Списък на файловете в пакета cloog-ppl в stretch, архитектура mips

/usr/bin/cloog-ppl
/usr/share/doc/cloog-ppl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cloog-ppl/copyright
/usr/share/man/man1/cloog-ppl.1.gz