Списък на файловете в пакета etc1tool в stretch, архитектура mips

/usr/bin/etc1tool
/usr/lib/android-sdk/platform-tools/etc1tool
/usr/share/doc/etc1tool/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/etc1tool/copyright
/usr/share/lintian/overrides/etc1tool
/usr/share/man/man1/etc1tool.1.gz