Списък на файловете в пакета gobjc++-6-multilib-mips-linux-gnu в stretch, архитектура i386

/usr/share/doc/gobjc++-6-multilib-mips-linux-gnu