Списък на файловете в пакета gobjc-powerpc64-linux-gnu в stretch, архитектура i386

/usr/share/doc/gobjc-powerpc64-linux-gnu