Bestandenoverzicht voor pakket libgcc1-sparc64-cross in buster voor het platform all

/usr/share/doc/libgcc1-sparc64-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgcc1-sparc64-cross
/usr/sparc64-linux-gnu/lib/libgcc_s.so.1