Списък на файловете в пакета pmccabe в stretch, архитектура s390x

/usr/bin/codechanges
/usr/bin/decomment
/usr/bin/pmccabe
/usr/bin/vifn
/usr/share/doc/pmccabe/TODO
/usr/share/doc/pmccabe/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pmccabe/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/pmccabe/changelog.gz
/usr/share/doc/pmccabe/copyright
/usr/share/man/man1/codechanges.1.gz
/usr/share/man/man1/decomment.1.gz
/usr/share/man/man1/pmccabe.1.gz
/usr/share/man/man1/vifn.1.gz