Списък на файловете в пакета systemtap-client в stretch, архитектура s390x

/usr/lib/systemtap/stap-env
/usr/share/doc/systemtap-client/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/systemtap-client/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/systemtap-client/copyright