Списък на файловете в пакета limba-licompile в stretch, архитектура s390x

/usr/bin/lig++
/usr/bin/ligcc
/usr/bin/relaytool
/usr/include/licompile/ctype.h
/usr/lib/licompile/buildlist
/usr/share/aclocal/relaytool.m4
/usr/share/doc/limba-licompile/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/limba-licompile/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/limba-licompile/copyright
/usr/share/licompile/LiCompile/GCC.pm
/usr/share/licompile/LiCompile/Utils.pm
/usr/share/man/man1/lig++.1.gz
/usr/share/man/man1/ligcc.1.gz
/usr/share/man/man1/relaytool.1.gz