Списък на файловете в пакета llvm-3.9-runtime в stretch, архитектура i386

/usr/bin/lli-3.9
/usr/bin/lli-child-target-3.9
/usr/lib/llvm-3.9/bin/lli
/usr/lib/llvm-3.9/bin/lli-child-target
/usr/share/binfmts/llvm-3.9-runtime.binfmt
/usr/share/doc/llvm-3.9-runtime/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/llvm-3.9-runtime/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/llvm-3.9-runtime/copyright
/usr/share/lintian/overrides/llvm-3.9-runtime
/usr/share/man/man1/lli-3.9.1.gz