Списък на файловете в пакета goi18n в stretch, архитектура mips

/usr/bin/goi18n
/usr/share/doc/goi18n/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/goi18n/changelog.Debian.mips.gz
/usr/share/doc/goi18n/changelog.gz
/usr/share/doc/goi18n/copyright