Списък на файловете в пакета gobjc++-mingw-w64-i686 в stretch, архитектура mipsel

/usr/lib/gcc/i686-w64-mingw32/6.3-posix/cc1objplus
/usr/lib/gcc/i686-w64-mingw32/6.3-win32/cc1objplus
/usr/share/doc/gobjc++-mingw-w64-i686