Списък на файловете в пакета protobuf-c-compiler в stretch, архитектура mips

/usr/bin/protoc-c
/usr/share/doc/protobuf-c-compiler/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/protobuf-c-compiler/changelog.gz
/usr/share/doc/protobuf-c-compiler/copyright