbolize-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+addr2line-dev
librust-backtrace-0.3+kernel32-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+libunwind-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+rustc-serialize-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3+serde-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3+serialize-rustc-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3+serialize-serde-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3+std-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+unix-backtrace-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3+verify-winapi-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+verify-winapi-dev
librust-backtrace-0.3+winapi-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+winapi-dev
librust-backtrace-0.3-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+addr2line-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+addr2line-dev
librust-backtrace-0.3.51+backtrace-sys-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+backtrace-sys-dev
librust-backtrace-0.3.51+coresymbolication-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+cpp-demangle-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+cpp-demangle-dev
librust-backtrace-0.3.51+dbghelp-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+default-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+default-dev
librust-backtrace-0.3.51+dladdr-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+gimli-symbolize-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+addr2line-dev
librust-backtrace-0.3.51+kernel32-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+libunwind-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+rustc-serialize-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3.51+serde-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3.51+serialize-rustc-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+rustc-serialize-dev
librust-backtrace-0.3.51+serialize-serde-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+serde-dev
librust-backtrace-0.3.51+std-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+unix-backtrace-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-backtrace-0.3.51+verify-winapi-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+verify-winapi-dev
librust-backtrace-0.3.51+winapi-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace+winapi-dev
librust-backtrace-0.3.51-dev (= 0.3.51-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-backtrace-dev
librust-cbindgen+default-dev (= 0.8.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0+default-dev (= 0.8.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0-dev (= 0.8.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0.8+default-dev (= 0.8.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0.8-dev (= 0.8.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0.8.3+default-dev (= 0.8.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cbindgen-dev
librust-cbindgen-0.8.3-dev (= 0.8.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cbindgen-dev
librust-cpp-demangle+alloc-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle+default-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle+logging-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle+nightly-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle+run-libiberty-tests-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle+std-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0+alloc-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0+default-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0+logging-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0+nightly-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0+run-libiberty-tests-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0+std-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3+alloc-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3+default-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3+logging-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3+nightly-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3+run-libiberty-tests-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3+std-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3.3+alloc-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3.3+default-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3.3+logging-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3.3+nightly-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3.3+run-libiberty-tests-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3.3+std-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-cpp-demangle-0.3.3-dev (= 0.3.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-cpp-demangle-dev
librust-encoding-rs-io+default-dev (= 0.1.6-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0+default-dev (= 0.1.6-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0-dev (= 0.1.6-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0.1+default-dev (= 0.1.6-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0.1-dev (= 0.1.6-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0.1.6+default-dev (= 0.1.6-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-encoding-rs-io-dev
librust-encoding-rs-io-0.1.6-dev (= 0.1.6-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-encoding-rs-io-dev
librust-gimli+default-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli+endian-reader-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli+fallible-iterator-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli+indexmap-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli+read-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli+stable-deref-trait-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli+std-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli+write-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0+default-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0+endian-reader-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0+fallible-iterator-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0+indexmap-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0+read-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0+stable-deref-trait-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0+std-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0+write-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+default-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+endian-reader-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+fallible-iterator-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+indexmap-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+read-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+stable-deref-trait-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+std-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22+write-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+default-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+endian-reader-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+fallible-iterator-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+indexmap-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+read-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+stable-deref-trait-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+std-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0+write-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-gimli-0.22.0-dev (= 0.22.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-gimli-dev
librust-grep+default-dev (= 0.2.3-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep-dev
librust-grep-0+avx-accel-dev (= 0.2.3-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep+avx-accel-dev
librust-grep-0+default-dev (= 0.2.3-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep-dev
librust-grep-0+simd-accel-dev (= 0.2.3-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep+simd-accel-dev
librust-grep-0-dev (= 0.2.3-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep-dev
librust-grep-0.2+avx-accel-dev (= 0.2.3-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep+avx-accel-dev
librust-grep-0.2+default-dev (= 0.2.3-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep-dev
librust-grep-0.2+simd-accel-dev (= 0.2.3-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep+simd-accel-dev
librust-grep-0.2-dev (= 0.2.3-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep-dev
librust-grep-0.2.3+avx-accel-dev (= 0.2.3-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep+avx-accel-dev
librust-grep-0.2.3+default-dev (= 0.2.3-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep-dev
librust-grep-0.2.3+simd-accel-dev (= 0.2.3-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep+simd-accel-dev
librust-grep-0.2.3-dev (= 0.2.3-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep-dev
librust-grep-matcher+default-dev (= 0.1.2-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0+default-dev (= 0.1.2-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0-dev (= 0.1.2-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0.1+default-dev (= 0.1.2-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0.1-dev (= 0.1.2-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0.1.2+default-dev (= 0.1.2-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep-matcher-dev
librust-grep-matcher-0.1.2-dev (= 0.1.2-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-grep-matcher-dev
librust-memchr+default-dev (= 2.2.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-memchr-dev
librust-memchr+use-std-dev (= 2.2.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-memchr-dev
librust-memchr-2+default-dev (= 2.2.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-memchr-dev
librust-memchr-2+libc-dev (= 2.2.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-memchr+libc-dev
librust-memchr-2+use-std-dev (= 2.2.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-memchr-dev
librust-memchr-2-dev (= 2.2.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2+default-dev (= 2.2.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2+libc-dev (= 2.2.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-memchr+libc-dev
librust-memchr-2.2+use-std-dev (= 2.2.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2-dev (= 2.2.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2.0+default-dev (= 2.2.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2.0+libc-dev (= 2.2.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-memchr+libc-dev
librust-memchr-2.2.0+use-std-dev (= 2.2.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-memchr-dev
librust-memchr-2.2.0-dev (= 2.2.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-memchr-dev
librust-nitrokey+default-dev (= 0.4.0-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0+default-dev (= 0.4.0-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0-dev (= 0.4.0-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4+default-dev (= 0.4.0-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4-dev (= 0.4.0-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4.0+default-dev (= 0.4.0-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-0.4.0-dev (= 0.4.0-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-nitrokey-dev
librust-nitrokey-sys+default-dev (= 3.5.0-3)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3+default-dev (= 3.5.0-3)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3-dev (= 3.5.0-3)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5+default-dev (= 3.5.0-3)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5-dev (= 3.5.0-3)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5.0+default-dev (= 3.5.0-3)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-nitrokey-sys-dev
librust-nitrokey-sys-3.5.0-dev (= 3.5.0-3)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-nitrokey-sys-dev
librust-object+all-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+cargo-all-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+coff-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+compiler-builtins-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+compression-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+crc32fast-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+default-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+elf-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+flate2-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+indexmap-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+macho-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+pe-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+read-core-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+read-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+std-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+unaligned-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+write-core-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object+write-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+all-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+cargo-all-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+coff-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+compiler-builtins-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+compression-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+crc32fast-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+default-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+elf-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+flate2-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+indexmap-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+macho-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+pe-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+read-core-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+read-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+std-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+unaligned-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+write-core-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0+write-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+all-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+cargo-all-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+coff-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+compiler-builtins-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+compression-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+crc32fast-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+default-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+elf-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+flate2-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+indexmap-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+macho-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+pe-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+read-core-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+read-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+std-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+unaligned-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+write-core-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20+write-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+all-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+cargo-all-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+coff-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+compiler-builtins-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+compression-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+crc32fast-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+default-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+elf-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+flate2-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+indexmap-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+macho-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+pe-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+read-core-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+read-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+std-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+unaligned-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+write-core-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0+write-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-object-0.20.0-dev (= 0.20.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-object-dev
librust-pcre2-sys+default-dev (= 0.2.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0+default-dev (= 0.2.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0-dev (= 0.2.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0.2+default-dev (= 0.2.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0.2-dev (= 0.2.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0.2.1+default-dev (= 0.2.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-pcre2-sys-dev
librust-pcre2-sys-0.2.1-dev (= 0.2.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-pcre2-sys-dev
librust-regex-syntax+default-dev (= 0.6.6-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0+default-dev (= 0.6.6-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0-dev (= 0.6.6-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0.6+default-dev (= 0.6.6-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0.6-dev (= 0.6.6-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0.6.6+default-dev (= 0.6.6-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-regex-syntax-dev
librust-regex-syntax-0.6.6-dev (= 0.6.6-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-regex-syntax-dev
librust-roxmltree+default-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0+default-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0.13+default-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0.13-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0.13.0+default-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-roxmltree-dev
librust-roxmltree-0.13.0-dev (= 0.13.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-roxmltree-dev
librust-xmlparser+default-dev (= 0.13.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser+std-dev (= 0.13.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0+default-dev (= 0.13.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0+std-dev (= 0.13.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0-dev (= 0.13.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13+default-dev (= 0.13.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13+std-dev (= 0.13.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13-dev (= 0.13.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13.3+default-dev (= 0.13.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13.3+std-dev (= 0.13.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-xmlparser-dev
librust-xmlparser-0.13.3-dev (= 0.13.3-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez librust-xmlparser-dev
libscalar-list-utils-perl (= 1:1.62)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-base
libselinux-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libselinux1-dev
libsemanage-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libsemanage1-dev
libsepol-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libsepol1-dev
libsingular
pakiet wirtualny udostępniany przez libsingular4m1
libsingular-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libsingular4-dev
libsocket-perl (= 2.033)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-base
libsocl-any-1.3-0
pakiet wirtualny udostępniany przez libsocl-1.3-0
libssw-dev (1.2.4-1)
Development headers and static libraries for libssw
libssw-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libssw-dev
libstarpu-any-1.3-0
pakiet wirtualny udostępniany przez libstarpu-1.3-0
libstarpu-any-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libstarpu-dev
libstarpu-anyfft-1.3-0
pakiet wirtualny udostępniany przez libstarpufft-1.3-0
libstarpu-anympi-1.3-0
pakiet wirtualny udostępniany przez libstarpumpi-1.3-0
libstorable-perl (= 3.26)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libsys-syslog-perl (= 0.36)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtcl
pakiet wirtualny udostępniany przez libtcl9.0, libtcl8.7
libtest-harness-perl (= 3.44)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtest-simple-perl (= 1.302190)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtest-tester-perl (= 1.302190)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtest-use-ok-perl (= 1.302190)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtext-balanced-perl (= 2.04)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libthread-queue-perl (= 3.14)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libthreads-perl (= 2.27)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libthreads-shared-perl (= 1.64)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtime-hires-perl (= 1.9770)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtime-local-perl (= 1.3000)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtime-piece-perl (= 1.3401)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtinyxml2-6
pakiet wirtualny udostępniany przez libtinyxml2-7
libtk
pakiet wirtualny udostępniany przez libtk8.7
libungif-bin
pakiet wirtualny udostępniany przez giflib-tools
libunicap-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libunicap2-dev
libunicap-docs
pakiet wirtualny udostępniany przez libunicap-doc
libunicode-collate-perl (= 1.31)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libunwind-x.y
pakiet wirtualny udostępniany przez libunwind-15
libunwind-x.y-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libunwind-15-dev
libva-driver-abi-1.0
pakiet wirtualny udostępniany przez libva2
libva-driver-abi-1.1
pakiet wirtualny udostępniany przez libva2
libva-driver-abi-1.2
pakiet wirtualny udostępniany przez libva2
libva-driver-abi-1.3
pakiet wirtualny udostępniany przez libva2
libva-driver-abi-1.4
pakiet wirtualny udostępniany przez libva2
libvala-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libvala-0.44-dev
libvaladoc-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libvaladoc-0.44-dev
libversion-perl (= 1:0.9929)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libversion-requirements-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libxsloader-perl (= 0.31)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-base
libzephyr4 (3.1.2-3)
Project Athena's notification service - non-Kerberos libraries
libzephyr4
pakiet wirtualny udostępniany przez libzephyr4-krb5
linux-headers-generic
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-headers-arm64, linux-headers-686-pae, linux-headers-itanium, linux-headers-armmp, linux-headers-amd64, linux-headers-m68k, linux-headers-powerpc64, linux-headers-parisc, linux-headers-sparc64-smp, linux-headers-powerpc64le, linux-headers-riscv64, linux-headers-s390x
linux-image-generic
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-m68k, linux-image-parisc, linux-image-amd64, linux-image-686-pae, linux-image-powerpc64, linux-image-sparc64-smp, linux-image-itanium, linux-image-arm64, linux-image-armmp, linux-image-s390x, linux-image-powerpc64le, linux-image-riscv64
linux-kernel-log-daemon
pakiet wirtualny udostępniany przez socklog, rsyslog
linux-latest-image-dbg
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-powerpc64-dbg, linux-image-riscv64-dbg, linux-image-sparc64-dbg, linux-image-rt-armmp-dbg, linux-image-marvell-dbg, linux-image-rpi-dbg, linux-image-sparc64-smp-dbg, linux-image-octeon-dbg, linux-image-686-dbg, linux-image-mips32r2el-dbg, linux-image-mips64r2el-dbg, linux-image-4kc-malta-dbg, linux-image-armmp-dbg, linux-image-arm64-dbg, linux-image-loongson-3-dbg, linux-image-m68k-dbg, linux-image-s390x-dbg, linux-image-5kc-malta-dbg, linux-image-armmp-lpae-dbg, linux-image-rt-amd64-dbg, linux-image-itanium-dbg, linux-image-cloud-arm64-dbg, linux-image-cloud-amd64-dbg, linux-image-686-pae-dbg, linux-image-powerpc64le-dbg, linux-image-parisc-dbg, linux-image-rt-arm64-dbg, linux-image-rt-686-pae-dbg, linux-image-amd64-dbg, linux-image-mckinley-dbg, linux-image-parisc64-dbg
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-4kc-malta
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-5kc-malta
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-686
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-686
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-686-pae
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-686-pae
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-amd64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-amd64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-arm64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-arm64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-armmp
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-armmp
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-armmp-lpae
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-armmp-lpae
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-cloud-amd64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-cloud-amd64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-cloud-arm64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-cloud-arm64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-itanium
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-itanium
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-loongson-3
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-loongson-3
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-m68k
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-m68k
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-marvell
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-marvell
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-mckinley
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-mckinley
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-mips32r2el
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-mips64r2el
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-octeon
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-octeon
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-parisc
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-parisc
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-parisc64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-parisc64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-powerpc64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-powerpc64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-powerpc64le
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-riscv64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-riscv64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-rpi
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-rpi
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-rt-686-pae
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-rt-686-pae
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-rt-amd64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-rt-amd64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-rt-arm64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-rt-arm64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-rt-armmp
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-rt-armmp
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-s390x
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-s390x
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-sparc64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-sparc64
linux-latest-modules-5.19.0-trunk-sparc64-smp
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-sparc64-smp
linux-tools-5.19
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-perf
logind (= 251.3-2~exp1)
pakiet wirtualny udostępniany przez libpam-systemd
logind (= 251.3-2~exp2)
pakiet wirtualny udostępniany przez libpam-systemd
loop-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez loop-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, loop-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, loop-modules-5.19.0-trunk-686-di, loop-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, loop-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, loop-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, loop-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, loop-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, loop-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, loop-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, loop-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, loop-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, loop-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, loop-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, loop-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, loop-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, loop-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, loop-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, loop-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, loop-modules-5.19.0-trunk-itanium-di
lpr
pakiet wirtualny udostępniany przez cups-bsd
luatex
pakiet wirtualny udostępniany przez texlive-binaries
lxqt-theme
pakiet wirtualny udostępniany przez lxqt-themes
mail-reader
pakiet wirtualny udostępniany przez thunderbird, evolution, mmh, s-nail
makejvf
pakiet wirtualny udostępniany przez texlive-binaries
md-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez md-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, md-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, md-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, md-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, md-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, md-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, md-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, md-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, md-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, md-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, md-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, md-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, md-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, md-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, md-modules-5.19.0-trunk-686-di, md-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, md-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, md-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, md-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, md-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, md-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di
mendexk
pakiet wirtualny udostępniany przez texlive-binaries
mh
pakiet wirtualny udostępniany przez mmh
minix-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez minix-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, minix-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, minix-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, minix-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, minix-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, minix-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, minix-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di
mmc-core-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez mmc-core-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-5.19.0-trunk-armmp-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-686-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, kernel-image-5.19.0-trunk-arm64-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, mmc-core-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di
mmc-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez mmc-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-686-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, mmc-modules-5.19.0-trunk-octeon-di
mouse-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez mouse-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-686-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, mouse-modules-5.19.0-trunk-octeon-di
mtd-core-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez mtd-core-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-686-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, kernel-image-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-5.19.0-trunk-octeon-di, kernel-image-5.19.0-trunk-loongson-3-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-armmp-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, kernel-image-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, mtd-core-modules-5.19.0-trunk-s390x-di
mtd-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez kernel-image-5.19.0-trunk-octeon-di, mtd-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, kernel-image-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, kernel-image-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, mtd-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, kernel-image-5.19.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, mtd-modules-5.19.0-trunk-armmp-di
multipath-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez multipath-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-686-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, multipath-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di
mupen64plus-audio
pakiet wirtualny udostępniany przez mupen64plus-audio-sdl
mupen64plus-audio-abi-2
pakiet wirtualny udostępniany przez libmupen64plus2
mupen64plus-config-abi-2.2
pakiet wirtualny udostępniany przez libmupen64plus2
mupen64plus-config-abi-2.3
pakiet wirtualny udostępniany przez libmupen64plus2
mupen64plus-config-abi-2.3.1
pakiet wirtualny udostępniany przez libmupen64plus2
mupen64plus-debug-abi-2
pakiet wirtualny udostępniany przez libmupen64plus2
mupen64plus-debug-abi-2.0.1
pakiet wirtualny udostępniany przez libmupen64plus2
mupen64plus-frontend-abi-2.1.1
pakiet wirtualny udostępniany przez libmupen64plus2
mupen64plus-frontend-abi-2.1.2
pakiet wirtualny udostępniany przez libmupen64plus2
mupen64plus-gfx-abi-2.1
pakiet wirtualny udostępniany przez libmupen64plus2
mupen64plus-gfx-abi-2.2
pakiet wirtualny udostępniany przez libmupen64plus2
mupen64plus-input
pakiet wirtualny udostępniany przez mupen64plus-input-sdl
mupen64plus-input-abi-2.1
pakiet wirtualny udostępniany przez libmupen64plus2
mupen64plus-rsp
pakiet wirtualny udostępniany przez mupen64plus-rsp-z64, mupen64plus-rsp-hle
mupen64plus-rsp-abi-2
pakiet wirtualny udostępniany przez libmupen64plus2
mupen64plus-ui
pakiet wirtualny udostępniany przez mupen64plus-ui-console
mupen64plus-video
pakiet wirtualny udostępniany przez mupen64plus-video-glide64, mupen64plus-video-arachnoid, mupen64plus-video-glide64mk2, mupen64plus-video-rice, mupen64plus-video-z64
mupen64plus-vidext-abi-3
pakiet wirtualny udostępniany przez libmupen64plus2
mupen64plus-vidext-abi-3.1
pakiet wirtualny udostępniany przez libmupen64plus2
nbd-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nbd-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-686-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, nbd-modules-5.19.0-trunk-s390x-di
netpbm-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libnetpbm11-dev
news-reader
pakiet wirtualny udostępniany przez lynx
nfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nfs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, nfs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, nfs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, nfs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, nfs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, nfs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di
nic-extra-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nic-modules-5.19.0-trunk-686-di, nic-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, nic-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, nic-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, nic-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, nic-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, nic-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, nic-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, nic-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, nic-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, nic-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, nic-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, nic-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, nic-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, nic-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di
nic-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nic-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, nic-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, nic-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, nic-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, nic-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, nic-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, nic-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, nic-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, nic-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, nic-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-686-di, nic-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, nic-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, nic-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, nic-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, nic-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, nic-modules-5.19.0-trunk-armmp-di
nic-pcmcia-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nic-pcmcia-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, nic-pcmcia-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, nic-pcmcia-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-5.19.0-trunk-686-di
nic-shared-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nic-shared-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-686-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, nic-shared-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di
nic-usb-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nic-usb-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-686-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, nic-usb-modules-5.19.0-trunk-parisc-di
nic-wireless-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-686-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, nic-wireless-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di
node-ajv-formats (= 2.1.1)
pakiet wirtualny udostępniany przez node-ajv
node-event-stream (= 4.0.1)
pakiet wirtualny udostępniany przez zx
node-fetch-blob (= 3.1.5)
pakiet wirtualny udostępniany przez node-fetch
node-formdata-polyfill (= 4.0.6)
pakiet wirtualny udostępniany przez node-fetch
node-from (= 0.1.7)
pakiet wirtualny udostępniany przez zx
node-indexes-of (= 1.0.1)
pakiet wirtualny udostępniany przez node-css-loader
node-klona (= 2.0.5)
pakiet wirtualny udostępniany przez node-less-loader
node-map-stream (= 0.1.0)
pakiet wirtualny udostępniany przez zx
node-node-domexception (= 1.0.0)
pakiet wirtualny udostępniany przez node-fetch
node-node-fetch (= 3.1.1)
pakiet wirtualny udostępniany przez node-fetch
node-pause-stream (= 0.0.11)
pakiet wirtualny udostępniany przez zx
node-postcss-modules-local-by-default (= 4.0.0)
pakiet wirtualny udostępniany przez node-css-loader
node-postcss-modules-scope (= 3.0.0)
pakiet wirtualny udostępniany przez node-css-loader
node-postcss-selector-parser (= 6.0.8)
pakiet wirtualny udostępniany przez node-css-loader
node-ps-tree (= 1.2.0)
pakiet wirtualny udostępniany przez zx
node-stream-combiner (= 0.2.2)
pakiet wirtualny udostępniany przez zx
node-types-d3-dsv (= 3.0.0)
pakiet wirtualny udostępniany przez d3-dsv-tools, node-d3-dsv
node-types-d3-hierarchy (= 3.0.2)
pakiet wirtualny udostępniany przez node-d3-hierarchy
node-types-node-fetch (= 3.0.3)
pakiet wirtualny udostępniany przez node-fetch
node-types-ps-tree (= 1.1.2)
pakiet wirtualny udostępniany przez zx
node-web-streams-polyfill (= 3.2.1)
pakiet wirtualny udostępniany przez node-fetch
node-zx (= 7.0.8)
pakiet wirtualny udostępniany przez zx
notification-daemon
pakiet wirtualny udostępniany przez gnome-flashback, lxqt-notificationd, cinnamon
nvidia-alternative--kmod-alias
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-alternative
nvidia-alternative-any
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-alternative
nvidia-driver-any
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-driver
nvidia-driver-bin-510.85.02
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-driver-bin
nvidia-driver-libs-any
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-driver-libs
nvidia-glx-any
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-driver
nvidia-kernel-510.85.02
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-kernel-dkms
nvidia-kernel-support--v1
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-kernel-support
nvidia-kernel-support-any
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-kernel-support
nvidia-settings-gtk-510.85.02
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-settings
nvidia-texture-tools
pakiet wirtualny udostępniany przez libnvtt-bin
nvidia-vulkan-icd-any
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-vulkan-icd
objc-compiler
pakiet wirtualny udostępniany przez clang-15
opencl-icd
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-opencl-icd, pocl-opencl-icd
opencl-icd-1.1-1
pakiet wirtualny udostępniany przez pocl-opencl-icd
opencl-icd-1.2-1
pakiet wirtualny udostępniany przez pocl-opencl-icd
openldap-utils
pakiet wirtualny udostępniany przez ldap-utils
pandoc-abi (= 1.21-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez pandoc
pata-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez pata-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, pata-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, pata-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, pata-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, pata-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, pata-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, pata-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, pata-modules-5.19.0-trunk-686-di, pata-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, pata-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, pata-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, pata-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, pata-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, pata-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, pata-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, pata-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, pata-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di
pbmwbmp
pakiet wirtualny udostępniany przez netpbm
pcmcia-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez pcmcia-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, pcmcia-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, pcmcia-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, pcmcia-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, pcmcia-modules-5.19.0-trunk-686-di
pcmcia-storage-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez pcmcia-storage-modules-5.19.0-trunk-686-di, pcmcia-storage-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, pcmcia-storage-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, pcmcia-storage-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di
pcsc-ifd-handler
pakiet wirtualny udostępniany przez libifd-cyberjack6
pd
pakiet wirtualny udostępniany przez puredata-core
pd-utils
pakiet wirtualny udostępniany przez puredata-utils
pdf-viewer
pakiet wirtualny udostępniany przez evince, okular, gv
pdftohtml
pakiet wirtualny udostępniany przez poppler-utils
perl-mapscript
pakiet wirtualny udostępniany przez libmapscript-perl
perl-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-modules-5.36
perl-xs-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libperl-dev
perlapi-5.36.0
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-base
perlmagick (8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
Perl interface to ImageMagick -- dummy package
perlmagick
pakiet wirtualny udostępniany przez libimage-magick-perl
perlmagick (= 8:6.9.12.20+dfsg1-1.2)
pakiet wirtualny udostępniany przez libimage-magick-q16-perl
petsc-complex3.17-dbg
pakiet wirtualny udostępniany przez libpetsc-complex3.17-dbg
petsc3.17-dbg
pakiet wirtualny udostępniany przez libpetsc-real3.17-dbg
petsc64-3.17-dbg
pakiet wirtualny udostępniany przez libpetsc64-real3.17-dbg
petsc64-complex3.17-dbg
pakiet wirtualny udostępniany przez libpetsc64-complex3.17-dbg
php (2:8.2+93~exp1)
server-side, HTML-embedded scripting language (default)
php
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2
php-bcmath (2:8.2+93~exp1)
Bcmath module for PHP [default]
php-bcmath
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-bcmath
php-bz2 (2:8.2+93~exp1)
bzip2 module for PHP [default]
php-bz2
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-bz2
php-calendar
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-cgi (2:8.2+93~exp1)
server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary) (default)
php-cgi
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-cgi
php-cli (2:8.2+93~exp1)
command-line interpreter for the PHP scripting language (default)
php-cli
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-cli
php-ctype
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-curl (2:8.2+93~exp1)
CURL module for PHP [default]
php-curl
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-curl
php-dba
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-dba
php-dom
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-xml
php-enchant (2:8.2+93~exp1)
Enchant module for PHP [default]
php-enchant
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-enchant
php-exif
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-ffi
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-fileinfo
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-fpm (2:8.2+93~exp1)
server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary) (default)
php-fpm
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-fpm
php-ftp
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-gd (2:8.2+93~exp1)
GD module for PHP [default]
php-gd
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-gd
php-gmp (2:8.2+93~exp1)
GMP module for PHP [default]
php-gmp
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-gmp
php-iconv
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-imap (2:8.2+93~exp1)
IMAP module for PHP [default]
php-imap
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-imap
php-intl (2:8.2+93~exp1)
Internationalisation module for PHP [default]
php-intl
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-intl
php-json (2:8.2+93~exp1)
JSON module for PHP [default]
php-json
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-cli, libapache2-mod-php8.2, php8.2-phpdbg, php8.2-fpm, libphp8.2-embed, php8.2-cgi
php-ldap (2:8.2+93~exp1)
LDAP module for PHP [default]
php-ldap
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-ldap
php-mbstring (2:8.2+93~exp1)
MBSTRING module for PHP [default]
php-mbstring
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-mbstring
php-mysqli
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-mysql
php-mysqlnd
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-mysql
php-nrk-predis (= 2.0.0-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez php-predis
php-odbc (2:8.2+93~exp1)
ODBC module for PHP [default]
php-odbc
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-odbc
php-opcache
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-opcache
php-pdo
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-pdo-dblib
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-sybase
php-pdo-firebird
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-interbase
php-pdo-mysql
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-mysql
php-pdo-odbc
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-odbc
php-pdo-pgsql
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-pgsql
php-pdo-sqlite
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-sqlite3
php-pgsql (2:8.2+93~exp1)
PostgreSQL module for PHP [default]
php-pgsql
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-pgsql
php-phar
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-phpdbg (2:8.2+93~exp1)
server-side, HTML-embedded scripting language (PHPDBG binary) (default)
php-phpdbg
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-phpdbg
php-posix
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-pspell (2:8.2+93~exp1)
pspell module for PHP [default]
php-pspell
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-pspell
php-psr-log-implementation (= 3.0.0)
pakiet wirtualny udostępniany przez php-monolog
php-readline (2:8.2+93~exp1)
readline module for PHP [default]
php-readline
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-readline
php-shmop
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-simplexml
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-xml
php-snmp (2:8.2+93~exp1)
SNMP module for PHP [default]
php-snmp
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-snmp
php-soap (2:8.2+93~exp1)
SOAP module for PHP [default]
php-soap
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-soap
php-sockets
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-sqlite3 (2:8.2+93~exp1)
SQLite3 module for PHP [default]
php-sqlite3
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-sqlite3
php-sysvmsg
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-sysvsem
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-sysvshm
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-tidy (2:8.2+93~exp1)
tidy module for PHP [default]
php-tidy
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-tidy
php-tokenizer
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php-xml (2:8.2+93~exp1)
DOM, SimpleXML, WDDX, XML, and XSL module for PHP [default]
php-xml
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-xml
php-xmlreader
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-xml
php-xmlwriter
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-xml
php-xsl
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-xml
php-zip (2:8.2+93~exp1)
Zip module for PHP [default]
php-zip
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-zip
php8.2-calendar
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-ctype
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-dom
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-xml
php8.2-exif
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-ffi
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-fileinfo
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-ftp
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-gettext
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-iconv
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-json
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-phpdbg, libapache2-mod-php8.2, php8.2-cli, php8.2-fpm, php8.2-cgi, libphp8.2-embed
php8.2-mysqli
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-mysql
php8.2-mysqlnd
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-mysql
php8.2-pdo
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-pdo-dblib
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-sybase
php8.2-pdo-firebird
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-interbase
php8.2-pdo-mysql
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-mysql
php8.2-pdo-odbc
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-odbc
php8.2-pdo-pgsql
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-pgsql
php8.2-pdo-sqlite
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-sqlite3
php8.2-phar
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-posix
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-shmop
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-simplexml
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-xml
php8.2-sockets
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-sysvmsg
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-sysvsem
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-sysvshm
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-tokenizer
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-common
php8.2-xmlreader
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-xml
php8.2-xmlwriter
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-xml
php8.2-xsl (8.2.0~alpha3-1)
XSL module for PHP (dummy)
php8.2-xsl
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-xml
phpapi-20210903
pakiet wirtualny udostępniany przez php8.2-fpm, php8.2-cli, libapache2-mod-php8.2, php8.2-phpdbg, libphp8.2-embed, php8.2-cgi
pkg-config (= 0.29-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez pkgconf
pnmtopng
pakiet wirtualny udostępniany przez netpbm
podlators-perl (= 4.14)
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
polkit-1-auth-agent
pakiet wirtualny udostępniany przez lxqt-policykit, gnome-flashback
portmap
pakiet wirtualny udostępniany przez rpcbind
postgresql-14-postgis
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-14-postgis-3
postgresql-14-postgis-scripts
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-14-postgis-3-scripts
postgresql-15-jit-llvm (= 13)
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-15
postgresql-client
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-client-15
postgresql-contrib-15
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-15
postgresql-plperl
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-plperl-15
postgresql-plpython3
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-plpython3-15
postgresql-pltcl
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-pltcl-15
postgresql-postgis
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-14-postgis-3
postgresql-postgis-scripts
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-14-postgis-3-scripts
postscript-viewer
pakiet wirtualny udostępniany przez gv, okular, evince
ppp-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez ppp-modules-5.19.0-trunk-686-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, ppp-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di
protobuf-api-28-0
pakiet wirtualny udostępniany przez libprotobuf-dev
protobuf-api-30-0
pakiet wirtualny udostępniany przez libprotobuf-dev
protobuf-api-31-0
pakiet wirtualny udostępniany przez libprotobuf-dev
pure-ftpd (1.0.47-4) [debports]
Secure and efficient FTP server
pure-ftpd
pakiet wirtualny udostępniany przez pure-ftpd-mysql, pure-ftpd-postgresql, pure-ftpd-ldap
python-clang-x.y
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-clang-15
python-imaging-dbg
pakiet wirtualny udostępniany przez python-pil-dbg
python-imaging-tk
pakiet wirtualny udostępniany przez python-pil.imagetk
python-imaging-tk-dbg
pakiet wirtualny udostępniany przez python-pil.imagetk-dbg
python-pillow
pakiet wirtualny udostępniany przez python-pil
python2.7-exactimage
pakiet wirtualny udostępniany przez python-exactimage
python2.7-faulthandler
pakiet wirtualny udostępniany przez python-faulthandler
python2.7-gps
pakiet wirtualny udostępniany przez python-gps
python2.7-grpcio
pakiet wirtualny udostępniany przez python-grpcio
python2.7-mlt
pakiet wirtualny udostępniany przez python-mlt
python2.7-pil
pakiet wirtualny udostępniany przez python-pil
python2.7-pil.imagetk
pakiet wirtualny udostępniany przez python-pil.imagetk
python2.7-pyproj
pakiet wirtualny udostępniany przez python-pyproj
python2.7-scipy
pakiet wirtualny udostępniany przez python-scipy
python2.7-selinux
pakiet wirtualny udostępniany przez python-selinux
python2.7-sqlalchemy-ext
pakiet wirtualny udostępniany przez python-sqlalchemy-ext
python2.7-sss
pakiet wirtualny udostępniany przez python-sss
python2.7-tdb
pakiet wirtualny udostępniany przez python-tdb
python3-f2py
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-numpy
python3-lldb-x.y
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-lldb-15
python3-numpy-abi9
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-numpy
python3-numpy-api15
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-numpy
python3-numpy-api16
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-numpy
python3-numpy-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-numpy
python3-pillow
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-pil
python3.10-graph-tool
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-graph-tool
python3.10-numpy
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-numpy
python3.10-ost
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-ost
python3.10-protobuf
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-protobuf
python3.10-slepc4py-64-complex3.17
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-slepc4py-64-complex3.17
python3.10-slepc4py-64-real3.17
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-slepc4py-64-real3.17
python3.10-slepc4py-complex3.17
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-slepc4py-complex3.17
python3.10-slepc4py-real3.17
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-slepc4py-real3.17
python3.10-tinyobjloader
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-tinyobjloader
python3.10-vtk-dicom
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-vtk-dicom
python3.6-grpcio
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-grpcio
python3.7-gdbm
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-gdbm
python3.7-grpcio
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-grpcio
python3.7-selinux
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-selinux
python3.7-sss
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-sss
python3.7-tdb
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-tdb
python3.7-tk
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-tk
python3.8-gdbm
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-gdbm
python3.8-tk
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-tk
python3.9-numpy
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-numpy
python3.9-openvdb
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-openvdb
python3.9-protobuf
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-protobuf
python3.9-ptrace
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-ptrace
python3.9-slepc4py-64-complex3.17
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-slepc4py-64-complex3.17
python3.9-slepc4py-64-real3.17
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-slepc4py-64-real3.17
python3.9-slepc4py-complex3.17
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-slepc4py-complex3.17
python3.9-slepc4py-real3.17
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-slepc4py-real3.17
python3.9-tinyobjloader
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-tinyobjloader
python3.9-vtk-dicom
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-vtk-dicom
qt6-base-abi (= 6.3.1)
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt6core6
qt6-declarative-abi (= 6.3.1)
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt6qml6
qt6-designer-abi (= 6.3.1)
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt6designer6
qt6-help-abi (= 6.3.1)
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt6help6
qt6-jsonrpc-abi (= 6.3.1)
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt6jsonrpc6
qt6-languageserver-abi (= 6.3.1)
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt6languageserver6
qt6-uitools-abi (= 6.3.1)
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt6uitools6
qt6-webengine-abi (= 6.3.1)
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt6webenginecore6
qtbase-abi-5-12-3
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5core5a
qtbase-abi-5-15-5
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5core5a
qtdeclarative-abi-5-12-3
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5qml5
qtdeclarative-abi-5-15-5
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5qml5
qtscript-abi-5-6-0
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5script5
qtscxml-abi-5-15-5
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5scxml5
qtsvg-abi-5-12-2
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5svg5
qtsvg-abi-5-15-5
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5svg5
qtwayland-client-abi-5-15-5
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5waylandclient5
qtwayland-compositor-abi-5-15-5
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5waylandcompositor5
qtwebengine-abi-5-15-10
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5webenginecore5
quake-engine
pakiet wirtualny udostępniany przez darkplaces
quake-engine-server
pakiet wirtualny udostępniany przez darkplaces-server
rdoc
pakiet wirtualny udostępniany przez ruby
readline-editor
pakiet wirtualny udostępniany przez rlfe
resolvconf
pakiet wirtualny udostępniany przez systemd-resolved
rfkill-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez rfkill-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, rfkill-modules-5.19.0-trunk-686-di, rfkill-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di
rtc-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez kernel-image-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, kernel-image-5.19.0-trunk-octeon-di, kernel-image-5.19.0-trunk-686-pae-di, kernel-image-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, kernel-image-5.19.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-5.19.0-trunk-marvell-di, kernel-image-5.19.0-trunk-686-di
ruby-aws-sdk-core (= 2.9.32-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez ruby-aws-sdk
ruby-aws-sdk-resources (= 2.9.32-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez ruby-aws-sdk
ruby-rails (= 5.2.6)
pakiet wirtualny udostępniany przez diaspora
ruby-railties (= 5.2.6)
pakiet wirtualny udostępniany przez diaspora
rubygems
pakiet wirtualny udostępniany przez ruby
sata-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez sata-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, sata-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, sata-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, sata-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, sata-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, sata-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, sata-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, sata-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, sata-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, sata-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, sata-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, sata-modules-5.19.0-trunk-686-di, sata-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, sata-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, sata-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, sata-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, sata-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, sata-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, sata-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di
scsi-core-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez scsi-core-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-686-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, scsi-core-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di
scsi-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez scsi-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-686-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, scsi-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di
scsi-nic-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-686-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, scsi-nic-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di
serial-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez serial-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, serial-modules-5.19.0-trunk-686-di, serial-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, serial-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, serial-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, serial-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, serial-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, serial-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di
sip-api-12.0
pakiet wirtualny udostępniany przez python-sip
sip-api-12.1
pakiet wirtualny udostępniany przez python-sip
sip-api-12.2
pakiet wirtualny udostępniany przez python-sip
sip-api-12.3
pakiet wirtualny udostępniany przez python-sip
sip-api-12.4
pakiet wirtualny udostępniany przez python-sip
sip-api-12.5
pakiet wirtualny udostępniany przez python-sip
sip-api-12.6
pakiet wirtualny udostępniany przez python-sip
sip-py3api-12.0
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-sip
sip-py3api-12.1
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-sip
sip-py3api-12.2
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-sip
sip-py3api-12.3
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-sip
sip-py3api-12.4
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-sip
sip-py3api-12.5
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-sip
sip-py3api-12.6
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-sip
slapd-smbk5pwd (2.6.2+dfsg-1~exp1)
transitional package for slapd-contrib
slapd-smbk5pwd
pakiet wirtualny udostępniany przez slapd-contrib
sound-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez sound-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, sound-modules-5.19.0-trunk-686-di, sound-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, sound-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, sound-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, sound-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, sound-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, sound-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, sound-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di
speakup-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez speakup-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-686-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, speakup-modules-5.19.0-trunk-amd64-di
sphinx (= 5.1.1-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-sphinx
squashfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez squashfs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-686-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, squashfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di
ssh-askpass
pakiet wirtualny udostępniany przez lxqt-openssh-askpass, ssh-askpass-fullscreen
starpu-any-examples
pakiet wirtualny udostępniany przez starpu-examples
starpu-any-tools
pakiet wirtualny udostępniany przez starpu-tools
stunnel
pakiet wirtualny udostępniany przez stunnel4
system-log-daemon
pakiet wirtualny udostępniany przez rsyslog, socklog
systemd-sysusers (= 251.3-2~exp1)
pakiet wirtualny udostępniany przez systemd-standalone-sysusers, systemd
systemd-sysusers (= 251.3-2~exp2)
pakiet wirtualny udostępniany przez systemd-standalone-sysusers, systemd
systemd-tmpfiles (= 251.3-2~exp1)
pakiet wirtualny udostępniany przez systemd-standalone-tmpfiles, systemd
systemd-tmpfiles (= 251.3-2~exp2)
pakiet wirtualny udostępniany przez systemd-standalone-tmpfiles, systemd
tcldoc
pakiet wirtualny udostępniany przez tcl8.7-doc, tcl9.0-doc
tclsh
pakiet wirtualny udostępniany przez tcl
tcltls
pakiet wirtualny udostępniany przez tcl-tls
tdb-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libtdb-dev
telnet-client
pakiet wirtualny udostępniany przez netkit-telnet
telnet-server
pakiet wirtualny udostępniany przez netkit-telnetd
texlive-base-bin
pakiet wirtualny udostępniany przez texlive-binaries
time-daemon
pakiet wirtualny udostępniany przez systemd-timesyncd, chrony
tkdoc
pakiet wirtualny udostępniany przez tk8.7-doc
udf-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez udf-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, udf-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, udf-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, udf-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, udf-modules-5.19.0-trunk-686-di, udf-modules-5.19.0-trunk-m68k-di, udf-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, udf-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, udf-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, udf-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, udf-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, udf-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, udf-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, udf-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, udf-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, udf-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, udf-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, udf-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, udf-modules-5.19.0-trunk-octeon-di
ufs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez ufs-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di
uinput-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez uinput-modules-5.19.0-trunk-686-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, uinput-modules-5.19.0-trunk-amd64-di
update-notifier
pakiet wirtualny udostępniany przez gnome-packagekit
ups-monitor
pakiet wirtualny udostępniany przez nut-client
usb-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez usb-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, usb-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, usb-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, usb-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, usb-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, usb-modules-5.19.0-trunk-686-di, usb-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, usb-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, usb-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, usb-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, usb-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, usb-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, usb-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, usb-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, usb-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, usb-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, usb-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, usb-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, usb-modules-5.19.0-trunk-amd64-di
usb-serial-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez usb-serial-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-686-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, usb-serial-modules-5.19.0-trunk-parisc-di
usb-storage-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez usb-storage-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-armmp-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-riscv64-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-marvell-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-686-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, usb-storage-modules-5.19.0-trunk-itanium-di
va-driver
pakiet wirtualny udostępniany przez mesa-va-drivers
vdpau-driver
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-vdpau-driver, mesa-vdpau-drivers
virtualbox-guest-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-cloud-amd64, linux-image-rt-686-pae, linux-image-686, linux-image-amd64, linux-image-686-pae, linux-image-rt-amd64
vulkan-icd
pakiet wirtualny udostępniany przez nvidia-vulkan-icd
watch
pakiet wirtualny udostępniany przez procps
wicd-client
pakiet wirtualny udostępniany przez wicd-gtk, wicd-curses, wicd-cli
wireguard-modules (= 1.0.0)
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-rpi, linux-image-686, linux-image-sparc64-smp, linux-image-4kc-malta, linux-image-rt-amd64, linux-image-amd64, linux-image-parisc64, linux-image-s390x, linux-image-mckinley, linux-image-powerpc64le, linux-image-itanium, linux-image-686-pae, linux-image-m68k, linux-image-rt-arm64, linux-image-octeon, linux-image-armmp-lpae, linux-image-armmp, linux-image-arm64, linux-image-loongson-3, linux-image-rt-armmp, linux-image-mips64r2el, linux-image-sparc64, linux-image-riscv64, linux-image-5kc-malta, linux-image-rt-686-pae, linux-image-cloud-arm64, linux-image-marvell, linux-image-powerpc64, linux-image-parisc, linux-image-mips32r2el, linux-image-cloud-amd64
wish
pakiet wirtualny udostępniany przez tk
wordlist
pakiet wirtualny udostępniany przez wfrench
worldforge-server
pakiet wirtualny udostępniany przez cyphesis-cpp
www-browser
pakiet wirtualny udostępniany przez epiphany-browser, links, links2, lynx
x-display-manager
pakiet wirtualny udostępniany przez gdm3
x-session-manager
pakiet wirtualny udostępniany przez lxqt-session, xfce4-session, ukui-session-manager
x-terminal-emulator
pakiet wirtualny udostępniany przez xterm, mlterm, pterm, mlterm-tiny, qterminal
x-window-manager
pakiet wirtualny udostępniany przez fluxbox, cinnamon, bspwm, sawfish, xfwm4, ukwm, muffin
xfce-keyboard-shortcuts
pakiet wirtualny udostępniany przez libxfce4ui-common
xfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez xfs-modules-5.19.0-trunk-4kc-malta-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-686-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-686-pae-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-loongson-3-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-s390x-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-parisc64-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-arm64-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64le-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-sparc64-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-itanium-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-amd64-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-5kc-malta-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-octeon-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-mips32r2el-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-powerpc64-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-parisc-di, xfs-modules-5.19.0-trunk-mips64r2el-di
xorg-driver-video
pakiet wirtualny udostępniany przez xserver-xorg-video-nvidia
xpdf-utils
pakiet wirtualny udostępniany przez poppler-utils
xserver-xorg-video-nvidia-any
pakiet wirtualny udostępniany przez xserver-xorg-video-nvidia
zephyr-server (3.1.2-3)
Project Athena's notification service - non-Kerberos server
zephyr-server
pakiet wirtualny udostępniany przez zephyr-server-krb5