Списък на файловете в пакета gotail в stretch, архитектура i386

/usr/bin/gotail
/usr/share/doc/gotail/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gotail/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/gotail/changelog.gz
/usr/share/doc/gotail/copyright
/usr/share/man/man1/gotail.1.gz