Списък на файловете в пакета tfdocgen в stretch, архитектура mips

/usr/bin/tfdocgen
/usr/share/doc/tfdocgen/README
/usr/share/doc/tfdocgen/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tfdocgen/changelog.Debian.mips.gz
/usr/share/doc/tfdocgen/changelog.gz
/usr/share/doc/tfdocgen/copyright
/usr/share/man/man1/tfdocgen.1.gz