Списък на файловете в пакета gsoap в stretch, архитектура ppc64el

/usr/bin/soapcpp2
/usr/bin/wsdl2h
/usr/share/doc/gsoap/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gsoap/changelog.gz
/usr/share/doc/gsoap/copyright
/usr/share/gsoap/WS/LEGAL.txt
/usr/share/gsoap/WS/README.txt
/usr/share/gsoap/WS/WS-README
/usr/share/gsoap/WS/WS-typemap.dat
/usr/share/gsoap/WS/typemap.dat
/usr/share/gsoap/custom/README.txt
/usr/share/gsoap/custom/chrono_duration.cpp
/usr/share/gsoap/custom/chrono_duration.h
/usr/share/gsoap/custom/chrono_time_point.cpp
/usr/share/gsoap/custom/chrono_time_point.h
/usr/share/gsoap/custom/duration.c
/usr/share/gsoap/custom/duration.h
/usr/share/gsoap/custom/float128.c
/usr/share/gsoap/custom/float128.h
/usr/share/gsoap/custom/int128.c
/usr/share/gsoap/custom/int128.h
/usr/share/gsoap/custom/long_double.c
/usr/share/gsoap/custom/long_double.h
/usr/share/gsoap/custom/long_time.c
/usr/share/gsoap/custom/long_time.h
/usr/share/gsoap/custom/qbytearray_base64.cpp
/usr/share/gsoap/custom/qbytearray_base64.h
/usr/share/gsoap/custom/qbytearray_hex.cpp
/usr/share/gsoap/custom/qbytearray_hex.h
/usr/share/gsoap/custom/qdate.cpp
/usr/share/gsoap/custom/qdate.h
/usr/share/gsoap/custom/qdatetime.cpp
/usr/share/gsoap/custom/qdatetime.h
/usr/share/gsoap/custom/qstring.cpp
/usr/share/gsoap/custom/qstring.h
/usr/share/gsoap/custom/qtime.cpp
/usr/share/gsoap/custom/qtime.h
/usr/share/gsoap/custom/struct_timeval.c
/usr/share/gsoap/custom/struct_timeval.h
/usr/share/gsoap/custom/struct_tm.c
/usr/share/gsoap/custom/struct_tm.h
/usr/share/gsoap/custom/struct_tm_date.c
/usr/share/gsoap/custom/struct_tm_date.h
/usr/share/gsoap/import/README.txt
/usr/share/gsoap/import/WS-Header.h
/usr/share/gsoap/import/WS-example.c
/usr/share/gsoap/import/WS-example.h
/usr/share/gsoap/import/c14n.h
/usr/share/gsoap/import/dom.h
/usr/share/gsoap/import/ds.h
/usr/share/gsoap/import/ds2.h
/usr/share/gsoap/import/plnk.h
/usr/share/gsoap/import/ref.h
/usr/share/gsoap/import/saml1.h
/usr/share/gsoap/import/saml2.h
/usr/share/gsoap/import/ser.h
/usr/share/gsoap/import/soap12.h
/usr/share/gsoap/import/stdstring.h
/usr/share/gsoap/import/stl.h
/usr/share/gsoap/import/stldeque.h
/usr/share/gsoap/import/stllist.h
/usr/share/gsoap/import/stlset.h
/usr/share/gsoap/import/stlvector.h
/usr/share/gsoap/import/vprop.h
/usr/share/gsoap/import/wsa.h
/usr/share/gsoap/import/wsa3.h
/usr/share/gsoap/import/wsa4.h
/usr/share/gsoap/import/wsa5.h
/usr/share/gsoap/import/wsc.h
/usr/share/gsoap/import/wsc2.h
/usr/share/gsoap/import/wsdd.h
/usr/share/gsoap/import/wsdd10.h
/usr/share/gsoap/import/wsdd5.h
/usr/share/gsoap/import/wsdx.h
/usr/share/gsoap/import/wsp.h
/usr/share/gsoap/import/wsp_appliesto.h
/usr/share/gsoap/import/wsrm.h
/usr/share/gsoap/import/wsrm4.h
/usr/share/gsoap/import/wsrm5.h
/usr/share/gsoap/import/wsrp.h
/usr/share/gsoap/import/wsrx.h
/usr/share/gsoap/import/wsrx5.h
/usr/share/gsoap/import/wsse.h
/usr/share/gsoap/import/wsse11.h
/usr/share/gsoap/import/wsse2.h
/usr/share/gsoap/import/wst.h
/usr/share/gsoap/import/wstx.h
/usr/share/gsoap/import/wsu.h
/usr/share/gsoap/import/xenc.h
/usr/share/gsoap/import/xenc2.h
/usr/share/gsoap/import/xlink.h
/usr/share/gsoap/import/xmime.h
/usr/share/gsoap/import/xmime4.h
/usr/share/gsoap/import/xmime5.h
/usr/share/gsoap/import/xml.h
/usr/share/gsoap/import/xmlmime.h
/usr/share/gsoap/import/xmlmime5.h
/usr/share/gsoap/import/xop.h
/usr/share/gsoap/import/xsd.h
/usr/share/gsoap/plugin/README.txt
/usr/share/gsoap/plugin/cacerts.c
/usr/share/gsoap/plugin/cacerts.h
/usr/share/gsoap/plugin/calcrest.h
/usr/share/gsoap/plugin/httpda.c
/usr/share/gsoap/plugin/httpda.h
/usr/share/gsoap/plugin/httpdatest.c
/usr/share/gsoap/plugin/httpdatest.h
/usr/share/gsoap/plugin/httpform.c
/usr/share/gsoap/plugin/httpform.h
/usr/share/gsoap/plugin/httpget.c
/usr/share/gsoap/plugin/httpget.h
/usr/share/gsoap/plugin/httpgettest.c
/usr/share/gsoap/plugin/httpgettest.h
/usr/share/gsoap/plugin/httpmd5.c
/usr/share/gsoap/plugin/httpmd5.h
/usr/share/gsoap/plugin/httpmd5test.c
/usr/share/gsoap/plugin/httpmd5test.h
/usr/share/gsoap/plugin/httppost.c
/usr/share/gsoap/plugin/httppost.h
/usr/share/gsoap/plugin/httpposttest.c
/usr/share/gsoap/plugin/httpposttest.h
/usr/share/gsoap/plugin/logging.c
/usr/share/gsoap/plugin/logging.h
/usr/share/gsoap/plugin/md5evp.c
/usr/share/gsoap/plugin/md5evp.h
/usr/share/gsoap/plugin/mecevp.c
/usr/share/gsoap/plugin/mecevp.h
/usr/share/gsoap/plugin/mq.c
/usr/share/gsoap/plugin/mq.h
/usr/share/gsoap/plugin/plugin.c
/usr/share/gsoap/plugin/plugin.h
/usr/share/gsoap/plugin/sessions.c
/usr/share/gsoap/plugin/sessions.h
/usr/share/gsoap/plugin/smdevp.c
/usr/share/gsoap/plugin/smdevp.h
/usr/share/gsoap/plugin/threads.c
/usr/share/gsoap/plugin/threads.h
/usr/share/gsoap/plugin/wsaapi.c
/usr/share/gsoap/plugin/wsaapi.h
/usr/share/gsoap/plugin/wsddapi.c
/usr/share/gsoap/plugin/wsddapi.h
/usr/share/gsoap/plugin/wsrmapi.c
/usr/share/gsoap/plugin/wsrmapi.h
/usr/share/gsoap/plugin/wsse2api.c
/usr/share/gsoap/plugin/wsse2api.h
/usr/share/gsoap/plugin/wsseapi-lite.c
/usr/share/gsoap/plugin/wsseapi-lite.h
/usr/share/gsoap/plugin/wsseapi.c
/usr/share/gsoap/plugin/wsseapi.cpp
/usr/share/gsoap/plugin/wsseapi.h
/usr/share/gsoap/plugin/wstapi.c
/usr/share/gsoap/plugin/wstapi.h
/usr/share/man/man1/soapcpp2.1.gz
/usr/share/man/man1/wsdl2h.1.gz