Списък на файловете в пакета gdc-6-arm-linux-gnueabihf в stretch, архитектура i386

/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gdc-6
/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabihf/6/cc1d
/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabihf/6/include/d/__entrypoint.di
/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabihf/6/libgphobos.spec
/usr/share/doc/gdc-6-arm-linux-gnueabihf/README.Bugs
/usr/share/doc/gdc-6-arm-linux-gnueabihf/README.gz
/usr/share/doc/gdc-6-arm-linux-gnueabihf/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gdc-6-arm-linux-gnueabihf/changelog.gz
/usr/share/doc/gdc-6-arm-linux-gnueabihf/copyright
/usr/share/lintian/overrides/gdc-6-arm-linux-gnueabihf
/usr/share/man/man1/arm-linux-gnueabihf-gdc-6.1.gz