Списък на файловете в пакета libgportugol0 в stretch, архитектура mipsel

/usr/lib/libgportugol.so.0
/usr/lib/libgportugol.so.0.0.0
/usr/share/doc/libgportugol0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgportugol0/changelog.Debian.mipsel.gz
/usr/share/doc/libgportugol0/copyright