all options
buster  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  trixie  ] [  sid  ]
[ Source: dpkg  ]

Package: libdpkg-perl (1.22.6)

Links for libdpkg-perl

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package dpkg:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

Dpkg perl-moduler

Denne pakke tilbyder Perlmodulerne, som anvendes af skripterne i dpkg-dev. De dækker et bredt udsnit af funktionaliteter. Blandt disse er der de følgende offentlige moduler:

 - Dpkg: grundvariabler
 - Dpkg::Arch: funktioner til håndtering af arkitektur
 - Dpkg::BuildFlags: angiv, ændr og forespørg kompilationsbyggeflag
 - Dpkg::BuildInfo: funktioner til information om bygning
 - Dpkg::BuildOptions: fortolk og manipuler DEB_BUILD_OPTIONS
 - Dpkg::BuildProfiles: fortolk og manipuler byggeprofiler
 - Dpkg::Changelog: fortolk ændringslogge
 - Dpkg::Changelog::Entry: repræsenterer en changelog-post
 - Dpkg::Changelog::Parse: generiske fortolker af ændringslogge for
   dpkg-parsechangelog
 - Dpkg::Checksums: fremstil og fortolk kontrolsummer
 - Dpkg::Compression: simpel database med tilgængelige komprimeringsmetoder
 - Dpkg::Compression::FileHandle: transparent (de)komprimering af filer
 - Dpkg::Compression::Process: omslag omkring komprimeringsværktøjer
 - Dpkg::Conf: fortolk dpkg-konfigurationsfiler
 - Dpkg::Control: fortolk og manipuler Debian-kontrolinformation
   (.dsc, .changes, pakke/kilde-poster, etc.)
 - Dpkg::Control::Changelog: repræsenterer feltuddata med dpkg-
   parsechangelog
 - Dpkg::Control::Fields: håndter (liste over kendte) kontrolfelter
 - Dpkg::Control::Hash: fortolk og manipuler en blok af RFC822-lignende
   felter
 - Dpkg::Control::Info: fortolk filer såsom debian/control
 - Dpkg::Control::Tests: fortolk filer såsom debian/tests/control
 - Dpkg::Control::Tests::Entry: repræsenterer en debian/tests/control
   stanza
 - Dpkg::Deps: fortolk og manipuler afhængigheder
 - Dpkg::Deps::Simple: repræsenterer en enkel afhængighedsudtryk
 - Dpkg::Deps::Multiple: basismodul til at repræsentere flere afhængigheder
 - Dpkg::Deps::Union: liste med afhængigheder uden relationer
 - Dpkg::Deps::AND: liste med AND-afhængigheder
 - Dpkg::Deps::OR: liste med OR-afhængigheder
 - Dpkg::Deps::KnownFacts: liste med installerede og virtuelle pakker
 - Dpkg::Exit: push, pop og run exit-håndtag
 - Dpkg::Gettext: omslag omkring Locale::gettext
 - Dpkg::ErrorHandling: gængse fejlfunktioner
 - Dpkg::IPC: spawn (start) del-processer og fød/indhent data
 - Dpkg::Index: samlinger af Dpkg::Control (pakke/kilde-filer for
   eksempel)
 - Dpkg::Interface::Storable: serialiseringsprogram for basisobjekter
 - Dpkg::Path: gængse stihåndteringsfunktioner
 - Dpkg::Source::Format: manipuler debian/source/format-filer
 - Dpkg::Source::Package: udtræk kildepakker for Debian
 - Dpkg::Substvars: erstat variabler i strenge
 - Dpkg::Vendor: identificer aktuel leverandør af distribution
 - Dpkg::Version: fortolk og manipuler Debian-pakkeversioner

Alle pakker som listes i Suggests (forslag) eller Recommends (anbefalinger) anvendes af nogle af modulerne.

Tags: Software Development: Debian, Perl Development, Libraries, devel::packaging, implemented-in::perl, Role: Development Library, Program, Application Suite: suite::debian, works-with::archive, Works with: Source Code

Other Packages Related to libdpkg-perl

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download libdpkg-perl

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 616.3 kB2,022.0 kB [list of files]