Списък на файловете в пакета skydns в stretch, архитектура i386

/usr/bin/skydns
/usr/share/doc/skydns/README.md.gz
/usr/share/doc/skydns/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/skydns/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/skydns/copyright