Списък на файловете в пакета gfortran-6-multilib-powerpc64-linux-gnu в stretch, архитектура i386

/usr/share/doc/gfortran-6-multilib-powerpc64-linux-gnu