Списък на файловете в пакета guncat в stretch, архитектура s390x

/usr/bin/guncat
/usr/share/doc/guncat/README.gz
/usr/share/doc/guncat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/guncat/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/guncat/changelog.gz
/usr/share/doc/guncat/copyright
/usr/share/doc/guncat/guncat.1.html
/usr/share/man/man1/guncat.1.gz