buster  ] [  buster-updates  ] [  buster-backports  ] [  bullseye  ] [  bullseye-updates  ] [  bullseye-backports  ] [  bookworm  ] [  bookworm-updates  ] [  bookworm-backports  ] [  trixie  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Overzicht van secties in "trixie"

Onderhoudsgereedschappen
Gereedschappen om de systeembronnen te administreren, gebruikersaccounts bij te houden, etc.
Mono/CLI
Everything about Mono and the Common Language Infrastructure.
Communicatieprogramma's
Software om uw modem op de ouderwetse manier te gebruiken.
Databases
Database Servers and Clients.
udeb-pakketten voor de debian-installer
Speciale pakketten om uw eigen varianten van de debian-installer te bouwen. Installeer deze niet op een normaal systeem!
Debug packages
Packages providing debugging information for executables and shared libraries.
Ontwikkeling
Gereedschappen, compilers, omgevingen, bibliotheken, etc. voor ontwikkeling van software
Documentatie
FAQ's, HOWTO's en andere documentatie waarin van alles wat met Debian heeft te maken, wordt uitgelegd, en programmatuur die nodig is om de documentatie te bekijken (man, info, etc).
Editors
Programma's om bestanden te bewerken, programmeer-omgevingen
Education
Software for learning and teaching.
Elektronica
Gereedschappen voor elektronica
Embedded programmatuur
Programma's die geschikt zijn voor gebruik in embedded toepassingen.
Lettertypen
Font packages.
Spellen
Programma's om op een leuke manier uw tijd door te brengen.
GNOME
De GNOME desktopomgeving, een krachtige, makkelijk te gebruiken verzameling van geïntegreerde programma's.
GNU R
Everything about GNU R, a statistical computation and graphics system.
GNUstep
The GNUstep environment.
Go
Go programming language, libraries, and development tools.
Grafisch
Programma's om grafische bestanden te wijzigen, te bekijken en te converteren... Alles om een artiest te worden.
Ham Radio
Programma's voor ham radio
Haskell
Everything about Haskell.
Web Servers
Web servers and their modules.
Interpretators
Allerlei verschillende interpretators voor geïnterpreteerde talen. Macro-uitvoerders.
Introspection
Machine readable introspection data for use by development tools.
Java
Everything about Java.
JavaScript
JavaScript programming language, libraries, and development tools.
KDE
De K Desktopomgeving, een krachtige, makkelijk te gebruiken verzameling van geïntegreerde programma's.
Kernels
Operating System Kernels and related modules.
Bibliotheek-ontwikkeling
Bibliotheken die nodig zijn voor ontwikkelaars om programma's te schrijven die die bibliotheken gebruiken.
Bibliotheken
Bibliotheken die nodig zijn voor andere programma's. Ze leveren speciale mogelijkheden voor ontwikkelaars.
Lisp
Everything about Lisp.
Language packs
Localization support for big software packages.
E-mail
Programma's om e-mailberichten te routeren, te lezen en te schrijven.
Wiskunde
Wiskundige programma's.
Meta packages
Packages that mainly provide dependencies on other packages.
Diversen
Diverse gereedschappen die nergens anders passen.
Netwerk
Daemons and clients to connect your system to the world.
Nieuwsgroepen
Programmatuur om toegang te krijgen tot Usenet, om eigen news-servers op te zetten, etc.
OCaml
Everything about OCaml, an ML language implementation.
Oude bibliotheken
Oude versies van bibliotheken, die worden bewaard omdat oudere programmatuur hen nog nodig kan hebben.
Andere besturings- en bestandssystemen
Software to run programs compiled for other operating systems, and to use their filesystems.
Perl
Alles wat te maken heeft met Perl, een geïnterpreteerde script taal.
PHP
Everything about PHP.
Python
Alles wat te maken heeft met Python, een geïnterpreteerde, interactieve, object-georiënteerde taal.
Ruby
Everything about Ruby, an interpreted object oriented language.
Rust
Rust programming language, library crates, and development tools
Wetenschap
Basisgereedschappen voor wetenschappelijk werk.
Shells
Commando shells. Vriendelijke gebruikersinterfaces voor beginners.
Geluid
Gereedschappen om om te gaan met geluid: mixers, afspeel- en opnameprogramma's, CD-spelers, etc.
Tasks
Packages that are used by 'tasksel', a simple interface for users who want to configure their system to perform a specific task.
TeX
De beroemde tekst-zet programmatuur en gerelateerde programma's.
Tekstverwerking
Gereedschappen om tekstdocumenten op te maken en te printen.
Gereedschappen
Gereedschappen voor bestands- en diskmanipulatie, voor backup en archivering, voor het in de gaten houden van uw systeem, voor invoersystemen, etc.
Version Control Systems
Version control systems and related utilities.
Video
Video viewers, editors, recording, streaming.
Virtuele pakketten
Virtuele pakketten.
Webprogrammatuur
Webservers, -browsers, -proxies, download-gereedschappen, etc.
X Window System programma's
X servers, libraries, window managers, terminal emulators and many related applications.
Xfce
Xfce, a fast and lightweight Desktop Environment.
Zope/Plone Framework
Zope Application Server and Plone Content Managment System.

Alle pakketten
(compact gecomprimeerd tekstueel overzicht)