wszystkie opcje
stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Pakiet wirtualny: awk

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Pakiety udostępniające awk

gawk
GNU awk, język wyszukiwania i obróbki wzorców tekstu
mawk
Język wyszukiwania wzorców i przetwarzania tekstu
original-awk
The original awk described in "The AWK Programming Language"