Списък на файловете в пакета delta в stretch, архитектура mips64el

/usr/bin/multidelta
/usr/bin/singledelta
/usr/bin/topformflat
/usr/share/doc/delta/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/delta/changelog.Debian.mips64el.gz
/usr/share/doc/delta/copyright
/usr/share/doc/delta/index.html
/usr/share/doc/delta/using_delta.html
/usr/share/man/man1/multidelta.1.gz
/usr/share/man/man1/singledelta.1.gz
/usr/share/man/man1/topformflat.1.gz