Списък на файловете в пакета posixtestsuite в stretch, архитектура mips

/usr/share/doc/posixtestsuite/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/posixtestsuite/changelog.gz
/usr/share/doc/posixtestsuite/copyright
/usr/share/doc/posixtestsuite/report.mips-linux-gnu.log.gz