Списък на файловете в пакета mlton-runtime-mips-linux-gnu в stretch, архитектура mips

/usr/lib/mlton/targets/mips-linux-gnu/arch
/usr/lib/mlton/targets/mips-linux-gnu/constants
/usr/lib/mlton/targets/mips-linux-gnu/include/c-types.h
/usr/lib/mlton/targets/mips-linux-gnu/libgdtoa-gdb.a
/usr/lib/mlton/targets/mips-linux-gnu/libgdtoa-pic.a
/usr/lib/mlton/targets/mips-linux-gnu/libgdtoa.a
/usr/lib/mlton/targets/mips-linux-gnu/libmlton-gdb.a
/usr/lib/mlton/targets/mips-linux-gnu/libmlton-pic.a
/usr/lib/mlton/targets/mips-linux-gnu/libmlton.a
/usr/lib/mlton/targets/mips-linux-gnu/os
/usr/lib/mlton/targets/mips-linux-gnu/sizes
/usr/lib/mlton/targets/mips-linux-gnu/sml/c-types.sml
/usr/share/doc/mlton-runtime-mips-linux-gnu/README
/usr/share/doc/mlton-runtime-mips-linux-gnu/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mlton-runtime-mips-linux-gnu/changelog.gz
/usr/share/doc/mlton-runtime-mips-linux-gnu/copyright