Bestandenoverzicht voor pakket gobjc-powerpc-linux-gnuspe in stretch voor het platform i386

/usr/share/doc/gobjc-powerpc-linux-gnuspe