Списък на файловете в пакета gobjc++-6-s390x-linux-gnu в stretch, архитектура i386

/usr/lib/gcc-cross/s390x-linux-gnu/6/cc1objplus
/usr/share/doc/gcc-6-s390x-linux-gnu-base/Obj-C++/changelog.gz
/usr/share/doc/gobjc++-6-s390x-linux-gnu
/usr/share/lintian/overrides/gobjc++-6-s390x-linux-gnu