Списък на файловете в пакета gobjc++-m68k-linux-gnu в stretch, архитектура i386

/usr/share/doc/gobjc++-m68k-linux-gnu