Списък на файловете в пакета gobjc++-multilib в stretch, архитектура mips

/usr/share/doc/gobjc++-multilib