Списък на файловете в пакета llvm-3.8 в stretch, архитектура mipsel

/usr/bin/bugpoint-3.8
/usr/bin/llc-3.8
/usr/bin/llvm-PerfectShuffle-3.8
/usr/bin/llvm-ar-3.8
/usr/bin/llvm-as-3.8
/usr/bin/llvm-bcanalyzer-3.8
/usr/bin/llvm-c-test-3.8
/usr/bin/llvm-config-3.8
/usr/bin/llvm-cov-3.8
/usr/bin/llvm-cxxdump-3.8
/usr/bin/llvm-diff-3.8
/usr/bin/llvm-dis-3.8
/usr/bin/llvm-dsymutil-3.8
/usr/bin/llvm-dwarfdump-3.8
/usr/bin/llvm-dwp-3.8
/usr/bin/llvm-extract-3.8
/usr/bin/llvm-lib-3.8
/usr/bin/llvm-link-3.8
/usr/bin/llvm-lto-3.8
/usr/bin/llvm-mc-3.8
/usr/bin/llvm-mcmarkup-3.8
/usr/bin/llvm-nm-3.8
/usr/bin/llvm-objdump-3.8
/usr/bin/llvm-pdbdump-3.8
/usr/bin/llvm-profdata-3.8
/usr/bin/llvm-ranlib-3.8
/usr/bin/llvm-readobj-3.8
/usr/bin/llvm-rtdyld-3.8
/usr/bin/llvm-size-3.8
/usr/bin/llvm-split-3.8
/usr/bin/llvm-stress-3.8
/usr/bin/llvm-symbolizer-3.8
/usr/bin/llvm-tblgen-3.8
/usr/bin/obj2yaml-3.8
/usr/bin/opt-3.8
/usr/bin/verify-uselistorder-3.8
/usr/bin/yaml2obj-3.8
/usr/lib/llvm-3.8/bin/bugpoint
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llc
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-PerfectShuffle
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-ar
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-as
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-bcanalyzer
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-c-test
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-config
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-cov
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-cxxdump
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-diff
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-dis
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-dsymutil
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-dwarfdump
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-dwp
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-extract
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-lib
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-link
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-lto
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-mc
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-mcmarkup
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-nm
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-objdump
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-pdbdump
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-profdata
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-ranlib
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-readobj
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-rtdyld
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-size
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-split
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-stress
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-symbolizer
/usr/lib/llvm-3.8/bin/llvm-tblgen
/usr/lib/llvm-3.8/bin/obj2yaml
/usr/lib/llvm-3.8/bin/opt
/usr/lib/llvm-3.8/bin/verify-uselistorder
/usr/lib/llvm-3.8/bin/yaml2obj
/usr/share/doc/llvm-3.8/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/llvm-3.8/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/llvm-3.8/copyright
/usr/share/lintian/overrides/llvm-3.8
/usr/share/man/man1/FileCheck-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/bugpoint-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/lit-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llc-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-ar-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-as-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-bcanalyzer-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-build-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-config-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-cov-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-diff-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-dis-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-dwarfdump-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-extract-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-lib-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-link-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-mc-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-mcmarkup-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-nm-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-objdump-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-profdata-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-ranlib-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-readobj-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-rtdyld-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-size-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-stress-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-symbolizer-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/opt-3.8.1.gz
/usr/share/man/man1/tblgen-3.8.1.gz