wszystkie opcje
buster  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  trixie  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: libbsd  ]

Pakiet: libbsd-dev (0.9.1-2+deb10u1)

Odnośniki dla libbsd-dev

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego libbsd:

Opiekun:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

utility functions from BSD systems - development files

This library provides some functions commonly available on BSD systems but not on others like GNU systems.

The currently provided functions are:

 * _time32_to_time, _time_to_time32, _time64_to_time, _time_to_time64,
   _time_to_long, _long_to_time, _time_to_int, _int_to_time.
 * TIMEVAL_TO_TIMESPEC, TIMESPEC_TO_TIMEVAL.
 * MD5Data, MD5End, MD5File, MD5FileChunk, MD5Final, MD5Init, MD5Pad,
   MD5Transform, MD5Update.
 * arc4random, arc4random_addrandom, arc4random_buf, arc4random_stir,
   arc4random_uniform.
 * bsd_getopt.
 * be16dec, be32dec, be64dec, le16dec, le32dec, le64dec.
 * be16enc, be32enc, be64enc, le16enc, le32enc, le64enc.
 * bit_alloc, bit_decl, bit_clear, bit_ffc, bit_ffs, bit_nclear, bit_nset,
   bit_set, bitstr_size, bit_test.
 * closefrom.
 * expand_number, dehumanize_number, humanize_number.
 * explicit_bzero.
 * errc, verrc, vwarnc, warnc.
 * fmtcheck.
 * fgetln, fparseln, fgetwln, flopen, flopenat, fpurge, funopen.
 * getbsize.
 * getmode, setmode, strmode,
 * getpeereid.
 * getprogname, setprogname.
 * heapsort, radixsort, mergesort, sradixsort.
 * nlist (ELF and a.out support).
 * pidfile_open, ppidfile_filen, oidfile_write, pidfile_close, pidfile_remove.
 * readpassphrase.
 * reallocarray, reallocf.
 * setproctitle (initialized via libbsd-ctor or setproctitle_init).
 * sl_init, sl_add, sl_free, sl_find.
 * strlcpy, strlcat.
 * strnstr.
 * nvis, snvis, stravis, strenvisx, strnunvis, strnunvisx, strnvis,
   strsenvisx, strsnvis, strsnvisx, strsvis, strsvisx, strunvis, strunvisx,
   strvis, strvisx, svis, unvis, vis.
 * strtoi, strtonum, strtou.
 * timeradd, timersub, timerclear, timerisset, timercmp.
 * timespecadd, timespecsub, timespecclear, timespecisset, timespeccmp.
 * wcslcat, wcslcpy.

Also included are some queue macro definitions not present on includes from glibc.

Znaczniki: Rozwój oprogramowania: Rozwijanie w języku C, Biblioteki, Zaimplementowane w: C, Rola: role::devel-lib, suite::bsd

Inne pakiety związane z libbsd-dev

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • enhances

Pobieranie libbsd-dev

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
armhf 217,1 KiB643,0 KiB [lista plików]