Списък на файловете в пакета spark в stretch, архитектура s390x

/usr/bin/checker
/usr/bin/pogs
/usr/bin/spadesimp
/usr/bin/spark
/usr/bin/sparkclean
/usr/bin/sparkformat
/usr/bin/sparkmake
/usr/bin/sparksimp
/usr/bin/vct
/usr/bin/victor
/usr/bin/wrap_utility
/usr/bin/zombiescope
/usr/lib/spark/confgen.adb
/usr/lib/spark/current/ada-characters-handling.shs
/usr/lib/spark/current/ada.idx
/usr/lib/spark/current/all.wrn
/usr/lib/spark/current/current.sum
/usr/lib/spark/current/gnat.cfg
/usr/lib/spark/current/interfaces-c.shs
/usr/lib/spark/current/interfaces.idx
/usr/lib/spark/current/interfaces.shs
/usr/lib/spark/current/spark-ada-command_line-unbounded_string.adb
/usr/lib/spark/current/spark-ada-command_line-unbounded_string.ads
/usr/lib/spark/current/spark-ada-command_line.adb
/usr/lib/spark/current/spark-ada-command_line.ads
/usr/lib/spark/current/spark-ada-containers.ads
/usr/lib/spark/current/spark-ada-strings-maps-not_spark.adb
/usr/lib/spark/current/spark-ada-strings-maps-not_spark.ads
/usr/lib/spark/current/spark-ada-strings-maps.adb
/usr/lib/spark/current/spark-ada-strings-maps.ads
/usr/lib/spark/current/spark-ada-strings-not_spark.adb
/usr/lib/spark/current/spark-ada-strings-not_spark.ads
/usr/lib/spark/current/spark-ada-strings-unbounded-not_spark.adb
/usr/lib/spark/current/spark-ada-strings-unbounded-not_spark.ads
/usr/lib/spark/current/spark-ada-strings-unbounded.adb
/usr/lib/spark/current/spark-ada-strings-unbounded.ads
/usr/lib/spark/current/spark-ada-strings.ads
/usr/lib/spark/current/spark-ada-text_io-not_spark.adb
/usr/lib/spark/current/spark-ada-text_io-not_spark.ads
/usr/lib/spark/current/spark-ada-text_io-unbounded_string.adb
/usr/lib/spark/current/spark-ada-text_io-unbounded_string.ads
/usr/lib/spark/current/spark-ada-text_io.adb
/usr/lib/spark/current/spark-ada-text_io.ads
/usr/lib/spark/current/spark-ada.ads
/usr/lib/spark/current/spark-crypto-debug.adb
/usr/lib/spark/current/spark-crypto-debug.ads
/usr/lib/spark/current/spark-crypto-hash-skein.adb
/usr/lib/spark/current/spark-crypto-hash-skein.ads
/usr/lib/spark/current/spark-crypto-hash.ads
/usr/lib/spark/current/spark-crypto.ads
/usr/lib/spark/current/spark-unsigned.adb
/usr/lib/spark/current/spark-unsigned.ads
/usr/lib/spark/current/spark-unsigned.shs
/usr/lib/spark/current/spark.ads
/usr/lib/spark/current/spark.idx
/usr/lib/spark/current/spark.smf
/usr/lib/spark/current/spark.sw
/usr/lib/spark/current/sparklib.idx
/usr/lib/spark/errors.htm
/usr/lib/spark/spark_io.adb
/usr/lib/spark/spark_io.ads
/usr/lib/spark/spark_io_05.adb
/usr/lib/spark/spark_io_05.ads
/usr/lib/spark/sparkreport.xsd
/usr/share/doc/spark/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/spark/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/spark/copyright
/usr/share/lintian/overrides/spark
/usr/share/man/man1/checker.1.gz
/usr/share/man/man1/pogs.1.gz
/usr/share/man/man1/spadesimp.1.gz
/usr/share/man/man1/spark.1.gz
/usr/share/man/man1/sparkformat.1.gz
/usr/share/man/man1/sparkmake.1.gz
/usr/share/man/man1/sparksimp.1.gz
/usr/share/man/man1/victor.1.gz
/usr/share/man/man1/zombiescope.1.gz
/usr/share/spark/checker/helptext/case.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/consult.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/declare.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/deduce.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/delete.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/done.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/execute.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/exit.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/forget.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/forwardch.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/help.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/infer.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/instantia.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/list.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/newvc.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/printvc.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/prove.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/quit.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/remember.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/replace.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/rules.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/rxarith.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/rxarray.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/rxenum.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/rxfdlfunc.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/rxgenineq.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/rxinequal.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/rxlogic.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/rxmodular.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/rxquantif.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/rxrecord.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/rxseq.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/rxsets.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/rxspecial.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/save.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/set.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/show.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/simplify.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/standard.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/status.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/traverse.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/undelete.chl
/usr/share/spark/checker/helptext/unwrap.chl
/usr/share/spark/checker/rules/ARITH.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/ARRAY.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/BITWISE.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/ENUM.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/ENUMERATION.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/FDLFUNCS.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/GENINEQS.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/INTINEQS.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/LOGIC.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/MODULAR.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/NUMINEQS.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/QUANTIF.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/RECORD.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/SEQ.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/SETS.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/SPECIAL.RUL
/usr/share/spark/checker/rules/checker.ini
/usr/share/spark/divmod.rul
/usr/share/spark/prelude.fdl
/usr/share/spark/prelude.rul
/usr/share/spark/smt_prelude.mlw