Списък на файловете в пакета gobjc-6-multilib-s390x-linux-gnu в stretch, архитектура i386

/usr/share/doc/gobjc-6-multilib-s390x-linux-gnu